Eksperter i team

Eksperter i team - for læringsassistenter

Her kan du søke om å bli læringsassistent i Eksperter i team, finne informasjon om stillingen og lese om hvordan du kan videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter gjennom emnet RAD3700.

Ser du etter noe annet? Samleside om Eksperter i Team | Sider merket med EiT

In English: Experts in Teamwork - for learning assistants.


Søk jobb som LA (læringsassistent) i EiT #

For studieåret 2018/2019 søker vi nye læringsassistenter i Eksperter i Team. Våropptaket i Trondheim er nå fulltegnet og vi åpner søknadssiden igjen for søkere fra Trondheim, Gjøvik og Ålesund i august.

Hvilke kvalifikasjoner kreves? #

 • Du er student ved NTNU
 • Du er motivert for å lære mer om teamarbeid
 • Du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har en god muntlig framstillingsevne

Det er mulig å kombinere jobben som læringsassistent med å være student i Eksperter i team (EiT). Det krever at man kan jobbe som læringsassistent i en intensiv landsby og være student i en langsgående landsby.

Læringsassistent i Gjøvik og Ålesund #

Til høsten ansetter vi læringsassistenter på NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund for studieåret 2018/2019. Opplæring på høsten vil finne sted i Trondheim.


Hva gjør en læringsassistent i EiT? #

Målet med Eksperter i team er at studentene skal anvende sin fagkompetanse og utvikle sin samarbeidskompetanse i en gruppe med studenter fra ulike fagområder.

Læringsassistentenes oppgave er å fasilitere studentgruppene, det vil si å støtte utviklingen av studentenes samarbeidskompetanse. Det kan gjøres ved å observere studentgruppene og dele en (nøytral) observasjon, samt lede gruppeøvelser man har blitt kjent med gjennom opplæringen. Å dele en observasjon fra et perspektiv utenfra kan bidra til at gruppene blir bevisst sitt samspill. Læringsassistentene arbeider som regel i par.

Hva forventes av meg som LA? #

Stillingen som læringsassistent er en jobb på lik linje med andre jobber. Det forventes derfor at du møter på obligatorisk opplæring på høsten, at du er tilstede i landsbyen på undervisningsdagene og at du deltar på møter i forbindelse med stillingen.

Hvilket utbytte får jeg av å være læringsassistent i EiT? #

 • Du får økt kompetanse og forståelse for samarbeid i grupper
 • Du får trening i formidling og kommunikasjon
 • Du får erfaring med koordinering av øvelser for prosjektgrupper
 • Du får personlig veiledning
 • Du får en arena for personlig utvikling

Hva er stillingens omfang? #

Du må gjennomføre 31 timer obligatorisk opplæring i løpet av høstsemesteret for å tiltre i stillingen i vårsemesteret. I løpet av vårsemesteret arbeider du 89 timer. Dette tilsvarer i snitt 6 timer per arbeidsdag.

Hvor mye lønn får jeg? #

 • Lønnstrinn 43 for deg uten tidligere LA-erfaring i EiT.
 • Lønnstrinn 45 for deg med LA-erfaring i EiT.
 • Lønnstrinn 24 for deg som samtidig tar emnet RAD3700.

Hvilken opplæring får jeg? #

Du vil få grunnleggende opplæring og trening i fasilitering gjennom ulike opplæringsseminar på høsten.Opplæringen finner sted på høst

