Eksamensoppgaver - Lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn #

Engelsk #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Kunst og håndverk #

Naturfag #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Norsk #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Matematikk #

Vår 2015 #

Høst 2015 #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Vår 2018 #

Vår 2017 #

Høst 2018 #

Vår 2019 #

Pedagogikk #

Høst 2016 #

Samfunnsfag #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn #

Engelsk #

Vår 2016 #

Kunst og håndverk #

Naturfag #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

Norsk #

Høst 2016 #

Matematikk #

Høst 2015 #

Høst 2016 #

Vår 2017 #

Høst 2017 #

Vår 2018 #

Høst 2018 #

Vår 2019 #

Høst 2019 #

Vår 2020 #

Pedagogikk og elevkunnskap #

Høst 2016 #

Religion, livssyn og etikk #

Høst 2016 #

Samfunnsfag #

Vår 2016 #

Høst 2016 #

129 Vedlegg
25815 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)