Tilbake

Digital vurdering ved NTNU

Denne siden inneholder informasjon om Prosjekt Digital Vurdering, og om prosessene vi jobber med. 

Digital eksamen | Sider merket med eksamen

Innleveringer av master- og bacheloroppgaver #

NTNU har rundt 3500 innleveringer av mastergrader pr år, samt et tilsvarende antall bacheloroppgaver. Innlevering av disse oppgavene skjer nå gjennom NTNU sitt valgte eksamenssystem, Inspera Assessment, etter innføringen høsten 2018. Prosjekt for digital vurdering har bistått med å legge opp den nye løypa, bl.a. for å erstatte funksjonalitet fra det tidligere brukte systemet DAIM, samt for å samle NTNU om én måte å behandle bachelor- og masteroppgaver på. 

Skoleeksamener #

Med skoleeksamener mener vi eksamener der kandidatene avlegger eksamen på en gitt eksamenslokasjon med eksamensvakter som overvåker. 

Om prosjekt Digital vurdering #

Under satsingen NTNU Toppundervisning er det igangsatt en rekke tiltak knyttet til utvikling av innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Et av disse tiltakene er programmet IT i utdanning hvor Kirsti Sørgaard Moe er programleder.

Prosjektet «Digital vurdering» er en del av IT i utdanning. Prosjektet ledes av Øyvind Hauge, og rapporterer til Prorektor for utdanning. Digital vurdering er sammensatt av ressurser fra Avdeling for Studieadministrasjon/Eksamenskontoret, IT-avdelingen og egne dedikerte prosjektressurser. Prosjektet involverer ressurser fra Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Prosjektet har fra oppstart og frem til høst 2016 hatt et fokus på pilotering av løsning for digital skoleeksamen og innleveringseksamen gjennom verktøyet Inspera Assessment. Våren og høsten 2017 går 15-20 % av all eksamensavvikling ved NTNU digitalt i Inspera Assessment.

Prosjektet jobber i tillegg til avvikling av digital eksamen med å:

 • Øke kapasiteten for digital skoleeksamen.
 • Ta i bruk digital innleveringseksamen på hele NTNU.
 • Kartlegge og utvikle bedre støtte for flere fagområder, spesielt tekniske emner som har behov for beregninger, tegninger og 3. parts programvare.
 • Forbedre prosesser og verktøy for
  • Digital sensur-registrering.
  • Digital håndtering av begrunnelse og klagebehandling.
  • Digital innlevering av bachelor- og masteroppgaver, inkludert overføring til bibliotek.
 • Evaluere og forbedre drift, forvaltning, informasjon, verktøy og prosesser knyttet til digital vurdering ved NTNU.

Digitalisering av vurderingsprosessen er en naturlig og nødvendig utvikling innenfor UH-sektoren av flere årsaker:

Kvalitet i vurdering og undervisning #

Moderne teknolog kan gi bedre og mer virkelighetsnære verktøy for vurdering av studentenes læring, og dermed bygge opp under bedre kvalitet i undervisningen på NTNU. Dette forutsetter imidlertid gode verktøy og hensiktsmessig bruk av teknologien.

Samordning og effektivisering #

Flere av arbeidsprosessene knyttet til vurdering og eksamensgjennomføring er tidkrevende, manuelle og har mangelfull IKT-støtte. Eksempler på dette er logistikken knyttet til papirbaserte eksamensbesvarelser, manuell registrering av sensur og arkivering av eksamensoppgaver, samt manuell håndtering av begrunnelse og klage. Her er det rom for bedre samordning på tvers av hele NTNU, effektivisering av arbeidsprosessene og utvikling av bedre verktøystøtte.

Modernisering #

Det offentlig Norge, samfunnet og ikke minst studenter og ansatte forventer at digitale hjelpemiddel tas i bruk i utdanningssektoren. NTNU skal være i front på bruk og utvikling av moderne digitale hjelpemiddel, og det er derfor viktig å tilby ansatte og studenter gode digitale vurderingsverktøy.

Les mer om digital vurdering på rektorates blogg.

Kontakt #

Om du/dere ønsker mer informasjon om prosjektet digital vurdering ta kontakt med prosjektleder Øyvind Hauge på: oyvind.hauge@ntnu.no / +47 97 71 22 52 eller rett en generell henvendelse til oss på: digitaleksamen@sa.ntnu.no.

0 Vedlegg
8450 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)