Digital sykmelding

Her får du informasjon om rutiner rundt levering og behandling av digital sykmelding.

Temaside sykdom | Sider merket med sykdom

Fra 1. november 2017 tar NAV Sør-Trøndelag og NAV Oppland i bruk digital søknad om sykepenger. Dette betyr at også NTNU i Trondheim og Gjøvik nå åpner for den elektroniske løsningen.

Dette vil bety en del endringer i rutinene for håndtering av sykmeldinger både for ansatte, ledere og HR-personell.

NAV Møre og Romsdal vil ikke være i gang med digital løsning før 1. januar 2018.

For arbeidstaker som skal levere sykmelding #

Samme dag som du blir sykmeldt #

Etter at du har vært hos legen og blitt sykmeldt vil du motta en SMS eller e-post med en lenke til der du sender sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver. Du må logge inn med bank-ID for å kontrollere sykmeldingen fra legen og sende den videre til arbeidsgiver. Dette bør du gjøre samme dag som du blir sykmeldt. Arbeidsgiver vil få beskjed om at du har levert en sykmelding og kan lese den elektronisk.

Siste dag av sykmeldingsperioden #

Siste dag av sykmeldingsperioden (eller flere ganger i løpet av perioden dersom det er en langvarig sykmelding) vil du få en ny SMS eller e-post. Du må på nytt logge deg inn via bank-ID – denne gang for å sende søknad om sykepenger til arbeidsgiver. Denne tilsvarer del D i den gamle papirsykmeldingen. Her må du oppgi en del informasjon og svare på noen spørsmål før du kan sende inn sykmeldingen. Blant annet må du oppgi om du har hatt egenmelding i forkant av sykmeldingen, om du var tilbake på jobb før sykmeldingsperioden gikk ut, om du har jobbet eller hatt ferie i løpet av perioden, om du har oppholdt deg i utlandet osv. Du vil ikke kunne sende inn sykmeldingen før du har besvart alle spørsmålene.

Det er viktig at du leser alle spørsmålene nøye og svarer korrekt, slik at du slipper å måtte logge deg inn og korrigere søknad om sykepenger i ettertid.

Når du har sendt inn søknaden vil arbeidsgiver få beskjed om dette og kan lese denne elektronisk.

Unntak #

Fra 1. november 2017 er det kun digital sykmelding som er gyldig. Unntak fra dette er:

  • Arbeidstakere tilknyttet NAV i Møre og Romsdal (fram til 01.01.18)
  • Arbeidstakere som har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige
  • Arbeidstakere som av ulike grunner ikke har tilgang til å logge seg inn med bank-ID
  • Arbeidstakere som får sykmelding for behandlingsdager
  • Arbeidstakere som får sykmelding fra sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste

Kontakt #

Har du spørsmål om digitale sykmeldinger, kontakt din HR-medarbeider.

NAV: Digital sykmelding: informasjon til sykmeldte 

For leder som mottar sykmelding #

Når en av dine ansatte har sendt sykmelding eller søknad om sykepenger digitalt vil du få et varsel om dette i HR-portalen. Du vil da kunne lese sykmeldingen eller se hvilke opplysninger arbeidstaker har gitt til NAV i søknad om sykepenger. Det er viktig at du som leder kontrollerer at informasjonen er korrekt. Dersom du finner avvik, må du be den ansatte om å logge seg inn på nytt og korrigere opplysningene til NAV. Dette kan for eksempel gjelde avvikling av ferie i sykmeldingsperioden.

Det er den lederen som har oppfølgingsansvar for den ansatte som skal få melding i HR-portalen om at det er mottatt sykmelding. Dersom du mener at du har fått en sykmelding som ikke skal til deg, kan du i sykmeldingen i HR-portalen oppgi hvem som er nærmeste leder. Det vil da gå beskjed til NAV og riktig leder vil få melding ved neste sykmelding.

Det er vår leverandør av lønnssystem, Bluegarden, som håndterer den elektroniske flyten av sykmeldinger. De vil tre ganger daglig hente nye sykmeldinger fra Altinn og deretter gi melding til leder. Dette betyr at sykmeldingen vil være synlig for deg i HR-portalen nesten umiddelbart etter at den ansatte har logget seg inn og sendt sykmeldingen elektronisk.

Fra våren 2018 vil Bluegarden rulle ut sin «fase 2» av løsningen. Da vil også sykefraværet automatisk legge seg inn i fraværsoversikten samtidig som du får melding om sykmelding i HR-portalen. Fram til denne løsningen er på plass vil Fraværstjenesten registrere fraværet manuelt. Dette betyr at det kan gå noen dager fra du har fått melding i HR-portalen om sykmelding til fraværet er synlig i fraværsoversikten.

NB! Bluegarden vil trolig ikke ha på plass løsningen allerede fra 1. november. Det kan derfor i de aller første dagene etter månedsskiftet bli noe avvik fra rutinene over. Melding om dette vil bli gitt.

Dersom du som leder eller HR-medarbeider har spørsmål om digitale sykmeldinger, kan disse sendes til Fraværstjenesten.

Denne siden ble sist oppdatert 25.10.17

0 Vedlegg
3020 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)