E-rom prosjektverktøy

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bruke Sharepoint-løsningene eRom Document og eRom Project.

English version - E-room project tool  

Temaside IT-hjelp | Sider merket  sharepoint

Brukerveiledning og pålogging #

 Logg på  eller naviger til https://spfarm.ntnu.no

SharePoint? eRom? Hva er det? #

SharePoint er en nettbasert plattform utviklet av Microsoft. Denne plattformen kan brukes til å lage nettsider, samle og gjøre dokumenter tilgjengelig for flere, tilby samskriving i samme dokument, dele kalender og oppgavelister, m.m. Mulighetene er mange, noe som gjør utviklingen av en SharePoint-løsning komplekst.

Vi har derfor utviklet to maler som tilbyr funksjonalitet som etterspørres mest slik at det blir enklere for mange å ta i bruk SharePoint. Disse malene har vi kalt eRom Document og eRom Project. eRom er et gratis tilbud til alle ansatte og du kan bestille på e-post til orakel@ntnu.no. Forskningsprosjekter med ekstern finansiering (EU/BOA-prosjekt), og som koordineres av NTNU, kan også bestille eRom, men dette må spesifiseres ved bestilling.

Husk å oppgi: 

 • hva eRommet skal hete,
 • hvilken type mal du vil bruke,
 • om det er et eksternt finansiert prosjekt
 • hvem som skal være administrator og eier.

Under kan du lese mer om hva de ulike malene tilbyr (kun eRom Project tilbys til eksternfinansierte prosjekter).

Mal eRom Document #

En eRom Document-side gir mulighet for enkel håndtering og deling av dokumenter. Siden gir brukeren bl.a. Følgende funksjonalitet:

 • Legge til og opprette dokumenter
 • Sortere og filtrere
 • Merke dokumenter
 • Søke etter dokumenter
 • Sjekke ut og inn dokumenter for å hindre at andre kan redigere et dokument
 • Versjonshåndtering
 • Samtidig samarbeid med andre i samme dokument
 • Administrator av rommet styrer hvem som skal ha tilgang til eRommet. Det fins ulike tilgangsnivåer (lese, lese/skrive).
 • Man kan bestille tilgang til ekstern (ikke-NTNU-ansatte) personer hos Orakel.

Eksempel bilde 1

Mal eRom Project #

En eRom Project-side skal forenkle samhandling og deling av informasjon i et prosjekt. Siden inneholder mange flere funksjoner enn eRomDocument. I tillegg til funksjonene nevnt for eRomDocument tilbyr eRom Project:

 • Fremdriftsoversikt for prosjektet v.h.a. Gantt-diagram
 • Oppgaveliste  
 • Diskusjonsforum 
 • Dokumentbibliotek med tilsvarende muligheter som nevnt over om eRomDocument 
 • Et risikoanalyse-verktøy 
 • Wiki 
 • Kalender 

Eksempel bilde 2

Informasjonssikkerhet #

Tenk på sikkerhet ved behandling av informasjon. Fortrolig og/eller klassifisert informasjon skal ikke lagres i eRom. Les mer om NTNUs policy og prinsipper for informasjonssikkerhet.

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

4 Vedlegg
40088 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)