Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte

Oversikt over eksamensrelaterte kurs og opplæringsressurser for ansatte.

English: This page will not be translated into English. Courses held in English are written with English titles below. 

Temaside om eksamen for emneansvarlige | Temaside om eksamen for administrativt ansatte

Kurskalender #

Oversikt over ulike kurs rettet mot eksamen høsten 2020 vil bli annonsert her, og vil også ligger i Læringsportalen under kategorien Eksamen.   

Videoer og nettbaserte kurs  #

For faglærer/emneansvarlig #

5 tips til hjemmeeksamen for undervisere #

I videoen 5 tips til hjemmeeksamen for undervisere får du noen enkle og gode tips til hvordan du kan gjøre en hjemmeeksamen til en positiv opplevelse for studentene, der de får vist hva de kan og ikke bare hvor flink de er til å søke frem svaret på nett.

Når eksamen ikke kan foregå på campus  #

I nettkurset eksamen ved NTNU våren 2020 diskuteres de vurderingsformene som benyttes når eksamen som følge av koronasituasjonen ikke kan foregå på campus, dvs. hjemmeeksamen, hjemmeeksamen med flervalgsoppgaver, muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Kurset vil være relevant for mange emner også høsten 2020. Her får du tips til hva du må tenke på når eksamen skal gjennomføres digitalt i en annen form enn det du kanskje har vært vant til.  

Webinar om opprettelse av oppgavesett i Inspera Assessment #

Her finner du et opptak av et webinar om opprettelse av oppgavesett i Inspera Assessment (norsk).

Here you can find a recording of a webinar on creating question sets in Inspera Assessment (English).

Andre ressurser #

Teams-gruppe der du kan stille åpne spørsmål til andre fagfeller om eksamen og vurdering

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no 

Telefon: 73 59 66 00 

0 Vedlegg
3806 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)