Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du søke om å bli læringsassistent i Eksperter i team (EiT), finne informasjon om stillingen og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000 (tidligere RAD3700).

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.


Søk jobb som LA (læringsassistent) i EiT #

Vi søker nå nye læringsassistenter for studieåret 2020/2021 til studiestedene Trondheim og Ålesund.
For studiested Gjøvik åpner vi for søknader høsten 2020.

Som følge av oppdaterte retningslinjer fra NTNU og FHI er det besluttet at intervjuer for stillingen som læringsassistent EiT for nye søkere utsettes til høsten 2020. Du er fortsatt velkommen til å sende inn en søknad allerede nå.

 Gå til søknadsskjema

Hvilke kvalifikasjoner kreves? #

 • Du er student ved NTNU
 • Du er motivert for å lære mer om teamarbeid
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har en god muntlig framstillingsevne

Det er mulig å kombinere jobben som læringsassistent med å være student i Eksperter i team (EiT). Det krever at man kan jobbe som læringsassistent i en intensiv landsby og være student i en langsgående landsby.

Læringsassistent i Gjøvik og Ålesund #

For ansatte læringsassistenter på NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund for studieåret 2020/2021 vil deler av opplæring på høsten finne sted i Trondheim og noe vil være nettbasert. Se under aktiviteter for høsten 2019 for mer informasjon om datoer.

Hva gjør en læringsassistent i EiT? #

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.

Hva forventes av meg som LA? #

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være læringsassistent i EiT? #

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang? #

Du må gjennomføre 31 timer obligatorisk opplæring i løpet av høstsemesteret for å tiltre i stillingen i vårsemesteret. I løpet av vårsemesteret arbeider du 89 timer. Dette tilsvarer i snitt 6 timer per arbeidsdag.

Hvor mye lønn får jeg? #

 • Lønnstrinn 43 for deg uten tidligere LA-erfaring i EiT.
 • Lønnstrinn 45 for deg med LA-erfaring i EiT.
 • Lønnstrinn 24 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700).

Hvilken opplæring får jeg? #

Du vil få grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT #

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9-12 landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også EiT-boka s. 152 og arbeidsavtalen.


Opplæringsaktiviteter for høsten 2019 (Oppdateres for 2020 innen 1.8.2020) #

DatoHvaTidspunkt og stedPåmelding
26. sepOppstartsmøte: Informasjon om EiT og stillingen, og signering av arbeidsavtaleTrondheim: 26. sept, 14.15-16.00. Rom: KA11,Kunnskapssenteret, Øya
Gjøvik: 1. okt, 13.15-15.00. Rom: TBA
Ålesund: 2. okt, 12.15-14.00. Rom: TBA
Ingen
7. okt -29. oktFasiliteringsseminar 1: Heldagsseminar i fasilitering for nye læringsassistenter.09.00-15.30. Rom: R57, Realfagsbygget, Gløshaugen.
Gjøvik: 15.okt. Rom: R57, Realfagsbygget, Gløshaugen, Trondheim.
Ålesund: 18. okt. Rom: R57, Realfagsbygget, Gløshaugen, Trondheim.
Meld deg på her
16. okt eller 22. okt eller 24. oktFasiliteringsseminar 2: Heldagsseminar i fasilitering for tidligere læringsassistenter.09.00-15.30. Rom: 16 og 24. oktober: G038, Gamle elektro, Gløshaugen, Trondheim. 22. oktober: 429b, Hovedbygningen, Gløshaugen, TrondheimMeld deg på her
28. okt eller 30. oktSeminar for LA i engelskspråklige landsbyer: For de som skal arbeide i engelskspråklige landsbyer til våren. Mer info kommer på e-post.28. okt: 12.15-15.00. Rom: MTS21, Medisinsk-teknisk forskningssenter, Øya
30. okt: 09.15-12.00. Rom: MTS21, Medisinsk-teknisk forskningssenter, Øya
8. nov: 09.15-12.00. Nettbasert seminar for LA i Ålesund og Gjøvik
Invitasjon blir sendt på e-post
1. eller 4. novTeoriseminar: Alle seminar gjennomføres i Trondheim med en kombinasjon av individuelt forarbeid og fysisk seminar i gruppe. Læringsassistenter fra Gjøvik og Ålesund får tilsendt informasjon om seminar på e-post.1. nov: 12.15-15.30. Rom:EL3, Gamle Elektro, Trondheim
4. nov: 12.15-15.30. Rom: D3, Dragvoll, Trondheim
Møt opp den dagen som passer best for deg
14.-15. eller 18.-19. eller 21.-22. novTodagersseminar: Fasilitering og gruppesamspill
Læringsassistenter skal ikke melde seg på! Blir tildelt seminar.
Dag 1: 08.30-18.00. Dag 2: 08.30-16.00. Rom: Radisson Blu Royal Garden, TrondheimInvitasjon kommer på e-post

Hvordan kan jeg videreutvikle mine fasiliteringsferdigheter? #

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, - en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000? #

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet.

Hvordan er lønns- og arbeidspraksis når en tar emnet? #

Arbeidet som LA i vårsemesteret (90 timer) er betalt (de delene av opplæringen som inngår i emnet kompenseres ikke med høyere lønnstrinn i jobben på våren, slik en får som læringsassistent når en ikke tar dette emnet).Du kombinerer IØ3000 med å jobbe i intensiv eller langsgående landsby. IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet? #

Du melder deg opp i IØ3000 via Studentweb innen 15.september.

Når er undervisningen? #

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminardager høst/vår 2020-2020:

Seminardag     Dato
Samling 1    23. september
Samling 2    23. november
Samling 3    Februar, dato kommer
Samling 4    April, dato kommer

OBS! Seminarene Fasem 2, teoriseminar og todagersseminar inngår også i emnet. Se lenger opp på denne siden for mer informasjon om datoer.

Hvordan kan jeg få vite mer om IØ3000? #

Les emnebeskrivelsen til IØ3000.
Spørsmål om IØ3000 kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Ruth Buø.


Kontakt #

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.


2 Vedlegg
63476 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)