Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du søke om å bli læringsassistent i Eksperter i team (EiT), finne informasjon om stillingen og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet IØ3000 (tidligere RAD3700).

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.


Søk jobb som LA (læringsassistent) i EiT #

Nå kan du søke på stillingen som læringsassistent for studieåret H21/V22.

 Søk på stillingen her

Søknadsfrister:

 • Trondheim: 05.09.21
 • Gjøvik: 05.09.21
 • Ålesund: 12.09.21

Hvilke kvalifikasjoner kreves? #

 • Du er student ved NTNU
 • Du er motivert for å lære mer om teamarbeid
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har en god muntlig framstillingsevne

Det er mulig å kombinere jobben som læringsassistent med å være student i Eksperter i team (EiT). Det krever at man kan jobbe som læringsassistent i en intensiv landsby og være student i en langsgående landsby.

Hva gjør en læringsassistent i EiT? #

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.

Hva forventes av meg som LA? #

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være læringsassistent i EiT? #

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang? #

Du må gjennomføre 31 timer obligatorisk opplæring i løpet av høstsemesteret for å tiltre i stillingen i vårsemesteret. I løpet av vårsemesteret arbeider du 89 timer. Dette tilsvarer i snitt 6 timer per arbeidsdag. Lønn utbetales på vårsemesteret, når arbeidet i landsbyene utføres. Opplæringen på høstsemesteret kompenseres i form av et høyere lønnstrinn på våren.

Hvor mye lønn får jeg? #

 • Lønnstrinn 48 for deg med fullført videregående skole.
 • Lønnstrinn 49 for deg med fullført bachelorgrad/3. år.
 • Lønnstrinn 51 for deg med fullført mastergrad/5. år.
 • Lønnstrinn 24 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført videregående skole.
 • Lønnstrinn 26 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført bachelorgrad/3. år.
 • Lønnstrinn 28 for deg som samtidig tar emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) og har fullført mastergrad/5. år.

Hvilken opplæring får jeg? #

Du vil få grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.

Personvern #

Alle læringsassistenter må overholde rutiner for behandling av personopplysninger.


Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT #

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9-12 landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også arbeidsavtalen.


Opplæringsaktiviteter høsten 2020 (datoer for H21 kommer i starten av august)  #

DatoHvaTidspunkt og stedPåmelding
24. eller 28. septOppstartsmøte: Informasjon om EiT og stillingen.Trondheim: 24. sept, 14.15-16.00. Digitalt møte.
28. sept, 14.15-16.00. Digitalt møte.
Gjøvik: 28. sept, 12.00-14.00. Rom: Ørneredet
Ålesund: Info kommer
5. okt -27. oktFasiliteringsseminar: Heldagsseminar i fasilitering for nye og tidligere læringsassistenter.Trondheim: 09.00-15.30. Romoversikt
Gjøvik: 13. okt for nye læringsassistenter.
14. okt for erfarne læringsassistenter.
Ålesund: 16. okt for nye læringsassistenter. Egne datoer for erfarne.
Påmeldingsfrist 30. sept. 
26. okt eller 28. oktSeminar for LA i engelskspråklige landsbyer: For de som skal arbeide i engelskspråklige landsbyer til våren. Mer info kommer på e-post.Trondheim, Gjøvik og Ålesund: 26. okt: 12.15-15.00. Digitalt seminar.
28. okt: 09.15-12.00. Digitalt seminar. 
Invitasjon blir sendt på e-post, påmeldingsfrist 23. oktober
12-13. eller 13. og 16. eller 16-17. eller 17-18. eller 19-20. eller 20. og 23. novTodagersseminar: Fasilitering og gruppesamspill
Læringsassistenter skal ikke melde seg på! Blir tildelt seminar.
Dag 1: 08.30-16.00. Scandic Lerkendal, Trondheim. Dag 2: 08.30-11.30. Virtuelt seminar. Invitasjon kommer på e-post
16., 19., 23., 26. eller 30. nov (med forbehold om endringer)Seminar om virtuell fasilitering i praksis 16. nov. kl 10-12, 19. nov. kl 10-12, 23. nov. kl 13-15, 26. nov. kl 13-15 og 30. nov. kl 13-15 (med forbehold om endringer). Digitalt seminar. 
f.o.m 30 nov. Teoridel - Nettkurs: Dette nettkurset gir en innføring i sentrale begrep som ligger til grunn for EiTs pedagogiske plattform. Kurset består av videoer, litteratur og obligatoriske oppgaver. Studentaktiv læring, fasilitering som pedagogisk metode og gruppedynamikk.Kurset åpnes 30.11.20. Må gjennomføres før landbyenes oppstart i januar 2021.

Lenke til nettkurs blir sendt på e-post

Arbeidsverktøy og læringsmateriell #

EiT-boka #

I jobben skal du bruke håndboka Eksperter i team 2021. Håndbok for læringsassistenter og landsbyledere, også kalt "EiT-boka". 

Refleksjonsboka #

Refleksjonsboka er arbeidsboka for både studenter, læringsassistenter og undervisningsassistenter. I denne boka kan du finne faglig stoff om refleksjon, og den har ellers blanke sider der du skal notere. Du får utdelt den på todagersseminaret i november.

Opplæringsvideoer i virtuell fasilitering #

Demonstrasjon av bruk av Blackboard/Zoom til gruppearbeid, og gjennomgang av hvordan sentrale øvelser i EiT kan gjennomføres i en virtuell kontekst.


Hvordan kan jeg videreutvikle mine fasiliteringsferdigheter? #

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet IØ3000 (tidligere RAD3700) – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, - en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet IØ3000? #

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere. Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet.

Hvordan er lønns- og arbeidspraksis når en tar emnet? #

Arbeidet som LA i vårsemesteret (89 timer) er betalt. Delene av opplæringen som inngår i emnet kompenseres ikke med høyere lønnstrinn i jobben på våren, slik en får som læringsassistent når en ikke tar dette emnet. Du kombinerer IØ3000 med å jobbe i intensiv eller langsgående landsby. IØ3000 tilbys kun ved campus Trondheim.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet? #

Du melder deg opp i IØ3000 via Studentweb innen 15.september.

Når er undervisningen? #

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminardager høst/vår 2020-2021:

Seminardag     Dato
Samling 1    23. september
Samling 2    23. november
Samling 3    Februar, dato kommer
Samling 4    April, dato kommer

OBS! Seminarene Fasem 2, teoriseminar og todagersseminar inngår også i emnet. Se lenger opp på denne siden for mer informasjon om datoer.

Hvordan kan jeg få vite mer om IØ3000? #

Les emnebeskrivelsen til IØ3000.
Spørsmål om IØ3000 kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Ruth Buø.


Kontakt #

Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål på vår wikiside vennligst benytt følgende link for å finne riktig kontaktperson:

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.


4 Vedlegg
75115 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)