Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne i alle studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU.

In English: Experts in Teamwork


Informasjon for #

Se også:


Hva er Eksperter i team (EiT)? #

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i samarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. Fagseksjonen for EiT legger det faglige grunnlaget for fasiliteringen som utføres av landsbyleder og læringsassistenter.


Viktige datoer: Intensive landsbyer våren 2021 #

Undervisningen foregår hver dag i uke 2-4.

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)11. januar
Avslutning (siste landsbydag)29. januar
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter05. februar
Sensurfrist26. februar

Viktige datoer: Langsgående landsbyer våren 2021 #

Undervisningen foregår hver onsdag i uke 2-17 (unntatt uke 13).

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)13. januar
Avslutning (siste landsbydag)28. april
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter05. mai
Sensurfrist28. mai

Kontaktpersoner #

Søk på disse sidene og se om problemet ditt kan løses her før du henvender deg til noen av disse kontaktpersonene

 • For spørsmål om fritak, kontakt ditt fakultet
 • For spørsmål om fravær, kontakt landsbyleders fakultet
 • For generelle henvendelser, bruk kontakt@eit.ntnu.no, eller 73559090
 • For deg som er læringsassistent i EiT, bruk la@eit.ntnu.no
 • Dersom du ønsker å kontakte noen i Fagseksjon for Eksperter i team, se den enkeltes ansattprofil

Fakultetskontakter #

På hvert fakultet finner du en EiT-kontaktperson som svarer på spørsmål knyttet til Eksperter i team.

De kan blant annet hjelpe deg med:

 • fritak og bytte av landsbytype
 • spørsmål knyttet til oppmøte

Se også nettsiden for studenter.

Kontaktpersoner #

Fritakssøknader #

 • Fritakssøknader ønskes sendt pr e-post, post eller levert for hånd til studieseksjonen ved ditt fakultet
 • Søknader skal kun sendes pr e-post dersom den ikke inneholder personsensitive opplysninger
 • Dersom en e-post adresse ikke vises for ditt fakultet i tabellen over, bruk følgende postadresse for fritakssøknader:
  NTNU, (ditt fakultet), 7491 Trondheim
 • Eks:
  NTNU, Det humanistiske fakultet, 7491 Trondheim

EiT-koordinatorer ved NTNU i Gjøvik og Ålesund #

Fagseksjon for Eksperter i team #

Besøksadresse: Gløshaugen, Sem Sælands veg 1, 7034, 3. etg.
Telefon: 73 55 90 90
Epost: kontakt@eit.ntnu.no

EiT-leder
Bjørn Sortland

Administrasjon
Tina Skjærvik Thomsen
Gunhild Gylland
Håvard Engen

Opplæring og forskning
Sven Veine
Hanne Helgesen
Hanne Rustad
Martha Kalvig Anderson
Lars Skancke
Elli Verhulst
Thomas Christian Espenes
Ela Sjølie
Eline Rødsjø
Ruth Buø

Informasjon og læringsmateriell
Nina Haugland Andersen

Eksterne relasjoner
Rune Tranås

Stipendiater
Maiken Spjelkevik
Mette Mari Wold Johnsen

5 Vedlegg
113423 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)