Digital politikk

NTNUs politikk for digitalisering og prosessutvikling er en overordnet utviklingsplan og skal bidra til å realisere NTNUs strategi «Kunnskap for en bedre verden 2018-2025. Den gjelder for alle virksomhetsområder og alle organisatoriske enheter ved NTNU. 

  Les politikken (PDF)

Politikken gir en overordnet beskrivelse av NTNUs arbeid med digitalisering og prosessutvikling. Den beskriver mål, krav, føringer og prinsipper for organisering, gjennomføring og oppfølging av arbeidet, og tydeliggjør roller og ansvar. 

Definisjon av digitalisering #

NTNU definerer digitalisering som et virkemiddel for å nå virksomhetens mål gjennom å:  

  • forbedre, fornye og forenkle prosesser og tjenester  
  • skape nye prosesser og tjenester

Mål for digitalisering og prosessutvikling ved NTNU   #

Digitalisering og prosessutvikling ved NTNU skal bidra til at universitetet når sine strategiske mål. Gjennom digitalisering og prosessutvikling skal NTNU forbedre innovative, brukervennlige og effektive løsninger. NTNU skal være ledende innenfor universitetssektoren på dette området, gjerne gjennom sektorsamarbeid.  

Overordnede føringer  #

Digitalisering og prosessutvikling ved NTNU skal skje innenfor rammene av lover, forskrifter og NTNUs styrende dokumenter.

Medlemmer i utvalget #

Kontakt #

Utvalgssekretær Roar Aspli

0 Vedlegg
4317 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)