Tilbake

Dokumentasjonsutstyr ved Institutt for musikk - IMU

Her finner du instruksjon om, og oversikt over, dokumentasjonsutstyret brukt for kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk virksomhet ved Institutt for musikk.

Informasjonen om selvdokumentasjon, utlån av utstyr, ekstern innleie og opplæringsvideoer er produsert av vitenskapelige assistenter ved Institutt for musikk i januar 2019.

Innledning | Tips og scenarioer | Utstyrsliste | Utlån | Ekstern innleie | Opplæringsvideoer | Postproduksjon

Innledning

Her vil du finne all informasjon du trenger for å komme i gang med dokumentasjon av din kunstneriske virksomhet.

Tips og scenarier

Vi har listet opp noen generelle tips og typiske scenarier for dokumentasjon som kan hjelpe dere å overveie hva dere trenger av utstyr ved dokumentasjon. Ta også utgangspunkt i disse ved forespørsel om ekstern innleie. Se de generelle tipsene og scenariene (pdf).

Utstyrsliste

Liste over utstyr for dokumentasjon tilgjengelig ved Institutt for musikk (pdf).

Utlån

Alt utstyret tilgjengelig for dokumentasjon må bestilles i Outlook-kalender og hentes i studio i Olavskvartalet etter avtale med Thomas Henriksen.

Bestilling  i Outlook-kalenderen: Gå på Vis kalender/åpne delt kalender i Outlook og legg inn denne kalenderen:

  • HF-IMU  Dokumentasjonsutstyr (HF-IMU_dokutstyr)

Fyll inn følgende i reservasjonen:

  1. Hvilket utstyr som skal brukes (se foreslåtte scenarier, ev. utstyrsliste).
  2. Tidspunkt fra henting til innlevering.
  3. Hva som skal dokumenteres og hvor.
  4. Hvem som har ansvaret for utstyret.

Ekstern innleie

Ønsker du bistand til dokumentasjon av din kunstneriske virksomhet, kan du søke FoU-midler til formålet.

Hvis du har midler til å leie inn eksterne til bistand med dokumentasjon, står du fritt i hvem du ønsker å bruke. For eksempel er det mulig å ta kontakt med to tidligere vitenskapelige assistenter som har jobbet med slik dokumentasjon:

Tidsanslag dersom eksterne brukes: 1-2 timer før- og etter dokumentasjon, pluss den tiden den kunstneriske virksomheten tar (konsert, etc.). Postproduksjon anslås som minimum det tredobbelte av den kunstneriske virksomheten (1 time konsert = 3 timer postproduksjon). Kostnaden på ekstern innleie kan tilpasses ut i fra hvor avansert produksjon som behøves.

Eksempler på prisestimat fra de tidligere vitenskapelige assistentene (pdf).

Opplæringsvideoer

Postproduksjon

Insituttet har en maskin som er dedikert til postproduksjon, der filmene kan klippes. Dette utstyret står inntil videre i musikkteknologi sine lokaler, og reserveres også i Otlook-kalenderen. Kall det PC-postproduksjon.

3 Vedlegg
910 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)