Egenkontroll av elektriske ledelyssystem

Retningslinje for egenkontroll av ledelys.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er at rømningsveiene skal være synlige.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere som utfører egenkontrollen er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Retningslinje for egenkontroll av ledelyssystem

 • Kontrollen skal utføres månedlig
 • Teamleder er ansvarlig for at kontrollen utføres
 • Teamleder skal kvittere for kontrollen i Lydia i tilbakemeldingsfeltet
  • Utført eller
  • Forklarende tekst dersom det avdekkes mangler/feil, og nytt tiltak opprettes i Lydia
 

Elektriske ledelyssystem

Feil meldes som Lydiatiltak til:

Samtlige armaturer skal være intakte og ikke ha skader av noe slag

Elektro

Ledelys testes

Elektro

Ledelyssystemet skal være godt synlig

Elektro

Lover og regler

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Om retningslinjen

 • Utarbeidet av Campusservice
 • Dato 1.6.15
 • Godkjent av Seksjonssjef
 • Erstatter 27.6.12
 • Nr K42
0 Vedlegg
11166 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)