Administrasjon av...

Eksamensrammeverk ved medisinstudiet

På denne siden finner du eksamensrammeverk for alle fagene i medisinstudiet. Dette er ment som et arbeidsredskap for undervisere, undervisningsenheter, studiekonsulenter og eksaminatorer og viser hva flervalgsoppgavedatabasen på medisinstudiet fylles med. 

Rammeverkene deles med alle som ønsker å se disse. For studentene kan dette brukes som en liten ekstrahjelp for å skjønne hva som inngår i ulike læringsmål og hvordan vi grovt sett vekter ulike tema i studiet.

Det er viktig å skjønne at dette ikke er rammeverket for en enkelt eksamen, men for studiet som helhet. Det er læringsmålene studentene skal forholde seg til og er det som vil være bestemmende for hva de får på eksamen. Alle tema i rammeverkene vil også være dekket av læringsmål.

Allmennmedisin rammeverk.pdf

Anatomi rammeverk.pdf

Anestesi rammeverk.pdf

Bildediagnostikk rammeverk.pdf

BUP rammeverk.pdf

Dermatologi og venerologi rammeverk.pdf

Endokrinkirurgi rammeverk.pdf

Endokrinologi rammeverk.pdf

Epidemiologi og klinisk beslutningslære rammeverk.pdf

Farmakologi rammeverk.pdf

Fysikalsk medisin rammeverk.pdf

Gastrokirurgi rammeverk.pdf

Gastromedisin rammeverk.pdf

Geriatri rammeverk.pdf

Gynekologi rammeverk.pdf

Hematologi rammeverk.pdf

Hjerneslag rammeverk.pdf

Immunologi og transfusjonsmedisin rammeverk.pdf

Kardiologi rammeverk.pdfKarkirurgi rammeverk.pdf

Lungemedisin rammeverk.pdf

Medisinsk biokjemi rammeverk.pdf

Medisinsk etikk rammeverk.pdf

Mikrobiologi smittevern og infeksjonsmedisin rammeverk.pdf

Molekylaer cellebiologi og medisinsk genetikk rammeverk.pdf

Nefrologi rammeverk.pdf

Nevrokirurgi rammeverk.pdf

Nevrologi og klinisk nevrofysiologi rammeverk.pdf

Obstetrikk rammeverk.pdf

Oftalmologi rammeverk.pdf

ONH og kjevekirurgi rammeverk.pdf

Onkologi og palliasjon rammeverk.pdf

Ortopedi rammeverk.pdf

Patologi og rettsmedisin rammeverk.pdf

Pediatri rammeverk.pdf

Plastikkirurgi rammeverk.pdf

Psykiatri rammeverk.pdf

Revmatologi rammeverk.pdf

Samfunnsmedisin rammeverk.pdf

Statistikk rammeverk.pdf

Thoraxkirurgi rammeverk.pdf

Toksikologi rammeverk.pdf

Urologi rammeverk.pdf

43 Vedlegg
5014 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)