DatoHvaTidspunkt og sted
27. sepOppstartsmøte: Informasjon om EiT og stillingen, og signering av arbeidsavtale13.15-15.00. Rom: U36, Handelshøyskolen, Gløshaugen
8. okt -30. oktFasiliteringsseminar 1: Heldagsseminar i fasilitering for nye læringsassistenter.
Påmelding nødvendig! (Se lenker under)
09.00-15.30. Rom: G138, Gamle elektro, Gløshaugen, Trondheim
17., 23. eller 26. oktFasiliteringsseminar 2: Heldagsseminar i fasilitering for tidligere læringsassistenter.
Påmelding nødvendig! (Se lenker under)
09.00-15.30. Rom: G038, Gamle elektro, Gløshaugen, Trondheim
29. okt eller 31. oktSeminar for LA i engelskspråklige landsbyer: For de som skal arbeide i engelskspråklige landsbyer til våren. Mer info kommer på e-post.29. okt: 12.15-15.00. Rom: U36, Handelshøyskolen, Gløshaugen
31. okt: 09.15-12.00. Rom: LS41, Øya, Trondheim
9. nov: 12.15-15.00. Nettbasert seminar for LA i Ålesund og Gjøvik Rom:TBA
2. eller 5. novTeoriforelesning: For nye læringsassistenter. Møt opp den dagen det passer best for deg.2. nov: 12.15-16.00. Rom:JC1, Moholt, Trondheim
5. nov: 10.15-14.00. Rom: KA12, Øya, Trondheim
15.-16. eller 19.-20. eller 22.-23. novTodagersseminar: Fasilitering og gruppesamspill
Læringsassistenter skal ikke melde seg på! Blir tildelt seminar.
Dag 1: 08.30-18.00. Dag 2: 08.30-16.00. Rom: Scandic Lerkendal Hotell

Retningslinjer for fravær for læringsassistenter i EiT #

 • Tilstedeværelse er svært viktig.
 • Fravær som følge av sykdom godtas.
 • Begrenset fravær pga. egen obligatorisk undervisning kan det tilrettelegges for. Dette må avtales og godkjennes i fasilitatorteamet.
 • Fravær skal alltid meldes til EiT-fagseksjonen (la@eit.ntnu.no) og også til LL og med-LA.
 • Alt fravær unntatt ved sykdom skal innarbeides.
 • Avspaseringstid skal helst innarbeides på forhånd.
 • Avspasering kan foregå i perioden 9-12 landsbydag, og skal tilpasses aktiviteten i landsbyen og avtales innad i fasilitatorteamet.
 • Fravær kan medføre trekk i lønn.

Se også EiT-boka s. 152 og arbeidsavtalen.


Hvordan kan jeg videreutvikle mine fasiliteringsferdigheter? #

Som tidligere læringsassistent kan du ta emnet RAD3700 – Fordypning i fasilitering av gruppeprosesser (7,5 sp). Emnet er et samarbeid mellom IPL – Institutt for pedagogikk og livslang læring og EiT. Målet med kurset er å gi en dypere forståelse av fasilitering gjennom en blanding av teori, praksis og refleksjon over praksis. Det vil bidra til å videreutvikle dine fasiliteringsferdigheter, - en etterspurt kompetanse i arbeidslivet.

Hva kreves for å bli tatt opp i emnet RAD3700? #

Du må ha vært læringsassistent i Eksperter i team tidligere.

Ettersom undervisningen og sluttarbeidet i emnet baserer seg på refleksjon over praksis som fasilitator, anbefales det sterkt å være LA i EiT samtidig som du tar emnet. Arbeidet som LA i vårsemesteret (90 timer) er betalt (de delene av opplæringen som inngår i emnet kompenserer ikke med høyere lønnstrinn i jobben på våren). Du kan kombinere RAD3700 med å jobbe i intensiv eller langsgående landsby.

Hvordan melder jeg meg opp i emnet? #

Du melder deg opp i RAD3700 via Studentweb innen 15.september.

Når er undervisningen? #

Undervisningen er seminarbasert og går over to semester, høst og vår. Deltakelse er obligatorisk.

Seminarene til høsten er lagt til 25. september og 27. november. Seminarene Fasem 2, teoriseminar og todagersseminar inngår også i emnet. Se lenger opp på denne siden for mer informasjon om datoer.

Hvordan kan jeg få vite mer? #

Les emnebeskrivelsen til RAD3700.
Spørsmål kan stilles til Fagseksjon for EiT ved Martha Marie K Anderson, eller til ansvarlig faglærer Jonathan Reams.


Kontakt #

Kontaktinformasjon til fakultetene og Fagseksjon for Eksperter i team.

2 Vedlegg
39202 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)