Doktorgradsløpet...

Doktorgrad - oppstartsfasen

Doktorgradsstudenten, veilederen, fakultetet og instituttet har ulike roller i oppstarten av doktorgraden.

English version - Responsibilities during the start-up phase

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad .

Stipendiat/doktorgradskandidat #

 • Utarbeide prosjektforslag og utdanningsplan i samråd med veileder
 • Delta på Oppstartsseminarer
 • Utarbeider søknad om opptak innen tre måneder etter tilsetting
 • Delta i utfylling av avtale ved opptak

Veiledere #

 • Ansvar for å videreutvikle sin veilederkompetanse.
 • Introdusere deg overfor aktuelle fagmiljø, internt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Se til at kandidaten skaffer seg tillatelser til bruk av forskningsdata og sørge for at forpliktelsene for databruken ivaretas. Se også: Lage plan for prosjektskisse.

Instituttet #

 • Sørge for et attraktivt og inkluderende miljø, både faglig og sosialt
 • Vurdere å tilby deg en mentor
 • Tilby deg en velkomstsamtale
 • Evaluere innsatsen din i prøveperioden og avgjøre om du får fortsette i stillingen.

Fakultet #

 • Skal ha gode rutiner for å sikre kvalitet i opptak til doktorgradsprogram og ved oppnevning av veiledere.
 • Kvalitetssikre opplæringsdelen din.
 • Ansvaret for oppstartsseminar for alle nye doktorgradskandidater.

Om oppstartsfasen #

NTNUs doktorgradskandidater har ulik bakgrunn. Noen rekrutteres direkte fra våre egne masterprogram, andre kommer fra andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler, eller fra yrkeslivet. Mange er ansatt i stipendiatstilling ved NTNU, andre er doktorgradskandidater på våre program, men ansatt utenfor NTNU.

Oppstartsfasen skal legge et godt grunnlag for ditt arbeid, trivsel og følelse av tilknytning til NTNU. Det er viktig at alle doktorgradskandidater, både internt og eksternt ansatte, introduseres for fagmiljøet, og at det blir etablert et godt samarbeidsforhold mellom veileder og kandidat. Dette forholdet er en nøkkel til et godt doktorgradsløp og skal preges av gjensidig respekt og aktiv medvirkning fra begge parter. Partene skal legge en plan for gjennomføring og fordele ansvar.

Alle doktorgradskandidater som tas opp på NTNUs programmer, skal være faglig inkludert i fagmiljøet, uavhengig av tilsettingsforhold. Kandidatene kan være ansatt internt eller eksternt.

Arbeidsgiveransvaret innebærer formelt ansvar for lønn, permisjoner, kontorplass med mer. I en del tilfeller tilbyr NTNU kontorplass til eksternfinansierte doktorgradskandidater. Noen stipendiater med finansiering fra NTNU har arbeidsplass i andre fagmiljøer. Eksternt ansatte doktorgradskandidater bør få en god velkomst på lik linje med NTNU-ansatte kandidater. Instituttet er ansvarlig for at alle nye doktorgradskandidater (eksterne og interne) får adgang til nødvendige faglige og tekniske fasiliteter.

Alle doktorgradskandidater tilknyttet et av våre doktorgradsprogram har rett til veileder, og skal inkluderes i relevante nettverk. Alle i arbeidsmiljøet har et kollegialt ansvar for andres trivsel og inkludering.

0 Vedlegg
12050 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)