Tilbake

Doktorgrad - Opplæringsdel

Informasjon om opplæringsdelen til et doktorgradsløp ved NTNU. English version - PhD - academic training

Ser du etter noe annet? Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad

Opplæringsdelens innhold #

Opplæringen skal tilsvare minst 30 studiepoeng. 20 av de 30 studiepoengene skal avlegges etter opptak og skal bestå av studieplanfestede emner på doktorgradsnivå.

Finn doktorgradsemner ved NTNU.

Det er også mulig å avlegge kurs ved samarbeidende institusjoner, f.eks. gjennom nasjonale og internasjonale forskerskoler. Dette må være godkjent på forhånd i henhold til det gjeldende fakultetets retningslinjer. Innen MNT-fagene, arkitektur, design og økonomi har NTNU bl.a. avtale gjennom Nordic Five Tech med Aalto, Chalmers, DTU og KTH. Nordic Five Tech har en egen kursdatabase. Innen de samfunnsvitenskapelige fagene finnes en tilsvarende nasjonal forskerkursportal.

Fakultetene bestemmer innholdet i opplæringsdelen, krav til dokumentasjon og kriterier for bestått prøve ved eksamener. Fakultetet har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå etter internasjonale standarder. Kandidaten skal gjennom følgende:

  • Gjennomføre et vitenskapelig arbeid
  • Trening i faglig formidling
  • Innføring i forskningsetikk
  • Vitenskapsteori og vitenskapsmetode

Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Ved særlige faglige grunner, kan du innvilges unntak fra denne regelen.

Innpasse masteremne i opplæringsdelen #

For at et masteremne skal innpasses i opplæringsdelen, kreves det at du har fått karakteren B eller bedre. Du har kun én mulighet til å forbedre karakteren i et masteremne.

Forskrift - doktorgrad #

Kilde: Ph.d.-forskrift for NTNU, §8 

1 Vedlegg
8410 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)