For undervisere...

Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet

Denne siden inneholder rapporter, retningslinjer og notater vedrørende medisinstudiet. Årsrapporter om eksamen finnes her. Tilbakemelding på denne siden kan sendes MH-ADM Medisinstudiet 

Denne wiki-siden ble opprettet september 2018. Sist endret mai 2019. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet.

Retningslinjer og notater #

Obligatorisk undervisning #

PBL #

Vekting av undervisning #

NTNU Link er et desentralisert studieløp nord i Trøndelag med base i Levanger. Høsten 2018 begynte de første 8 studentene etter å ha studert de to første årene i Trondheim. Kapasiteten er 16 studenter årlig.

  • NTNU Link håndbok for 3. studieår (pdf). Denne bruker studenter og undervisere.  Den beskriver oppbygging og innhold i studieløpet. I dokumentet er det flere lenker til læringsressurser som kan være av interesse for undervisere i alle fag uavhengig av studieår i profesjonsstudiet i medisin. 

Emne MD4043 (IID) - IID er tilrettelagt for utveksling #

Rapporter - ved fakultetet #

2019  #

2018 #

2016 #

2014 #

2003 #

Rapporter - nasjonale #

2018 #

2015  #

  • Rapport vedrørende omfang og type praksisstudier i grunnutdanningen i medisin. Del av Praksisprosjektet, 2015

Søknader (og tildelinger) #

Her er oversikt over større søknader om eksterne prosjektmidler av betydning for medisinstudiet.

2019 #

  • Søknad om Senter for fremragende utdanning (SFU) (pdf). Sendt Diku 29. april 2019. vi nådde ikke opp til finalerunden. Av 21 søknader gikk 9 søknader til finalerunden og får plassbesøk til høsten (site visit).

2018 #

2017 #

2016 #

32 Vedlegg
4273 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)