Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne i alle studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU.

In English: Experts in Teamwork


Informasjon for #

Se også:


Hva er Eksperter i team (EiT)? #

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i samarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. EiT-staben legger det faglige grunnlaget for fasiliteringen som utføres av landsbyleder og læringsassistenter.


Viktige datoer: Intensive landsbyer våren 2017 #

Undervisningen foregår hver dag i uke 2-4.

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)9. januar
Avslutning (siste landsbydag)27. januar
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter3. februar
Sensurfrist24. februar

En komplett landsbykalender finnes her.


Viktige datoer: Langsgående landsbyer våren 2017 #

Undervisningen foregår hver onsdag i uke 2-17 (unntatt uke 15).

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)11. januar
Avslutning (siste landsbydag)26. april
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter4. mai
Sensurfrist29. mai

En komplett landsbykalender finnes her.


Kontaktpersoner #

 • Søk på disse sidene og se om problemet ditt kan løses her før du henvender deg til noen av disse kontaktpersonene
  • For spørsmål om fritak, kontakt ditt fakultet
  • For spørsmål om fravær, kontakt landsbyleders fakultet
  • For generelle henvendelser, bruk kontakt@eit.ntnu.no, eller 73593909
  • Dersom du ønsker å kontakte noen i EiT-staben, se den enkeltes ansattprofil

Fakultetskontakter #

På hvert fakultet finner du en EiT-kontaktperson som svarer på spørsmål knyttet til Eksperter i team.

De kan blant annet hjelpe deg med:

 • fritak og bytte av landsbytype
 • spørsmål knyttet til oppmøte

Se også nettsiden for studenter.

Kontaktpersoner

EiT-staben #

Besøksadresse: Hovedbygget Gløshaugen, 4. etg.
Telefon: 73 59 39 09
Epost: kontakt@eit.ntnu.no

EiT-leder
Bjørn Sortland

Studieadministrasjon
Einar Hagen
Gunhild Gylland

Universitetslektorer
Sven Veine
Hanne Helgesen
Sigrid Brandshaug
Hanne Rustad
Martha M. Kalvig Anderson
Lars Skancke

Informasjon og læringsmateriell
Nina Haugland Andersen
Tove Bredesen (i permisjon til september 2017)
Thomas Christian Espenes

Eksterne relasjoner
Rune Tranås
Marte Konstad

3 Vedlegg
38199 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)