IE-fakultetet

Doktorgrad - skjema - IE

Doktorgradsskjema ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
English version: PhD forms – IE

Hvordan gjennomføre en doktorgrad?

Doktorgrad 1-2-3

PhD on Track

Ph.d.-forskrift for NTNU

IEs bestemmelser til ph.d.-forskriften for NTNU

Information on Transferable Skills

Dokumenter for bedømmelseskomite

 • Oppnevning av bedømmelseskomite (doc)
 • Habilitetserklæring for ph.d.: Acceptance to serve on evaluation committee for PhD (pdf) – impartiality form
 • Habilitetserklæring for dr.philos: Acceptance to serve on evaluation committee for dr.philos. (pdf) – impartiality form
 • Veiledning: Bedømmelse av norske doktorgrader (pdf)
 • Bedømmelse av ph.d. avhandling (doc)
 • Tema for prøveforelesning (doc)
 • Evaluering av disputas og prøveforelesning (pdf | doc)
 • Grafisk framstilling av ph.d.-forskriften (§12) - fullføring (pdf)

Starte opp

 • NTNU PhD handbook
 • Getting started Discussion material for new PhD candidates and main supervisor (pdf)
   
 • Søknad om opptak (pdf | doc)
 • Avtale ved opptak til ph.d. (pdf)
 • Plan for første del av Integrert ph.d.-utdanning (pdf | doc)
 • Emnebeskrivelse – tilpasset pensum for ph.d. (pdf | doc)
 • Guidelines for research plan (pdf)
 • NOKUT kvalifikasjonsrammeverket (Nivå 8)

Gjennomføre

 • Endringer av opplæringsplan (pdf | doc)
  • Krav til opplæringsdel, cf. §9-1 (pdf)
 • Årsrapport:
  • fremdriftsrapport for ph.d.-kandidater og fremdriftsrapport fra hovedveileder er elektroniske skjemaer som tilsendes alle registrerte aktive veilederforhold per epost.
 • Søknad om forlengelse av studieretten (pdf)

Avslutte

 • Søknad om bedømmelse (pdf | doc)
 • Statement from supervisor (pdf | doc)
 • Erklæring: Forfatterskap til fellesarbeid (pdf | doc)
 • Administrativ sjekkliste for avslutning (pdf)

Integrert ph.d.

dr. philos

 • Application for assessment of thesis (pdf | doc)

23 Vedlegg
11900 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)