Mail

E-post for studenter med ansattforhold

Studenter som også har et langvarig ansattforhold ved NTNU kan måtte bytte e-postløsning. Dette medfører i mange tilfeller betydelige endringer som er beskrevet i denne artikkelen.

English version - E-mail for students with employee affiliation

E-post for studenter med ansattforhold #

Det er i dag hovedsakelig to forskjellige e-postsystemer i bruk ved NTNU, og hver bruker kan kun være tilknyttet et av de.

E-post for studenter #

Den ene varianten kalles Exchange Online, og er e-postløsningen for alle studenter som ikke har et ansattforhold ved NTNU.
Exchange Online er en skybasert e-postserver, og er derfor fullintegrert med Office 365.

Brukere som har e-post gjennom denne løsningen har e-postadresser med formatet "brukernavn@stud.ntnu.no".

E-post for ansatte og studenter med ansattforhold #

Den andre varianten er en såkalt «on premise»-versjon av Exchange. Ansatte og studenter med et langvarig ansattforhold ved NTNU, får e-postene sine i denne løsningen. Det vil si at e-postene til @stud.ntnu.no-adressen og @ntnu.no-adressen havner i samme innboks.

Brukere som har e-post gjennom denne løsningen har vanligvis e-postadresser med formatet "fornavn.etternavn@ntnu.no".

Jeg har blitt ansatt ved NTNU, hva skjer med e-posten min? #

Studenter som blir engasjert i et langvarig ansattforhold ved NTNU, blir som hovedregel flyttet til e-postløsningen for ansatte, og vil dermed måtte følge ansattveiledningene for oppsett og bruk. Bruker blir som regel varslet på e-post i forkant av flyttingen.

Alle data i studentløsningen vil ved en overgang bli flyttet over til ansattløsningen. Du vil derfor ikke miste data som følge av flyttingen, men du vil måtte rekonfigurere enheter og applikasjoner.

Brukere i ansattløsningen vil motta e-poster sendt både tild studentadressen og ansattadressen, men vil grunnet tekniske begrensninger utelukkende kunne sende fra ansattadressen. Alle e-poster brukeren mottar vil ligge i innboksen knyttet til ansattløsningen, og brukeren vil derfor få feilmelding ved forsøk på innlogging i studentløsningen.

Kontakt # #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg dersom du har spørsmål eller opplever problemer.

0 Vedlegg
20461 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)