Digital sykmelding

Her får du informasjon om rutiner rundt levering og behandling av digital sykmelding.

Temaside sykdom | Sider merket med sykdom

Fra høsten 2017 vil NTNU ta i bruk digital sykmelding som skal erstatte dagens papirversjoner. All dialog mellom lege, arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV vil da foregå elektronisk. Inntil løsningen er integrert i vårt lønns- og HR-system fra Bluegarden skal alle sykmeldinger fremdeles kun leveres på papir.

For arbeidstaker som skal levere sykmelding #

De aller fleste fastleger/legekontor har nå mulighet til å skrive ut digitale sykmeldinger. Dette betyr at du etter legetimen kan få en SMS eller e-post med en link der du kan sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver. Fram til det blir gitt beskjed om at NTNU har tatt i bruk digitale sykmeldinger anbefaler vi at du ikke går inn på denne linken. For at du skal dokumentere gyldig sykefravær og få utbetalt sykelønn i perioden du er sykmeldt, må du fortsatt levere del C og del D av sykmeldingen på papir til din nærmeste leder.

NTNU planlegger å integrere den digitale sykmeldingen opp mot Paga i løpet av høsten 2017. Rutiner for innsending elektronisk blir lagt ut på Innsida.

Dersom du som arbeidstaker har spørsmål om digitale sykmeldinger kan du kontakte din HR-medarbeider.

For leder som mottar sykmelding #

Noen arbeidstakere vil prøve å sende sykmeldingen digitalt selv om denne løsningen enda ikke er tatt i bruk av NTNU. Dette betyr at du eller din HR-medarbeider kan motta en melding på SMS eller e-post om at en sykmelding er levert elektronisk. Du kan da også få en oppfordring om å gå inn i Altinn for å se sykmeldingen. Du trenger ikke foreta deg noe dersom du mottar en slik melding. NTNU har ikke fordelt roller og tilganger i Altinn for å lese sykmeldinger, og du vil derfor ikke finne den i din meldingsboks.

Det er derfor viktig at du som leder kontrollerer at det blir levert sykmelding på papir som før dersom en av dine ansatte har sykefravær. Dette er eneste dokumentasjon vi kan benytte for å kreve refusjon av sykepenger fra NAV. Det er også lurt at du informerer alle ansatte i din enhet om at digital sykmelding enda ikke er tatt i bruk.

Det er utnevnt en sentral prosjektgruppe som jobber med overgangen til digitale sykmeldinger. Denne gruppa foretar en "ryddejobb" i Altinn og kontrollerer at alle sykmeldinger som ligger der også er levert på papir og registrert i Paga.

Dersom du som leder eller HR-medarbeider har spørsmål om digitale sykmeldinger, kan disse sendes til Fraværstjenesten.

Denne siden ble sist oppdatert 14.06.17

0 Vedlegg
614 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)