Om medisinstudiet...

Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH

Denne siden inneholder blant annet rapporter, retningslinjer og notater vedrørende medisinstudiet. Årsrapporter om eksamen finnes her. Tilbakemelding på denne siden kan sendes MH-ADM Medisinstudiet 

Denne wiki-siden ble opprettet september 2018. Sist endret juli 2020. Studieprogramleder er ansvarlig for innholdet.

Interne retningslinjer, notater og prosedyrer #

Praktiske prosedyrer #

  • Retningslinjer for undervisning i ulike prosesdyrer som inkluderer hudperforering (gjelder fra 1. august 2020)

Obligatorisk undervisning #

PBL #

Vekting av undervisning #

NTNU Link er et desentralisert studieløp nord i Trøndelag med base i Levanger. Høsten 2018 begynte de første 8 studentene etter å ha studert de to første årene i Trondheim. Kapasiteten er 16 studenter årlig.

  • NTNU Link håndbok for 3. studieår (pdf) fra 2018. Denne bruker studenter og undervisere.  Den beskriver oppbygging og innhold i studieløpet. I dokumentet er det flere lenker til læringsressurser som kan være av interesse for undervisere i alle fag uavhengig av studieår i profesjonsstudiet i medisin. 
  • "Avtale om samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om utdanning av leger i Nord-Trøndelag" fra 2017 - finner du her

Emne MD4043 (IID) - utveksling #

Rapporter - ved fakultetet #

2020  #

  • En arbeidsgruppe har fått i mandat å revidere stadium II på campus Øya. Rapporten - ny timeplan - leveres 1. juni 2020. Dette er mandatet til arbeidsgruppen

2019  #

2018 #

2017 #

2016 #

2015 #

2014 #

2003 #

Rapporter og utredninger - nasjonale #

2019 #

2018 #

2015  #

  • Rapport vedrørende omfang og type praksisstudier i grunnutdanningen i medisin. Del av Praksisprosjektet, 2015

Lover, forskrifter og avtaler #

2020 #

2019 #

Søknader (og tildelinger) #

Her er oversikt over større søknader om eksterne prosjektmidler av betydning for medisinstudiet.

2019 #

2018 #

2017 #

2016 #

42 Vedlegg
9278 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)