Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte

På denne siden finner du oversikt over eksamensrelaterte kurs og opplæringsressurser for ansatte.

English: This page will not be translated into English. Courses held in English are written with English titles below.

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emneSider merket med eksamen

 

Kurskalender

Alle eksamensrelaterte kurs annonseres i Læringsportalen under kategorien Eksamen.

E-læringskurs

For faglærer/emneansvarlig

E-læringskurs i Inspera Assessment

HVORDAN LAGE OPPGAVER OG OPPGAVESETT I INSPERA ASSESSMENT

HOW TO CREATE QUESTIONS AND QUESTION SETS IN INSPERA ASSESSMENT

HVORDAN VURDERE I INSPERA ASSESSMENT

HOW TO GRADE IN INSPERA ASSESSMENT

 

5 tips til hjemmeeksamen for undervisere

I videoen 5 tips til hjemmeeksamen for undervisere får du noen enkle og gode tips til hvordan du kan gjøre en hjemmeeksamen til en positiv opplevelse for studentene, der de får vist hva de kan og ikke bare hvor flink de er til å søke frem svaret på nett.

 

Når eksamen ikke kan foregå på campus

I nettkurset "Eksamen NTNU 2021" diskuteres de vurderingsformene som benyttes når eksamen som følge av koronasituasjonen ikke kan foregå på campus, dvs. hjemmeeksamen, hjemmeeksamen med flervalgsoppgaver, muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Her får du tips til hva du må tenke på når eksamen skal gjennomføres digitalt i en annen form enn det du kanskje har vært vant til.

 

SEED

Vi anbefaler også at du holder deg oppdatert på hva SEED tilbyr. Dette finner du informasjon om på SEEDs nettsider. Her finnes både kommende aktiviteter og opptak av tidligere webinarer om digital vurdering.

 


For administrativt ansatte

E-LÆRINGSKURS OM DIGITAL EKSAMEN OG INSPERA ASSESSMENT

Videomateriell

Under finner du direktelenker til videoene som inngår i e-læringskursene for både faglig og administrativt ansatte. Merk at videoene er laget som deler av et kursopplegg, og at de som frittstående videoer ikke nødvendigvis gir et helt utfyllende bilde. 

Innlogging i Inspera Assessment

For faglærer/emneansvarlig

Videoer om oppgavemodulen i Inspera Assessment

Lage oppgavesett

Manuelt vurderte oppgave - Langsvar

Manuelt vurderte oppgaver - Filopplasting

Automatisk vurderte oppgaver - Flervalg

Bruk av vedlegg i oppgaver og oppgavesett

Struktur og design i oppgavesettet

Kvalitetssikring av oppgavesett

Oppgavebank og gjenbruk av oppgave

Mer om poenggivning i Inspera Assessment

 

Videoer om vurderingsmodulen i Inspera Assessment

Slik finner du prøven og kandidatoversikten

Slik finner du besvarelsene og setter poeng og karakterer

Deling og godkjenning av karakterer

Sensurregistrering i Vurdering 2.0

Sensurregistrering i Vurdering 1.0

Mer om brukergrensesnitt og funksjoner i Vurdering 2.0

Skrive og sende begrunnelser i Inspera Assessment (Vurdering 2.0)

Klagesensur i Inspera Assessment (Vurdering 2.0)

Sensurere bachelor- og masteroppgaver i Inspera Assessment (Vurdering 2.0)

 

For hovedansvarlig/administrativ ressurs

Videoer om administrasjon av prøver i Inspera Assessment

Opprette FS-prøve i Inspera Assessment

Opprette og administrere kommisjoner

Kommunikasjon med faglærer

Kvalitetssikring av prøver i Inspera Assessment

 

Videoer om vurdering i Inspera Assessment

Sensurprosessen for administrativt ansatte - gammelt vurderingsverktøy

Sensurprosessen for administrativt ansatte - Vurdering 2.0

Mer om brukergrensesnittet i Vurdering 2.0

Begrunnelser i Inspera Assessment for administrativt ansatte

Klagesaker i Inspera Assessment for administrativt ansatte 

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

0 Vedlegg
8032 Visninger