IE-fakultetet

Doktorgrad - skjema - IE

Doktorgradsskjema ved "for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
English version: PhD forms – IE

Hvordan gjennomføre en doktorgrad?

Doktorgrad 1-2-3

PhD on Track

Mimes brønn

Ph.d.-forskrift for NTNU

IEs bestemmelser til ph.d.-forskriften for NTNU

Information on Transferable Skills

Dokumenter for bedømmelseskomite

 • Oppnevning av bedømmelseskomite (doc)
 • Habilitetserklæring for ph.d.: Acceptance to serve on evaluation committee for PhD (pdf) – impartiality form
 • Habilitetserklæring for dr.philos: Acceptance to serve on evaluation committee for dr.philos. (pdf) – impartiality form
 • Veiledning: Bedømmelse av norske doktorgrader (pdf)
 • Bedømmelse av ph.d. avhandling (doc)
 • Tema for prøveforelesning (doc)
 • Evaluering av disputas og prøveforelesning (pdf | doc)
 • Grafisk framstilling av ph.d.-forskriften (§12) - fullføring (pdf)

Starte opp

Gjennomføre

 • Endringer av opplæringsplan (doc | pdf)
  • Krav til opplæringsdel, cf. §9-1 (pdf)
 • Årsrapport:
  • fremdriftsrapport for ph.d.-kandidater og fremdriftsrapport fra hovedveileder er elektroniske skjemaer som tilsendes alle registrerte aktive veilederforhold per epost.
 • Søknad om forlengelse av studieretten (pdf)

Avslutte

 • Søknad om bedømmelse (pdf | doc)
 • Statement from supervisor (pdf | doc)
 • Erklæring: Forfatterskap til fellesarbeid (pdf | doc)
 • Administrativ sjekkliste for avslutning (pdf)

Fakultetet forholder seg som følger til Coronaviruset og disputaser:

Bedømmelseskomitémedlemmer (opponenter) som kommer fra risikoområder, får reiseforbud fra egen institusjon, vil bli pålagt karantene ved hjemkomst, eller blir oppfordret til å ikke reise på grunn av Corona, kan i utgangspunktet ta del i disputasen per Skype (eller annen to-veis kommunikasjonskanal med lyd og bilde). 

Det skal da oppnevnes et settemedlem som kan tre inn om det skulle oppstå tekniske problem med to-veis kommunikasjonen. Dette for å sikre gjennomføringen av disputas. Behov for teknisk bistand til gjennomføring avklares i hvert enkelt tilfelle.

Settemedlem er normalt intern (altså NTNU ansatt). Administrator er ansvarlig for å dele avhandling og bedømmelseskomiteens innstilling med settemedlemmet. Det vil også være hensiktsmessig om opponent deler diskusjonspunkter med settemedlem i forkant av disputas.

Fakultet vil ved oppnevning av settemedlem ikke kreve at begge kjønn skal være representert, men krever at det foreligger en habilitetserklæring fra settemedlemmet, og det er spesielt habilitet overfor kandidaten som vil være styrende ved godkjenning.

Integrert ph.d.

dr. philos

 • Application for assessment of thesis (pdf | doc)

27 Vedlegg
14039 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)