Student ved IDI

Eksamen for informasjonsbehandling - IDI

Eksamen for Bachelor i Informasjonsbehandling

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med ITBAINFO


Nettemnene i Bachelor Informasjonsbehandling er basert på at du skal slippe å reise til Trondheim for å avlegge eksamen. Du kan avlegge eksamen på hjemstedet ditt dersom du tar kontakt med en lokal skole og selv ordner avtale om å avlegge eksamen der.

Eksamensskolen beregner en avgift for å dekke utgifter til leie av rom og eksamensvakt osv. Denne avgiften betaler du direkte til den aktuelle eksamensskolen.


Enkelte emner har netteksamen, hjemmeeksamen, mappeevaluering eller prosjektinnlevering. Dette er oppgitt i hver enkelt emnebeskrivelse og på studentweb. Ved netteksamener/hjemmeeksamener trenger du ikke eksamensskole.

Generell eksamensinformasjon fra NTNU

Generell informasjon om eksamen (eksamensdatoer, oppmeldingsfrist, tilrettelegging, utsatt eksamen, syk på eksamen, krav om begrunnelse på karaktersetting, klage m.m.) for NTNU-studenter finner du på innsida.

Eksamensskole

Du blir automatisk tildelt NTNU i Trondheim som eksamensskole i emner som har skriftlig skoleeksamen. Tildelt eksamenslokale i Trondheim finner du på studentweb 3 dager før eksamensdato. Ønsker du annen eksamensskole må du skaffe dette selv.

Skaffe ekstern eksamensskole

Du trenger kun eksamensskole til skriftlige eksamener – nettbaserte eksamener avlegger du hjemme. Vurderingsform for ditt emne finner du i emnebeskrivelsen.
Ta kontakt med godkjent eksamensskole, dvs høgskole, universitet, videregående skole eller folkeuniversitet, og forhøre deg om mulighetene til å sitte i deres lokaler. Eksamensskolen må stille med eksamensvakt. Etter bekreftende svar sender du oss opplysninger via webskjema for innmelding av eksamensskole. Vi overtar den formelle kontakten med eksamensskolen, men du må selv gi beskjed til din eksamensskole dersom du trekker deg eller av andre årsaker ikke møter til eksamen (også om du ikke har fått godkjent obligatoriske øvingsopplegg). 

Opplysninger vi trenger er:

- Skolens fulle navn og postadresse
- Navn på skolens eksamensansvarlig (ev kontaktperson) og e-postadresse
- Telefonnummer

Frist for innmelding av ekstern eksamensskole

Frist for innmelding av ekstern eksamensskole er 15. oktober for høstsemester og 15. mars for vårsemester.
Ekstern eksamensskole registreres på studentweb innen ett par dager etter innsending av webskjemaet. Kontroller at riktig ekstern eksamensskole er registrert ved å gå til "kommende hendelser" eller "aktive emner".

Eksamensskole for studenter i Oslo-området

Studenter i Oslo-området benytter Folkeuniversitetet i Asker (FU Asker). Her trenger du ikke ta kontakt på forhånd, men du må huske å gi beskjed til FU Asker dersom du trekker deg eller ikke møter til eksamen (også om du ikke har fått godkjent obligatoriske øvinger). Gir du beskjed i god tid om at du ikke møter slipper du sannsynligvis å betale eksamensavgiften til FU Asker.

Meld inn FU Asker som ditt eksamenssted til din eksamen på studentweb. Gå til "aktive emner" - "rediger" - velg "sted" Folkeuniversitetet i Asker (ev send inn webskjema).

Kontaktinformasjon til Folkeuniversitetet i Asker
Adresse: Lensmannslia 30, 1386 Asker (eksamenslokale kan ha annen adresse, dette får du info om fra FU Asker)
Kontaktperson: Gøril Rogne, goril.rogne@folkeuniversitetet.no
Telefon: 66 98 99 00

Andre ofte brukte eksamensskoler

Dersom du bor langt unna Oslo og Trondheim må du skaffe egen eksamensskole

Mange eksamensskoler er behjelpelige med våre eksamener, men husk å gjøre avtale med dem før du melder dem inn til oss (og husk å avtale pris). 
Disse eksamensskolene er ofte brukt:

Folkeuniversitetet i Bergen: Chris Jones, chris.jones@folkeuniversitetet.no
Folkeuniversitetet i Tromsø: tromso@fu.no
Universitetet i Stavanger: Oddveig Hansen, oddveig.Hansen@uis.no
Universitetet i Agder, Grimstad: Tormod Dalene, tormod.dalane@uia.no
Universitetet i Agder, Kristiansand: Carlyn Eiklid Sehm, carlyn.e.sehm@uia.no

Avmelding fra eksamen - gi beskjed til eksamensskole

Trekk fra eksamen må gjøres senest 2 uker før eksamensdato på studentweb

NB! Hvis du trekker deg fra eksamen/er forhindret i å møte til eksamen må eksamensskole ha beskjed om dette i god tid slik at eksamensvakter, o.l. kan varsles. Er du heldig slipper du eksamensavgiften til eksamensskolen.

Praktisk gjennomføring av eksamen, eksamensdato, eksamenstid etc

Eksamenene starter kl 09.00 og varer i 1-5 timer eller mer avhengig av hvilket emne det er. Eksamenstid og -dato er oppgitt i emnebeskrivelsene.

Kostnad til ekstern eksamensskole

Du må beregne å betale en eksamensavgift til din eksterne eksamensskole (også til Folkeuniversitetet i Asker). Det kan være alt fra ca 900 kr til 2000 kr eller mer pr eksamen. Husk å avtale dette med skolen på forhånd. Dersom du blir forhindret i å møte til eksamen, må du gi beskjed til din eksterne eksamensskole slik at de kan avbestille vakter osv. Er du heldig slipper du å betale eksamensavgiften.

Du kan selvsagt komme til Trondheim og avlegge eksamen. Ved NTNU i Trondheim avlegger du din eksamen gratis (gjelder emner undervist av NTNU i Trondheim). 

Digital eksamen i Inspera

Hjemmeeksamener og netteksamener arrangeres i eksamenssystemet Inspera.

Ingen av de skriftlige skoleeksamenene vil være i inspera. Årsaken til dette er at vi ikke har mulighet til å bistå eksamensskolene dersom det skulle oppstå problem under eksamen.

De skriftlige skoleeksamenene foregår med penn og papir i et eksamenslokale med eksamensvakter. Enkelte prosjekter skal også leveres i Inspera (informasjon om innlevering vil bli gitt i fagrommet i Blackboard).

Finn mer informasjon om eksamen i Inspera på NTNUs temaside om eksamen.

 

0 Vedlegg
3305 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)