Digital vurdering ved NTNU

Denne siden inneholder informasjon om Prosjekt Digital Vurdering. 

Digital eksamen | Sider merket med eksamen

Om prosjekt Digital vurdering #

Under satsingen NTNU Toppundervisning ble det igangsatt en rekke tiltak knyttet til utvikling av innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Et av disse tiltakene var programmet IT i utdanning. Prosjektet Digital vurdering ble startet som en del av IT i utdanning, men ble senere en del av NTNU Digitaliseringsprogram. Formålet med prosjektet har vært å øke kvaliteten på utdanningen ved NTNU gjennom å tilby digitale verktøy for bruk i vurdering, samt forbedre arbeidsprosesser knyttet til vurdering gjennom digitalisering.

Prosjekteier er Prorektor for utdanning og prosjektet fikk etter hvert en styringsgruppe som ble ledet av Avdelingsdirektør for Avdeling for studieadministrasjon. Prosjekt Digital vurdering har vært et samarbeid mellom ressurser fra Avdeling for studieadministrasjon, IT-avdelingen og egne dedikerte prosjektressurser. Prosjektet involverer ressurser fra Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Prosjektet har også samarbeidet tett med Eiendom, Campusservice, UB, Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning og fakultet og institutt.

Prosjektet har fra oppstart og frem til høst 2016 hatt et fokus på pilotering av løsning for digital skoleeksamen og innleveringseksamen gjennom verktøyet Inspera Assessment. Etter tidlig pilotering har prosjektet jobbet med etablering av nødvendig infrastruktur for i sikre at NTNU kan ha en digital eksamensgjennomføring. Prosjektet har blant annet:

  • Anskaffet et eksamensverktøy
  • Støttet innføringen av eksamensverktøyet og hatt ansvaret for digital eksamensgjennomføring
  • Bidratt til etablering av en driftsorganisasjon knyttet til digital vurdering
  • Etablert digitale eksamenslokaler for bruk gjennom hele året i Trondheim, Ålesund og Gjøvik med totalt ca. 2000 eksamensplasser.
  • Etablert et tilbud for bruk av programvare under eksamen, bruk av digitale ressurser som Lovdata og multimedia
  • Innført en løsning for levering av bachelor- og masteroppgaver, inkludert løsning for masteravtale
  • Levert en digital løsning for registrering av sensur
  • Innført en digital løsning for begrunnelse og klage (pågår per 2020)
  • Jobber (per 2020) med arkivering av eksamensoppgaver, masteroppgaver og masteravtaler

Kontakt #

Om du/dere ønsker mer informasjon om prosjektet digital vurdering ta kontakt med prosjektleder Øyvind Hauge på: oyvind.hauge@ntnu.no / +47 97 71 22 52 eller rett en generell henvendelse til oss på: digitaleksamen@sa.ntnu.no.

0 Vedlegg
9140 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)