Tilbake

Digital hjemmeeksamen - for vitenskapelig ansatte

Denne siden inneholder veiledninger for oppretting av hjemmeeksamener ved bruk av Inspera Assessment.  

English version: - This article exists only in Norwegian.
Digital eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

Anbefalte nettlesere for bruk av Inspera: Google Chrome og Firefox.

Opprette oppgavesett #

For å lage et nytt oppgavesett i Inspera Assessment, klikk på fanen "Oppgaver" etter å ha logget inn. Du vil da få opp en oversikt over oppgavesett du enten har laget tidligere, eller som har blitt delt med deg. Dersom det er første gang du er inne i Inspera vil denne lista være tom. For å lage et nytt oppgavesett, klikk på "Nytt oppgavesett":

Det er viktig å navngi oppgavesettet slik at det blir enkelt  å finne igjen, og slik at det er helt klart for den administrative hvilket oppgavesett som skal knyttes til prøven:

 

For enklest navngiving bruk EMNEKODE + TERMIN + ÅR, f.eks DRA1002_V18, og trykk "Enter". Oppgavesettet er nå opprettet, nå gjenstår det å legge inn oppgaver i settet.

Oppgaver #

For å legge inn oppgaver i oppgavesettet, klikk på "Ny oppgave":

Oppgavebanken vil da åpnes, og du får tilgang til mange ulike oppgavetyper, noen av disse er automatisk rettede oppgavetyper, andre er manuelt rettede oppgaver: 

Når en oppgavetype velges, kommer oppgavesiden opp. For en innleveringsoppgave, vil det være mest aktuelt å bruke "Filopplasting" som oppgavetype og "Dokument" som forside. Oppgavetypen "Skjema" kan brukes hvis det er informasjon du vil ha fra studentene som går utenfor emnets pensum, f.eks meningsmåling om kurset o.l:

Det første du blir bedt om når du har valgt oppgavetype, er å navngi oppgaven, øverst i venstre hjørne. Oppgavene blir lagret i en oppgavebank, og ved å navngi oppgaven fornuftig vil det være lettere å finne igjen oppgaven på et senere tidspunkt om du ønsker å bruke den som mal, eller gjenbruke den.

Dokument - "oppgavetype" uten vurdering #

Denne "oppgavetypen" er et rent tekstdokument, og skal blant annet benyttes for å gi studentene informasjon angående eksamen. Mal til forsiden finner du her

I tillegg til å fungere som forside kan denne oppgavetypen også være informasjonsskriv senere i oppgavesettet om det skulle være behov for dette. 

Filopplastingsoppgave #

Dette er oppgavetypen som lar studentene laste opp ei fil fra egen pc og inn i Inspera. Maksimal filstørrelse er 35 GB per fil, og man kan bare levere en fil per oppgave. Dersom flere filer skal legges til innleveringen kan kandidatene enten zippe filene sine, eller så kan oppgaveforfatter lage flere oppgaver, f.eks en for selve rapporten og en for vedlegg. 

Legg til oppgaveteksten og formelle krav til oppgaven ved å trykke på «Erstatt denne teksten med din oppgavetekst». Du kan også velge å legge til oppgaveteksten som en pdf-fil ved å trykke på «PDF-dokument» i panelet til høyre:

Klikk på feltet der det står «Last opp filen her. Maks én fil.» for å velge hvilke filformater som skal aksepteres (dette vises i panelet til høyre). Hvis du ikke foretar deg noe her, vil alle filformat være tillatt. Hvis du klikker bort «alle filtyper», kan man hake av dem man vil ha i nedtrekksmenyen (f.eks. pdf), eller definere andre filtyper i skrivefeltet. Merk at dersom sensor ønsker å laste ned alle besvarelsene som én fil, vil det være nødvendig å kun tillate .pdf-format. Hvis kandidater leverer i .docx eller andre filtyper som ikke er pdf, vil ikke disse kunne forhåndsvises, men vil måtte lastes ned av sensor per kandidat.

Vi anbefaler på det sterkeste at man kun tillater kandidatene å laste opp besvarelsen sin i pdf. 

Du kan når som helst forhåndsvise oppgavesettet ved å trykke på øyet øverst til høyre i bildet:

Er du fornøyd med oppgaven? Trykk på figuren øverst til høyre for å dele oppgavesettet med den administrative kontaktpersonen for innleveringen, som vil knytte oppgavesettet til riktig eksamen:

Vil du ha en mer detaljert beskrivelse av mulighetene i Inspera, eller kanskje legge til noen andre oppgaver (f.eks. flervalgsoppgaver) på hjemmeeksamen? 

Se gjerne på vår side om skoleeksamen, der står de andre oppgavetypene beskrevet. 

Hvordan lenke til Inspera i Blackboard emner #

  1. Fra emnets startside i blackboard: velg plusstegnet øverst til venstre i menyen, deretter weblenke.
  2. Fyll inn ønsket navn, lim inn lenken til studenter:
    https://feide.inspera.no/feide/endpoint/login?loginPath=student&languageId=1&originatingMarketplaceId=1342515

    Og huk av Tilgjengelig for brukere
  3. Resultatet blir slik:

Karaktergivende vurderinger ved NTNU #

Les mer om dette her:Karaktergivende vurderinger i eksamenssystem og e-læringssystem  

Kontakt #

E-post til: digitaleksamen@sa.ntnu.no

24 Vedlegg
13766 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)