Digital sykmelding

Her får du informasjon om rutiner rundt levering og behandling av digital sykmelding.

Temaside sykdom | Sider merket med sykdom

Innføringen av digitale sykmeldinger vil bety en del endringer i rutinene for håndtering av sykmeldinger både for ansatte, ledere og HR-personell.

For arbeidstaker som skal levere sykmelding #

Samme dag som du blir sykmeldt #

Etter at du har vært hos legen og blitt sykmeldt vil du motta en SMS eller e-post med en lenke til der du sender sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver. Du må logge inn med bank-ID for å kontrollere sykmeldingen fra legen og sende den videre til arbeidsgiver. Dette bør du gjøre samme dag som du blir sykmeldt. Arbeidsgiver vil få beskjed om at du har levert en sykmelding og kan lese den elektronisk. Når du har sendt inn sykmelding digitalt skal du ikke sende papirsykmelding til arbeidsgiver i tillegg.

Siste dag av sykmeldingsperioden #

Siste dag av sykmeldingsperioden (eller flere ganger i løpet av perioden dersom det er en langvarig sykmelding) vil du få en ny SMS eller e-post. Du må på nytt logge deg inn via bank-ID – denne gang for å sende søknad om sykepenger til arbeidsgiver. Denne tilsvarer del D i den gamle papirsykmeldingen. Her må du oppgi en del informasjon og svare på noen spørsmål før du kan sende inn sykmeldingen. Blant annet må du oppgi om du har hatt egenmelding i forkant av sykmeldingen, om du var tilbake på jobb før sykmeldingsperioden gikk ut, om du har jobbet eller hatt ferie i løpet av perioden, om du har oppholdt deg i utlandet osv. Du vil ikke kunne sende inn sykmeldingen før du har besvart alle spørsmålene.

Det er viktig at du leser alle spørsmålene nøye og svarer korrekt, slik at du slipper å måtte logge deg inn og korrigere søknad om sykepenger i ettertid.

Når du har sendt inn søknaden vil arbeidsgiver få beskjed om dette og kan lese denne elektronisk.

Unntak #

Det er kun digital sykmelding som er gyldig. Unntak fra dette er:

  • Arbeidstakere som har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige
  • Arbeidstakere som av ulike grunner ikke har tilgang til å logge seg inn med bank-ID
  • Arbeidstakere som får sykmelding fra sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste

Kontakt #

Har du spørsmål om digitale sykmeldinger, kontakt din HR-medarbeider.

NAV: Digital sykmelding: informasjon til sykmeldte 

Demovideo fra NAV for innsending av digital sykmelding

Demovideo fra NAV for innsending av digital søknad om sykepenger

For leder som mottar sykmelding #

Når en av dine ansatte har sendt sykmelding eller søknad om sykepenger digitalt vil du få et varsel om dette i HR-portalen. Du vil da kunne lese sykmeldingen eller se hvilke opplysninger arbeidstaker har gitt til NAV i søknad om sykepenger. Det er viktig at du som leder så snart som mulig kontrollerer at informasjonen er korrekt. Dersom du finner avvik, må du be den ansatte om å logge seg inn på nytt og korrigere opplysningene til NAV. Dette kan for eksempel gjelde avvikling av ferie i sykmeldingsperioden. Når sykmelding eller søknad om sykepenger er kontrollert er det viktig at leder endrer status i skjemaet i HR-portalen fra «mottatt» til «kontrollert av leder/HR» slik at fraværet kan registreres av Fraværstjenesten.  Mer om hvordan du som leder gjør dette på undersiden Behandle digital sykmelding.

Det er den lederen som har oppfølgingsansvar for den ansatte som skal få melding i HR-portalen om at det er mottatt sykmelding. Dersom du mener at du har fått en sykmelding som ikke skal til deg, kan du i sykmeldingen i HR-portalen oppgi hvem som er riktig nærmeste leder. Det vil da gå beskjed til NAV og riktig leder vil få melding ved neste sykmelding. Denne lederen vil da også bli registrert som oppfølgingsansvarlig hos NAV.

Det er vår leverandør av lønnssystem, Bluegarden, som håndterer den elektroniske flyten av sykmeldinger. De vil tre ganger daglig hente nye sykmeldinger og søknader fra Altinn. Dette betyr at sykmeldingen vil være synlig for deg i HR-portalen nesten umiddelbart etter at den ansatte har logget seg inn og sendt sykmeldingen elektronisk. Varsel i HR-portalen om ny sykmelding/søknad sendes ut fra Bluegarden hver natt.

Fram til Bluegarden seinere ruller ut løsning der sykefraværet automatisk legger seg inn i fraværsoversikten samtidig som du får melding om sykmelding i HR-portalen, må Fraværstjenesten registrere fraværet manuelt. Det er viktig å huske på at Fraværstjenesten ikke behandler fraværet før status i skjemaet er satt til «Kontrollert av leder/HR.» Når fraværet er registrert vil statusen endres til «Refusjonsbehandlet.»

Dersom du som leder eller HR-medarbeider har spørsmål om digitale sykmeldinger, kan disse sendes til Fraværstjenesten.

Denne siden ble sist oppdatert 27.02.18

0 Vedlegg
3926 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)