Elbil - parkering og lading

Parkering og lading av elbil ved NTNU.

English version: Electric cars - parking and charging

Du parkerer gratis med elbil på NTNU. Unntaket er på MC- og HC-plasser. Du kan også lade elbilen din gratis på alle ladestasjoner.
Disse bestemmelsene gjelder kun for elbiler med bilnummer som starter med "EL" og "EK", og gjelder ikke for hybridbiler.

Oppdatering 13.09.2017:
Det vil komme endringer for elbil og hybridbil 01.01.2018 dette i tråd med ny parkeringsforskrift. Informasjon om endringer kan du lese i denne meldingen

Parkere elbil #

Du kan parkere gratis på alle plasser på NTNUs områder, unntatt på MC- og HC-plasser. Det er ingen tidsbegrensning for parkering av elbil.

Parkere elbil i Hesthagen (sone C) #

For å parkere elbil på Hesthagen (sone C) på Gløshaugen (pdf), må du registrere elbilen din i NTNUs bilnummerdatabase.  Dette for å kunne kontrollere at det er kun ansatte og studenter som parkerer sine elbiler i denne sonen. Du trenger ikke aktivere parkering i SmartPark-app'en.

Parkere elbil på NTNU Vitenskapsmuseet #

For å parkere elbil på Vitenskapsmuseet må du registrere elbilen din i NTNUs bilnummerdatabase. Dette for å kunne kontrollere at det er kun ansatte og studenter som parkerer sine elbiler i denne sonen. Du trenger ikke aktivere parkering i SmartPark-app'en.

Lade elbil #

Finn din nærmeste ladestasjon.

Det er ingen tidsbegrensninger på parkeringsplasser med lademulighet ved NTNU. Likevel bør du flytte elbilen din til en vanlig parkeringsplass når den er ladet ferdig for å slippe til andre som trenger å lade elbilen sin.

NTNU kan innføre tidsbegrensning på ladestasjoner dersom det oppstår kapasitetsproblemer på ladestasjonene. Et annet alternativ er å innføre avgift på lading av elbil.

Kontakt #

Spørsmål om elbil og parkering sendes til e-vaktmester

1 Vedlegg
20245 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)