Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk emne i alle studieprogram på høyere grads nivå ved NTNU.

In English: Experts in Teamwork


Informasjon for #

Se også:


Hva er Eksperter i team (EiT)? #

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Studentene arbeider i tverrfaglige team med deltakere fra ulike studieprogram. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse, som gjør teamarbeid mer produktivt. Aktuelle problemområder fra samfunns- og arbeidsliv danner utgangspunkt for teamarbeidet, og studentgruppenes resultater føres tilbake til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i samarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering, refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. Fagseksjonen for EiT legger det faglige grunnlaget for fasiliteringen som utføres av landsbyleder og læringsassistenter.


Viktige datoer: Intensive landsbyer våren 2018 #

Undervisningen foregår hver dag i uke 2-4.

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)8. januar
Avslutning (siste landsbydag)26. januar
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter2. februar
Sensurfrist23. februar

En komplett landsbykalender finnes her (pdf).


Viktige datoer: Langsgående landsbyer våren 2018 #

Undervisningen foregår hver onsdag i uke 2-17 (unntatt uke 13).

AktivitetDato
Oppstart (1. landsbydag)10. januar
Avslutning (siste landsbydag)25. april
Frist for å levere prosjekt- og prosessrapporter3. mai
Sensurfrist28. mai

En komplett landsbykalender finnes her (pdf).


Kontaktpersoner #

Søk på disse sidene og se om problemet ditt kan løses her før du henvender deg til noen av disse kontaktpersonene

  • For spørsmål om fritak, kontakt ditt fakultet
  • For spørsmål om fravær, kontakt landsbyleders fakultet
  • For generelle henvendelser, bruk kontakt@eit.ntnu.no, eller 73593909
  • For deg som er læringsassistent i EiT, bruk la@eit.ntnu.no
  • Dersom du ønsker å kontakte noen i Fagseksjon for Eksperter i team, se den enkeltes ansattprofil

Fakultetskontakter #

På hvert fakultet finner du en EiT-kontaktperson som svarer på spørsmål knyttet til Eksperter i team.

De kan blant annet hjelpe deg med:

  • fritak og bytte av landsbytype
  • spørsmål knyttet til oppmøte

Se også nettsiden for studenter.

Kontaktpersoner

Fagseksjon for Eksperter i team #

Besøksadresse: Hovedbygget Gløshaugen, 4. etg.
Telefon: 73 55 90 42
Epost: kontakt@eit.ntnu.no

EiT-leder
Bjørn Sortland

Studieadministrasjon
Einar Hagen
Gunhild Gylland

Opplæring og forskning
Sven Veine
Hanne Helgesen
Hanne Rustad (i permisjon frem til september 2018)
Martha M. Kalvig Anderson
Lars Skancke
Elli Verhulst
Thomas Christian Espenes
Ela Sjølie

Informasjon og læringsmateriell
Nina Haugland Andersen

Eksterne relasjoner
Rune Tranås

3 Vedlegg
59818 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)