Egenkontroll av branndører og brannporter

(Videresendt fra Egenkontroll av branndører)

Retningslinje for egenkontroll av branndører og brannporter.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med retningslinjen er å sikre at branndører og brannporter fungerer som de skal.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift.

Alle medarbeidere som utfører egenkontrollen er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Egenkontroll av branndører og brannporter

 • Kontrollen skal utføres månedlig
 • Teamleder er ansvarlig for at kontrollen utføres
 • Teamleder skal kvittere for kontrollen i Lydia med melding i tilbakemeldingsfeltet
  • Utført eller
  • Forklarende tekst dersom det avdekkes mangler/feil, og nytt tiltak opprettes i Lydia
 

Sjekkliste

Feil meldes som Lydiatiltak til

Meldes som HMS-avvik

Alle branndører skal ha godkjennelse festet på innsiden av døren på hengselsiden

Tømrer

-

Dørpumper og dørholdemagneter skal fungere etter hensikten

Lås og skilt / Tømrer / Elektro

-

Dørene skal slutte tett til karmen og være tette

Tømrer

-
Dørene skal ikke holdes oppe av kiler eller lignende Bruker Ja
Dørene med dørpumpe skal gå i lukket posisjon Tømrer / Lås og skilt -
Dørene skal kunne åpnes uten bruk av nøkkel Lås og skilt / Vakt og service / Tømrer -
Brannporter skal kunne lukkes helt igjen Tømrer -

Lover og regler

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Om retningslinjen

 • Utarbeidet av Campusservice
 • Dato: 2.04.2013
 • Godkjent av Seksjonssjef
 • Erstatter 27.6.12
 • Nr. K44
2 Vedlegg
12353 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)