Egenkontroll av rømningsveier

Retningslinje for egenkontroll av rømningsveier.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å sikre frie rømningsveier.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere som utfører egenkontrollen er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent for alle.

Egenkontroll av rømningsveier

 • Kontrollen skal utføres månedlig
 • Teamleder er ansvarlig for at kontrollen utføres
 • Teamleder skal kvittere for kontrollen i Lydia i tilbakemeldingsfeltet
  • Utført eller
  • Forklarende tekst dersom det avdekkes mangler/feil, og nytt tiltak opprettes i Lydia
 

Sjekkliste

Feil meldes som Lydiatiltak til

Meldes som HMS-avvik

Rømningsveiene skal være ryddige og lett fremkommelige og sjekkes ved avvik etter to dager

 

Ja

Utvendige rømningsveier skal være åpne, ryddige og fremkommelige frem til møteplass

Teamleder

Ja
Merking skal være lett synlig og intakt

Elektro/maler

-
Alle dører skal kunne åpnes uten nøkkel Lås og skilt/Vakt og service -

Lover og regler

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Om retningslinjen

 • Utarbeidet av Campusservice
 • Dato: 27.06.2012
 • Godkjent av Seksjonssjef
 • Erstatter 14.6.11
 • Nr. K41
1 Vedlegg
14391 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)