Tilbake

Digitale læringsressurser - LOR

For å lagre digitale læringsressurser tilbyr NTNU en skybaser tjeneste som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Systemet som benyttes er DLR og leveres av UNIT.


DLR skal sørge for å tilby en løsning for at åpent tilgjengelige læringsressurser kan lagres, søkes opp og (gjen-)brukes, uavhengig av institusjon og læringsplattform. Læringsressurser kan være blant annet videoer, bilder og presentasjoner.

 Besøk DLR 

Opphavsrettigheter og lisenser #

Før man bruker DLR som et verktøy for deling av læringsressurser skal man sette seg inn i lover, policyer og retningslinjer for opphavsrettigheter. Informasjonssikkerhet er et annet emne som er viktig å sette seg inn, spesielt personvernlovgivningen. Det er viktig å presisere at det er du som har ansvaret for hva som deles.

Kontakt #

Ansvarlig for denne tjenesten er NTNU Universitetsbiblioteket.

Kontakt deler@ub.ntnu.no, hvis du har spørsmål eller endringsforslag til siden.

0 Vedlegg
2742 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)