Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du søke om å bli læringsassistent i Eksperter i team (EiT), finne informasjon om stillingen og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000 (tidligere RAD3700).

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.

Søk jobb som LA (læringsassistent) i EiT #

Nå kan du søke på stillingen som læringsassistent for studieåret H21/V22.

 Søk på stillingen her

Søknadsfrister:

 • Trondheim: 05.09.21
 • Gjøvik: 05.09.21
 • Ålesund: 12.09.21

Hvilke kvalifikasjoner kreves? #

 • Du er student ved NTNU
 • Du er motivert for å lære mer om teamarbeid
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har en god muntlig framstillingsevne

Det er mulig å kombinere jobben som læringsassistent med å være student i Eksperter i team (EiT). Det krever at man kan jobbe som læringsassistent i en intensiv landsby og være student i en langsgående landsby.

Hva gjør en læringsassistent i EiT? #

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.

Hva forventes av meg som LA? #

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være læringsassistent i EiT? #

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang? #

Du må gjennomføre 31 timer obligatorisk opplæring i løpet av høstsemesteret for å tiltre i stillingen i vårsemesteret. I løpet av vårsemesteret arbeider du 89 timer. Dette tilsvarer i snitt 6 timer per arbeidsdag. Lønn utbetales på vårsemesteret, når arbeidet i landsbyene utføres. Opplæringen på høstsemesteret kompenseres i form av et høyere lønnstrinn på våren.

Hvor mye lønn får jeg? #

 • Lønnstrinn 48 for deg med fullført videregående skole.
 • Lønnstrinn 49 for deg med fullført bachelorgrad/3. år.
 • Lønnstrinn 51 for deg med fullført mastergrad/5. år.
 • Lønnstrinn 24 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført videregående skole.
 • Lønnstrinn 26 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført bachelorgrad/3. år.
 • Lønnstrinn 28 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført mastergrad/5. år.

Hvilken opplæring får jeg? #

Du vil få grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.

Personvern #

Alle læringsassistenter må overholde rutiner for behandling av personopplysninger.


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT #

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9. - 12. landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også arbeidsavtalen.


Opplæringsaktiviteter høsten 2021  #

DatoHvaTid, sted
4. oktInformasjonsmøte: Hva er EiT?
Grunnleggende informasjon om emnet Eksperter i team: hvorfor NTNU har et eget emne med fokus på tverrfaglig samarbeid, hva det inneholder og hvordan det organiseres. For alle nye LL og alle nye LA.
Digitalt møte for alle campus: 13:00-14:00.
4. oktOppstartsmøte LA, Trondheim
Velkommen som ansatt i Eksperter i team! Om plikter og ansvar som læringsassistent: arbeidstid, kontrakt, lønn mm. For alle LA i Trondheim.
Digitalt møte 14:15-15:00.
TBAOppstartsmøte for LL og LA, Gjøvik og Ålesund
Bli-kjent for landsbyledere og læringsassistenter og om plikter og ansvar som læringsassistent: arbeidstid, kontrakt, lønn mm.
Ålesund: dato og sted kommer. Gjøvik: dato og sted kommer.
Én dato: 5. okt til 3. novFasiliteringsseminar - FASEM
Heldagsseminar i fasilitering for nye og tidligere læringsassistenter.
Fysisk seminar kl 09:00-15:30. Egne seminar/datoer for erfarne.
Én dato: 28. okt, 2. eller 4. novVirtuell fasilitering i praksis Digitalt seminar kl 12:15-15:00.
Én dato: 1. eller 3. novSeminar for LA i engelskspråklige landsbyer
For dem som skal arbeide i engelskspråklige landsbyer til våren.
Digitalt seminar 12:15-15:00.
Én dato: 9., 10., 11., 12., 15. eller 16. novPraktisk seminar: Hvordan undervises EiT?
Heldagsseminar om den praktiske gjennomføringen av EiT. Du får erfaring med, og forståelse for, sentrale aktiviteter og gjennomføring av emnet, inkludert fasilitering av studentgrupper. For alle LA og alle nye LL.
Fysisk seminar 09:00-16:00. De fire første datoene gjennomføres på Scandic Lerkendal, Trondheim. 12. november på engelsk. 15. november: Gjøvik. 16. november: Ålesund.
Én dato: 18., 19., 22. eller 23. novForberedelsesseminar: Landsbyen våren 2022
Seminar som legger til rette for at du kan begynne forberedelsene av vårens undervisning sammen med resten av teamet ditt (landsbyleder og læringsassistenter). Det settes av tid til at dere kan begynne å bli kjent med hverandre i teamet og rollene dere skal ha i landsbyen, samt til konkret planlegging. I tillegg blir det lagt opp til utveksling og erfaringsdeling blant hhv. landsbyledere og læringsassistenter. For alle LA og alle nye LL.
Digitalt seminar 08:30-13:30. De tre første datoene på norsk, 23. november på engelsk.
Tilgjengelig fra oktober.Teoridel - Nettkurs 
Kurset gir en innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Kurset består av videoer, litteratur og obligatoriske oppgaver. Studentaktiv læring, fasilitering som pedagogisk metode og gruppedynamikk. Ny del om virtuell fasilitering kommer høsten 2021. For alle LA og alle LL.
Kurset må gjennomføres før landbyenes oppstart i januar 2022. Invitasjon kommer på e-post.

Videre informasjon om og påmelding til seminarene utover høsten blir tilsendt på e-post. Sjekk denne ofte fra søknadsfristen og utover!

Arbeidsverktøy og læringsmateriell #

EiT-boka #

I jobben skal du bruke håndboka Eksperter i team 2022. Håndbok for læringsassistenter og landsbyledere, også kalt "EiT-boka". 

Refleksjonsboka #

Refleksjonsboka er arbeidsboka for både studenter, læringsassistenter og undervisningsassistenter. I denne boka kan du finne faglig stoff om refleksjon, og den har ellers blanke sider der du skal notere. Både EiT-boka og Refleksjonsboka blir distribuert etter ansettelse, tidlig i høstsemesteret.

Opplæringsvideoer i virtuell fasilitering #

Demonstrasjon av bruk av Blackboard/Zoom til gruppearbeid, og gjennomgang av hvordan sentrale øvelser i EiT kan gjennomføres i en virtuell kontekst.


IØ3000 - Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser #

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000? #

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet.

Hvordan er lønns- og arbeidspraksis når en tar emnet? #

Arbeidet som LA i vårsemesteret (89 timer) er betalt. Delene av opplæringen som inngår i emnet kompenseres ikke med høyere lønnstrinn i jobben på våren, slik en får som læringsassistent når en ikke tar dette emnet. Du kombinerer IØ3000 med å jobbe i intensiv eller langsgående landsby. IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet? #

Du melder deg opp i IØ3000 via Studentweb innen 15. september.

Når er undervisningen? #

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminardager høst/vår 2021-2022:

Seminardag     Dato
Samling 1    Uke 38/39, dato kommer
Samling 2    25. november
Samling 3    Februar, dato kommer
Samling 4    April, dato kommer

OBS! EiT sitt nettkurs, seminarene "Fasem 2", "EiT i praksis" og "EiT landsbyplanlegging" inngår også i emnet. Se lenger opp på denne siden for mer informasjon om datoer.

Hva mer trenger jeg å vite om IØ3000? #

 Les emnebeskrivelsen IØ3000

Spørsmål om IØ3000 kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Martha Kalvig Anderson.


Kontakt #

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.


5 Vedlegg
75896 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)