EVU - Idéfasen

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Emneplanlegging
Tagger: evu

Temaside om etter- og videreutdanning  |  Alle sider tagget med evu

Du har en idé til et nytt EVU-tilbud. Hva gjør du? #

Diskuter ideen med instituttledelsen. Det er ledelsen som bestemmer hva instituttet skal bruke tid og ressurser på.

Tenk gjennom:

  1. Hva er produktet? Helt studieprogram, kursrekke, enkeltemne/kurs?
  2. Hva er markedsbehovet? Har du fått forespørsel etter tilbudet? Hvorfor er tilbudet aktuelt? Tilbys tilsvarende av andre aktører? Hvem er målgruppen?
  3. Skal du samarbeide med flere? Tenk gjennom ditt nettverk. Kan noen være aktuelle å samarbeide med om utvikling, gjennomføring eller markedsføring av tilbudet? Er det andre samarbeidspartnere som er aktuelle, internt og/eller eksternt?
  4. Skal du søke om utviklingsmidler? DIKU og Kompetanse Norge lyser fra tid til annen ut midler bl.a. til utvikling av nye EVU-tilbud. Begge disse opplyser om utlysninger gjennom nyhetsbrev du kan abonnere på. Det kan også være midler å hente via anbud på Doffin. Du kan følge med gjennom å abonnere på kanalen Etter- og videreutdanning på Innsida. Her annonseres de fleste utlysninger.
  5. Eventuelt test ut ideen gjennom et frokostmøte/foredrag eller sjekk ut ideen i ditt nettverk, ev. oppsøk målgruppen og høre hva de mener.

Sparringspartner #

Ta gjerne kontakt med Seksjon for etter- og videreutdanning for å få en sparringspartner i idefasen.

E-post: videre@ntnu.no 

Kontakpersoner:

0 Vedlegg
81 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)