Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte

Denne siden gir en veiledning i hvordan du som vitenskapelig ansatt/sensor registrerer sensur i Inspera Assessment for emner der eksamensgjennomføringen har foregått utenfor Inspera Assessment. 

English version: - Digital registration of grades - for academic staff

Temaside emneansvarlig | Sensurere i Inspera Assessment | Sider merket med eksamen 

 Logg inn i Inspera

Før sensurregistrering #

Vurdering #

Her finner du en video som viser hvordan du registrerer sensur i Inspera.

Som sensor logger du inn i Inspera med FEIDE brukernavn og passord. Gå så til fanen "Vurdering":

Du vil her få opp ei liste over emner du er involvert i. Velg riktig eksamen ved å klikke på emnet. Du kommer da inn på vurderingssiden for emnet:

Når du klikker deg inn på "Dine besvarelser" vil du se at kandidatlista er tom.

For å få registrert sensur må du generere en kandidatliste. Klikk "Last ned". Du vil da få opp noen valg: 

Ved å klikke på "Karakter i Excel-format" laster du ned ei Excel-fil hvor kandidatnumrene er listet opp.

Før inn karakterene i fila og lagre dokumentet. 

Merk: Alle karakterer må legges inn, også stryk. Dersom en kandidat ikke skal ha karakter (f.eks ved ikke møtt/ikke levert) skal resultatruta stå tom. Bokstavkarakterer (A-F) må skrives med store bokstaver og bestått/ikke bestått må skrives på formen Pass/NotPass.

Du laster opp dokumentet ved å klikke på "Last opp" og velge "Karakterer fra Excel": 

Velg riktig fil for opplasting.

Når opplastingen er fullført, vil dialogboksen oppdateres med informasjon om hvor mange rader som ble oppdatert. Dersom tallet avviker fra forventningene dine, bør du kontrollere en ekstra gang at alle kandidater som skal ha karakter har fått karakter i Excel-fila di, og at karakterene er skrevet på riktig format. Klikk "Ferdig" for å lukke dialogboksen.

Merk:

  • Karakterer i Excel-fila vil erstatte karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før.
  • Du kan laste opp ny Excel-fil når du vil. Nye opplastinger overskriver den forrige.
  • Kandidater som ikke har startet prøven vil få status Levert hvis en karakter importeres.
  • Tomme celler i karakter-kolonnen i Excel vil ikke overskrive karakterer som eventuelt er registrert i Inspera Assessment fra før.
  • Dersom du har gitt en kandidat karakter ved en feil, kan du tilbakestille/fjerne karakteren ved å klikke på pila til venstre.
  • Når en kandidat først er lastet inn fra Excel, kan du endre karakteren som er gitt ved å klikke på en annen karakter.

Godkjenning av vurdering #

Når du har lastet opp Excel-fila med karakterene, må du godkjenne vurderingen. Vær sikker på at alle karakterer er korrekte før du klikker på "Godkjenn vurdering": 

Alle sensorer i kommisjonen må godkjenne felles vurdering. Dersom en eller flere av sensorene i kommisjonen ikke har godkjent felles vurdering, vil det stå "Venter på andre sensorers godkjenning". Når alle sensorer har godkjent, kan den administrativt ansvarlige overføre karakterene fra Inspera til FS

Kontakt #

E-post til: digitaleksamen@sa.ntnu.no

17 Vedlegg
12120 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)