IE-fakultetet

Doktorgrad - skjema - IE

Doktorgradsskjema ved "for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
English version: PhD forms – IE (Skjema er som oftest kun tilgjengelig på engelsk)

Hvordan gjennomføre en doktorgrad?

Doktorgrad 1-2-3

PhD on Track

Blackboard

Mimes brønn

Ph.d.-forskrift for NTNU

IEs bestemmelser til ph.d.-forskriften for NTNU

Våre ph.d.-programmer:

Tverrfakultære program

Opptak, gjennomføring og avslutning gjøres i tråd med våre ordinære ph.d.-programmer, med unntak ved opptak hvor opplæringsdelen skal godkjennes av programrådet for medisinsk teknologi. Følgende krav skal oppfylles:

 • (IE) Ph.d.-emne (7,5 SP) fra instituttets eget ph.d.-program portefølje og minimumskravet om 5 SP innen overførbare kunnskapsmoduler. MHs obligatoriske emner spesifisert under godkjennes for våre kandiater.
 • (MH) Minimum 8 studiepoeng (og maksimum 10 studiepoeng) grunnkurs i vitenskapsteori, etikk og forskningsformidling er obligatorisk for alle kandidater. De obligatoriske emnene er:
  • Medisinsk forskning i teori og praksis (SMED8004), 5 SP (studiepoeng)
  • Forskningsformidling (SMED8005) 3 SP

Dokumenter for bedømmelseskomite

 • Oppnevning av bedømmelseskomite (doc)
 • Habilitetserklæring for ph.d.: Acceptance to serve on evaluation committee for PhD (pdf) – impartiality form
 • Habilitetserklæring for dr.philos: Acceptance to serve on evaluation committee for dr.philos. (pdf) – impartiality form
 • Veiledning: Bedømmelse av norske doktorgrader (doc)
 • Bedømmelse av ph.d. avhandling (doc)
 • Tema for prøveforelesning (doc)
 • Evaluering av disputas og prøveforelesning (pdf)
  (skjema som utgår: doc)
 • Grafisk framstilling av ph.d.-forskriften (§12) - fullføring (pdf)

 

 

 

 

Starte opp

Veiledning til Digital ID for signering av dokumenter

Gjennomføre

 • Endringer av opplæringsplan (doc | pdf)
  • Krav til opplæringsdel, cf. §9-1 (pdf)
 • Årsrapport:
  • fremdriftsrapport for ph.d.-kandidater og fremdriftsrapport fra hovedveileder er elektroniske skjemaer som tilsendes alle registrerte aktive veilederforhold per epost.
 • Søknad om gjenoppstartsstipend
  • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) tilbyr gjennoppstartsstipend for stipendiater og postdoktorer som har hatt foreldrepermisjon eller lengre sykdom (100%) sammenhengende i 6 måneder. Møter du kriteriene for stipend innvilges dette for inntil en måned. Forlengelse skal kompensere for den tiden det tar å gjenoppta arbeidet. Ordningen er et ledd i NTNUs nye politikk og handlingsplan for likestilling og mangfold vedtatt av Rektor.
 • Søknad om forlengelse av studieretten (pdf)

Avslutte

 • Søknad om bedømmelse (pdf | doc)
 • Statement from supervisor (pdf | doc)
 • Erklæring: Forfatterskap til fellesarbeid (pdf)
 • Administrativ sjekkliste for avslutning (pdf)

Alle avhandlinger skal leveres digitalt. Dersom kandidaten ikke godtar offentliggjøring digitalt og ikke kan vise til avtale med forlag, så er alternativet å utsette disputas.

 • Kandidat skal påse at forfatteravtale (pdf) er utfylt og gir Universitetsbiblioteket fullmakt til å publisere avhandlingen i NTNU Open.Skann avtalen og send den med epost til publishing@ub.ntnu.no.

Fakultetet forholder seg som følger til Coronaviruset og disputaser:

Integrert ph.d.

 • Informasjon om integrert ph.d.
  • Benytt ordinært opptaksskjema og lagre din utgave for opptak del II (etter gjennomført mastergrad og normalt ph.d.-opplæringsdelen), i tillegg skal fullstendig prosjektbeskrivelse vedlegges ved søknad om opptak til del II av ph.d.-utdanningen.

dr. philos

 • Application for assessment of thesis (pdf | doc)

44 Vedlegg
19053 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)