Digitaliseringsprogram NTNU

Visjon #

Digitaliseringsprogram ved NTNU er tiltak og prosjekter som skal bidra til at NTNU er ledende på framtidsrettede digitale tjenester.

Mål #

Programmet skal fornye, forenkle og forbedre NTNUs tjenester og arbeidsprosesser. I tillegg til å realisere NTNUs ambisjoner om anvendelse av gode digitale tjenester.

YouTube: Klikk på bildet over for å se en animasjonsfilm om digitaliseringsprogrammet.

Portefølje og endringsforslag #

Pågående tiltak og prosjekter #

Det gjennomføres en rekke tiltak/prosjekter i NTNUs digitaliseringsprogram. De fleste er kommet opp etter ønske fra avdelingene selv. IT-avdelingen støtter opp om disse forslagene gjennom å bidra til gjennomføring av prosjekter og også realisering av målbare gevinster hos sluttbruker.

Oversikt over tiltak og prosjekter

Endringsforslag #

Avdelingene kan selv melde inn forslag og ønsker til nye tiltak/prosjekter i digitaliseringsprogrammet. Hva som blir en del av porteføljen avgjøres av IT-styret som regelmessig behandler innkomne endringsforslag.

Oversikt over endringsforslag

Hva mener vi med digitalisering? #

Digitalisering handler i stor grad om å utnytte teknologi til fornying, forenkling og forbedring av tjenester.

Digitaliseringsprogram ved NTNU er et stort løft for organisasjonen hvor ett av målene er å få realisert gevinster fortløpende gjennom "smidig" tankegang. Det vil si at forbedringer lanseres kontinuerlig inntil det definerte målet for tiltaket/prosjektet er nådd (Tradisjonelt har man ventet til alle forbedringer er utført og lansert alt til samme tid).

Ansatte og studenter ved NTNU vil merke dette gjennom små og store forbedringer i den daglige arbeidsflyten hvor digitalisering forenkler arbeidsoppgavene.

Tidsplan #

Gjennom ulike utvalg og meldinger på både departements- og universitetsnivå er det kommet føringer på hvilke områder som skal prioriteres.

Digitaliseringsprogrammet vil gå over flere år og listen over tiltak og prosjekter endres i takt med det som til en hver tid måtte være behov og føringer. I det ligger det ingen annen betydning enn at man skal være i stand til å raskt tilpasse seg utviklingen i samfunnet forøvrig (se visjon) og benytte gode digitale tjenester (se mål).

Hvert år produserer Digitaliseringsprogrammet en årsrapport som inneholder informasjon om programmets fremdrift, utvikling:

Programsekretariat #

Programmet har etablert et eget sekretariat som bistår de ulike tiltakene/prosjektene samt svarer opp henvendelser.

Programsekretariatet rapporterer fremdrift og status til organisasjonsdirektør. I listen under finner du innsendte rapporter: 

Prosesstøtte-team #

Høsten 2018 ble programmet styrket med et eget team som skal bistå prosjekter med å kjøre workshops for å kartlegge arbeidsflyt, forbedringsmuligheter og konsekvenser for tilstøtende prosesser.

Organisering #

Kommunikasjon #

#

7 Vedlegg
14191 Visninger
Gjennomsnitt (5 Stemmer)