Om medisinstudiet...

Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH

(Du ser på en arkivert versjon av denne siden. (17.5), Gå til siste versjon.)

Denne siden inneholder blant annet rapporter, retningslinjer og notater vedrørende medisinstudiet. Årsrapporter om eksamen finnes her. Tilbakemelding på denne siden kan sendes MH-ADM Medisinstudiet 

Denne wiki-siden ble opprettet september 2018. Sist endret november 2019. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet.

Interne retningslinjer og notater #

Obligatorisk undervisning #

PBL #

Vekting av undervisning #

NTNU Link er et desentralisert studieløp nord i Trøndelag med base i Levanger. Høsten 2018 begynte de første 8 studentene etter å ha studert de to første årene i Trondheim. Kapasiteten er 16 studenter årlig.

  • NTNU Link håndbok for 3. studieår (pdf). Denne bruker studenter og undervisere.  Den beskriver oppbygging og innhold i studieløpet. I dokumentet er det flere lenker til læringsressurser som kan være av interesse for undervisere i alle fag uavhengig av studieår i profesjonsstudiet i medisin. 

Emne MD4043 (IID) - utveksling #

Rapporter - ved fakultetet #

2020  #

  • En arbeidsgruppe har fått i mandat å revidere stadium II på campus Øya. Rapporten - ny timeplan - leveres 1. juni 2020. Dette er mandatet til arbeidsgruppen

2019  #

2018 #

2017 #

2016 #

2015 #

2014 #

2003 #

Rapporter og utredninger - nasjonale #

2019 #

2018 #

2015  #

  • Rapport vedrørende omfang og type praksisstudier i grunnutdanningen i medisin. Del av Praksisprosjektet, 2015

Lover og forskrifter #

2019 #

  • Forskrift om nasjonal retningslinje for medisinutdanning kommer i løpet av høsten 2019. Denne inneholder beskrivelser av læringsutbytter på studieprogramnivå gruppert etter syv kompetanseområder som samsvarer med den klassiske inndelingen av legens syv roller. Dette er utkast til forskrift. Denne vil gjelde fra høsten 2021

Søknader (og tildelinger) #

Her er oversikt over større søknader om eksterne prosjektmidler av betydning for medisinstudiet.

2019 #

  • Søknad om Senter for fremragende utdanning (SFU) (pdf). Sendt Diku 29. april 2019. vi nådde ikke opp til finalerunden. Av 21 søknader gikk 9 søknader til finalerunden og får plassbesøk til høsten (site visit).

2018 #

2017 #

2016 #

41 Vedlegg
6447 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)