IE-fakultetet

Doktorgrad - skjema - IE

Doktorgradsskjema ved "for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
English version: PhD forms – IE (Skjema er som oftest kun tilgjengelig på engelsk)

Hvordan gjennomføre en doktorgrad?

Doktorgrad 1-2-3

PhD on Track

Mimes brønn

Ph.d.-forskrift for NTNU

IEs bestemmelser til ph.d.-forskriften for NTNU

Information on Transferable Skills

Dokumenter for bedømmelseskomite

 • Oppnevning av bedømmelseskomite (doc)
 • Habilitetserklæring for ph.d.: Acceptance to serve on evaluation committee for PhD (pdf) – impartiality form
 • Habilitetserklæring for dr.philos: Acceptance to serve on evaluation committee for dr.philos. (pdf) – impartiality form
 • Veiledning: Bedømmelse av norske doktorgrader (pdf)
 • Bedømmelse av ph.d. avhandling (doc)
 • Tema for prøveforelesning (doc)
 • Evaluering av disputas og prøveforelesning (pdf | doc)
 • Grafisk framstilling av ph.d.-forskriften (§12) - fullføring (pdf)

Starte opp

Veiledning til Digital ID for signering av grønne dokumenter

Gjennomføre

 • Endringer av opplæringsplan (doc | pdf)
  • Krav til opplæringsdel, cf. §9-1 (pdf)
 • Årsrapport:
  • fremdriftsrapport for ph.d.-kandidater og fremdriftsrapport fra hovedveileder er elektroniske skjemaer som tilsendes alle registrerte aktive veilederforhold per epost.
 • Søknad om forlengelse av studieretten (pdf)

Avslutte

 • Søknad om bedømmelse (pdf | doc)
 • Statement from supervisor (pdf | doc)
 • Erklæring: Forfatterskap til fellesarbeid (pdf)
 • Administrativ sjekkliste for avslutning (pdf)

Fakultetet forholder seg som følger til Coronaviruset og disputaser:

Integrert ph.d.

 • Informasjon om integrert ph.d.
 • Benytt ordinært opptaksskjema og lagre din utgave for opptak del II (etter gjennomført mastergrad og normalt ph.d.-opplæringsdelen), i tillegg skal fullstendig prosjektbeskrivelse vedlegges ved søknad om opptak til del II av ph.d.-utdanningen.

dr. philos

 • Application for assessment of thesis (pdf | doc)

37 Vedlegg
15432 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)