E-rom prosjektverktøy

Brukerveiledning og pålogging #

 Logg på  eller navigere til https://spfarm.ntnu.no

Glemt passord? #

Ta kontakt med din lokale IT-brukerstøtte.

SharePoint? eRom? Hva er det? #

SharePoint er en nettbasert plattform utviklet av Microsoft. Denne plattformen kan brukes til å lage nettsider, samle og gjøre dokumenter tilgjengelig for flere, tilby samskriving i samme dokument, dele kalender og oppgavelister, m.m. Mulighetene er mange, noe som gjør utviklingen av en SharePoint-løsning komplekst.  Engelsk versjon: E-room project tool  

Vi har derfor utviklet to maler som tilbyr funksjonalitet som etterspørres mest slik at det blir enklere for mange å ta i bruk SharePoint. Disse malene har vi kalt eRom Document og eRom Project. ERom er et gratis tilbud til alle ansatte og du kan bestille på e-post til orakel@ntnu.no.Forskningsprosjekter med ekstern finansiering (EU/BOA-prosjekt), og som koordineres av NTNU, kan også bestille eRom, men dette må spesifiseres ved bestilling.

Husk å oppgi: 

 • hva eRommet skal hete,
 • hvilken type mal du vil bruke,
 • om det er et eksternt finansiert prosjekt
 • hvem som skal være administrator og eier.

Under kan du lese mer om hva de ulike malene tilbyr (kun eRom Project tilbys til eksternfinansierte prosjekter).

Ser du etter noe annet? Temaside IT-hjelp | Sider merket  sharepoint

Mal eRom Document #

En eRom Document-side gir mulighet for enkel håndtering og deling av dokumenter. Siden gir brukeren bl.a. Følgende funksjonalitet:

 • Legge til og opprette dokumenter
 • Sortere og filtrere
 • Merke dokumenter
 • Søke etter dokumenter
 • Sjekke ut og inn dokumenter for å hindre at andre kan redigere et dokument
 • Versjonshåndtering
 • Samtidig samarbeid med andre i samme dokument
 • Administrator av rommet styrer hvem som skal ha tilgang til eRommet. Det fins ulike tilgangsnivåer (lese, lese/skrive).
 • Man kan bestille tilgang til ekstern (ikke-NTNU-ansatte) personer hos Orakel.

Eksempel bilde 1

Mal eRom Project #

En eRom Project-side skal forenkle samhandling og deling av informasjon i et prosjekt. Siden inneholder mange flere funksjoner enn eRomDocument. I tillegg til funksjonene nevnt for eRomDocument tilbyr eRom Project:

 • Fremdriftsoversikt for prosjektet v.h.a. Gantt-diagram
 • Oppgaveliste  
 • Diskusjonsforum 
 • Dokumentbibliotek med tilsvarende muligheter som nevnt over om eRomDocument 
 • Et risikoanalyse-verktøy 
 • Wiki 
 • Kalender 

Eksempel bilde 2

Informasjonssikkerhet #

Tenk på sikkerhet ved behandling av informasjon. Fortrolig og/eller klassifisert informasjon skal ikke lagres i eRom. Les mer om NTNUs policy og prinsipper for informasjonssikkerhet.

4 Vedlegg
22896 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)