Digital sykmelding

Leverings- og behandlingsrutiner for digital sykmelding.

Enlglish version - Digital medical certificates

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Innføringen av digitale sykmeldinger betyr en del endringer i rutinene for håndtering av sykmeldinger både for ansatte, ledere og HR-personell.

Arbeidstaker som skal levere sykmelding #

Husk at både sykmelding og søknad om sykepenger skal sendes inn. Det er ikke tilstrekkelig å bare sende inn sykmeldingen.

Samme dag som du blir sykmeldt #

Etter at du har blitt sykmeldt mottar du en SMS eller e-post med en lenke til innsending av digital sykmelding. Logg inn med bank-ID for å kontrollere sykmeldingen fra legen og send den videre til arbeidsgiver. Dette bør du gjøre samme dag som du blir sykmeldt. Arbeidsgiver får beskjed om at du har levert en sykmelding og kan lese den elektronisk.

Har du sendt inn digital sykmelding skal du ikke sende sykmelding på papir i tillegg.

Sende sykmelding til arbeidsgiver

Siste dag av sykmeldingsperioden #

Siste dag av sykmeldingsperioden vil du få en ny SMS eller e-post. Du må på nytt logge deg inn via bank-ID – denne gang for å sende søknad om sykepenger til arbeidsgiver. Er du sykmeldt i en lengre periode vil du måtte gjøre dette flere ganger i løpet av perioden.

Søknaden tilsvarer del D i den gamle papirsykmeldingen. I søknaden  må du  oppgi informasjon og svare på spørsmål som har betydning for sykepengene.
Du må blant annet må du oppgi om du har hatt egenmelding i forkant av sykmeldingen, om du var tilbake på jobb før sykmeldingsperioden gikk ut, om du har jobbet eller hatt ferie i løpet av perioden, om du har oppholdt deg i utlandet osv. Du vil ikke kunne sende inn søknaden før alle spørsmålene er besvart.

Lese spørsmålene nøye og svare korrekt, så slipper du å måtte logge inn og korrigere søknaden i ettertid.

Når du har sendt inn søknaden vil arbeidsgiver få beskjed om dette og kan lese denne elektronisk.

Sende søknad om sykepenger

Unntak fra kravet om digital levering av sykmelding #

Det er kun digital sykmelding som er gyldig. Unntak fra dette er:

  • Arbeidstakere som har reservert seg fra digital kommunikasjon med det offentlige
  • Arbeidstakere som av ulike grunner ikke har tilgang til å logge seg inn med bank-ID
  • Arbeidstakere som får sykmelding fra sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste

Kontakt #

Har du spørsmål om digitale sykmeldinger, kontakt din HR-medarbeider.

NAV: Digital sykmelding: informasjon til sykmeldte 

Demovideo fra NAV for innsending av digital sykmelding

Demovideo fra NAV for innsending av digital søknad om sykepenger

Leder som mottar sykmelding #

Veiledning for behandling av digital sykmelding

Når en av dine ansatte har sendt sykmelding eller søknad om sykepenger digitalt vil du få et varsel om dette i HR-portalen. Du vil kunne lese sykmeldingen eller se opplysninger arbeidstaker har gitt til NAV i søknad om sykepenger.

Det er viktig at du som leder så snart som mulig kontrollerer at informasjonen er korrekt. Finner du avvik, må du be den ansatte om å logge seg inn på nytt og korrigere opplysningene til NAV. Dette kan for eksempel gjelde avvikling av ferie i sykmeldingsperioden.

For at Fraværstjenesten skal kunne registrere fraværet er det viktig at leder endrer status i skjemaet fra «mottatt» til «kontrollert av leder/HR»

Det er lederen med oppfølgingsansvar for den sykmeldte som skal få melding i HR-portalen om at det er mottatt sykmelding. Har du fått melding om en sykmelding som ikke skal til deg, kan du oppgi hvem som er riktige nærmeste leder i sykmeldingen i HR-portalen. Da vil også NAV få beskjeden og riktig leder vil få melding ved neste sykmelding og bli registrert som oppfølgingsansvarlig hos NAV.

Det er leverandøren av lønnssystemet, Bluegarden, som håndterer den elektroniske flyten av sykmeldinger. Tre ganger daglig hentes nye sykmeldinger og søknader fra Altinn, slik at innsendte sykmeldinger blir synlig for deg i HR-portalen nesten umiddelbart. Varsel i HR-portalen om ny sykmelding/søknad sendes ut fra Bluegarden hver natt.

Fram til Bluegarden ruller ut løsning for automatisk registrering av sykefravær, må Fraværstjenesten registrere fraværet manuelt.

Husk at Fraværstjenesten ikke behandler fraværet før status i skjemaet er satt til «Kontrollert av leder/HR.» Når fraværet er registrert vil statusen endres til «Refusjonsbehandlet.»

Har du spørsmål om behandling av digitale sykmeldinger, ta kontakt med Fraværstjenesten.

Denne siden ble sist oppdatert 12.04.18

13 Vedlegg
5605 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)