Eksamen og vurdering - kurs og opplæring for ansatte

Oversikt over eksamensrelaterte kurs og opplæringsressurser for ansatte.

English: This page will not be translated into English. Courses held in English are written with English titles below. 

Temaside om eksamen for emneansvarlige | Temaside om eksamen for administrativt ansatte

Kurskalender #

Alle eksamensrelaterte kurs annonseres i Læringsportalen under kategorien Eksamen.

Våren 2021: Spørretime om eksamen for administrativt ansatte: 28. april, 10:00-11:30.

Videoer og nettbaserte kurs  #

For faglærer/emneansvarlig #

E-læringskurs i Inspera Assessment #

 HVORDAN LAGE OPPGAVER OG OPPGAVESETT I INSPERA ASSESSMENT

 HOW TO CREATE QUESTIONS AND QUESTION SETS IN INSPERA ASSESSMENT

 HVORDAN VURDERE I INSPERA ASSESSMENT

 HOW TO GRADE IN INSPERA ASSESSMENT

5 tips til hjemmeeksamen for undervisere #

I videoen 5 tips til hjemmeeksamen for undervisere får du noen enkle og gode tips til hvordan du kan gjøre en hjemmeeksamen til en positiv opplevelse for studentene, der de får vist hva de kan og ikke bare hvor flink de er til å søke frem svaret på nett.

Når eksamen ikke kan foregå på campus  #

I nettkurset "Eksamen NTNU 2021" diskuteres de vurderingsformene som benyttes når eksamen som følge av koronasituasjonen ikke kan foregå på campus, dvs. hjemmeeksamen, hjemmeeksamen med flervalgsoppgaver, muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Her får du tips til hva du må tenke på når eksamen skal gjennomføres digitalt i en annen form enn det du kanskje har vært vant til. 

For administrativt ansatte #

E-læringskurs om digital eksamen og Inspera Assessment #

 E-LÆRINGSKURS OM DIGITAL EKSAMEN OG INSPERA ASSESSMENT

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no 

Telefon: 73 59 66 00 

0 Vedlegg
6632 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)