Eksempler på tilrettelegging

Eksempler på ulike tilretteleggingstiltak for studenter.

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

English version - Examples of adaptations

I mange tilfeller får du svar på det du trenger av faglig tilrettelegging ved å ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram. 
Har du behov for andre tilretteleggingstiltak, og ønsker å drøfte disse, så ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging. Sammen finner vi ut av hva som kan bli riktig tiltak for deg. Ta gjerne med dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse i første samtale med oss. 

Mentor #

Dette er fortrinnsvis et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Du kan også kontakte din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.
Det å ha en mentor innebærer oppfølging fra en medstudent. Mentor kan være en å drøfte fag og gjøre øvinger sammen med, men også en støttespiller som kan bidra til planlegging og struktur i studiehverdagen. Mentor kan eventuelt også bistå med notater fra forelesning ved behov.

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging spesielt for mentor.

Tilrettelagt leseplass #

Tilrettelagte leseplasser gir deg mulighet til å sitte på rom med færre studenter. Noen av plassene er utrustet med hev-senk pulter. Tilrettelagte leseplasser kan være et nyttig tiltak for deg med behov for spesialutstyr og hjelpemidler, behov for økt forutsigbarhet, eller for deg med konsentrasjonsproblemer og angst.

Vi har plasser på campus Dragvoll, Gløshaugen, Moholt og Kalvskinnet og i Gjøvik. Ved behov for plass i Ålesund, ta direkte kontakt med Studentservice på campus NTNU Ålesund.

Frist for å søke er 1. september.

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall leseplasser. Tildelt plass gjelder for ett studieår i gangen (ca.15. september-15. juni). Vi anbefaler også at du hører med ditt fakultet og ditt institutt for å høre om det finnes noen muligheter for en plass på de lesesaler som de disponerer.

Her finner du søknadsskjema:

NTNU Trondheim: Søknadsskjema tilrettelagt leseplass - NTNU Trondheim
NTNU Gjøvik: Søknadsskjema tilrettelagt leseplass - NTNU Gjøvik

Se retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging spesielt for leseplass.

Pensum på lyd #

Å ha pensum tilgjengelig i lydformat eller på e-bok kan være til stor hjelp for deg med lese – og skrivevansker, synshemming eller konsentrasjonsvansker som går ut over lesingen. Du søker selv om lånerett eller produksjonsrett hos Norsk lyd – og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Hvis pensumlitteraturen ikke er tilgjengelig hos NLB, så kan Universitetsbiblioteket på Dragvoll og Teknologibiblioteket på Gløshaugen hjelpe deg med å skanne egne lydbøker. Ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging hvis dette er aktuelt for deg.    

Hjelpemidler #

Har du et varig behov for hjelpemidler (over 2 år), kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i det fylket hvor du er folkeregistrert. Har du et midlertidig behov, kan du låne noe utstyr av oss. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se om vi har noe på lager som kan være til hjelp for deg. 

Teleslynger og ir-anlegg kan gjøre det lettere å følge undervisningen hvis du har hørselsproblemer. En del auditorier og grupperom har også IR-anlegg. Du får låne «smykker» hos AV-tjenesten, og du kan låne det for ett semester av gangen. Det er fint hvis du varsler i fra hvis det er feil på smykket eller lydanlegget. Her finner du en oversikt over hvilke rom som har IR-anlegg eller teleslynger.

Lingdys og Lingpilot #

Fyll ut skjema på NAVs side hvis du har dokumentert dysleksi og trenger Lingdys (lese- og skrivestøtteprogram). Åpne gjerne i egen fane slik at du har denne veiledningen lett tilgjengelig.

  1. Trykk «neste» på skjemaet «Søknad om hjelpemidler mv. NAV 10-07.03»
  2. Fyll deretter ut det som er aktuelt, og trykk «neste».
  3. Last så ned «første side til saken din» og «søknad om hjelpemidler mv.»
  4. Print så ut skjemaene.
  5. Fyll inn personalia.
  6. Under punkt 5 kan du skrive at du har dysleksi, og at Lingdys eller Lingpilot (Mac) er et nødvendig hjelpemiddel for å fullføre din utdannelse.
  7. Under punkt 6 så fører du opp lingdys og/eller lingdys engelsk eller lingpilot (Mac).
  8. Under punkt 8 kan du skrive NTNU Tilrettelegging, og vår e-postadresse som er: tilrettelegging@st.ntnu.no. Under «ansvar for», skriver du "Innleie av kursholder fra Lingit".   
  9. Under punkt 9 skriver du din egen adresse under leveringsadresse, samt ditt navn under kontaktperson, pluss ditt telefonnummer.
  10. Få tak i en bekreftelse om at du er tatt opp på et studium ved NTNU. Dette sendes sammen med søknaden til NAV. NTNU Tilrettelegging kan lage en slik bekreftelse.

Du sender dine utskrevne skjema til NAV sammen med dokumentasjon på lese – og skrivevansker (rapport etter utredning). 

Video som viser utfylling av søknadsskjema til NAV (gjennomgår det samme som er nevnt i punktlista fra og med punkt 5).

Hvilerom     #

Oversikt over alle NTNU sine hvilerom.

Utredning av dysleksi og dyskalkuli #

Mistenker du at du har lese – og skrivevansker eller matematikkvansker av så stor grad at det kan dreie seg om dysleksi eller dyskalkuli? Ta i så fall kontakt, så kan vi vurdere om det er aktuelt med utredning av vanskene.

Bolig, parkering og transport #

Utenlandsstudier #

Internasjonal kompetanse og erfaring skal være tilgjengelig for alle. Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

4 Vedlegg
9675 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)