Tilbake

Digital hjemmeeksamen - for studenter

På denne siden finner du som student informasjon om hjemmeeksamen og andre karaktergivende innleveringer. NTNU bruker eksamensplattformen Inspera Assessment for innlevering av alle former for karaktergivende arbeider.

English version - Digital home exam - for students

Temaside om eksamenDigital eksamen for studenter | Sider merket med eksamen

 

Ofte stilte spørsmål om eksamen og korona

Logg inn Inspera Assessment  

 

1. Forberedelse til hjemmeeksamen

Grunnet covid-19-situasjonen våren 2020, vil det være utvidet bruk av håndtegninger og programvare ved vårens hjemmeeksamener. Følg derfor godt med på informasjon fra faglærer og i Studentweb. Det forventes alle studenter har gjort seg kjent med verktøyene før eksamensdagen.

Se veiledningene for:
Gruppeinnleveringer
Hjemmeeksamen med Programvare
Hjemmeeksamen med Håndtegninger

 1. Internett:
  Vi anbefaler at du bruker kablet internettilgang under eksamen der det er praktisk mulig. Om du ikke har mulighet for å bruke kablet internettilgang, vil vi anbefale å plassere seg så nærme trådløs-ruteren som mulig. Det kan være lurt å tipse andre brukere av nettverket du sitter på om at det foregår eksamen, slik at de kan tilpasse bruken av nettet om det er nødvendig.
  Om du mister internetttilgang hjemme så finnes det andre alternative måter å komme seg nett igjen som f.eks å bruke Internettdeling via en mobil enhet.

  Oppdatert maskin:
  Oppdater maskinen din en dag eller to før eksamen for å redusere risikoen for automatisk oppdatering under selve eksamen.

  Låne datamaskin:
  Om du har en ikke-fungerende PC ber vi deg først kontakte Orakeltjenesten. De kan bistå med god hjelp, og har kjennskap til eksamenssystemet Inspera Assessment. Dersom det viser seg at du ikke kan benytte egen PC under eksamen, kan du søke om låne-pc her. Antall låne-PC-er er begrenset. Søk derfor så tidlig som mulig. Skjemaet sender ut et automatisk svar på søknaden med informasjon. Dette er et midlertidig tilbud for hjemmeeksamen våren 2020 grunnet covid-19.
   
 2. Logg inn i Inspera Assessment. Vi anbefaler nettleserne Mozilla Firefox og Google Chrome.
  Logg på med Feide-brukernavn og passord.

   
 3. Gå til demoprøver og velg en demoprøve som er relevant for din hjemmeeksamen.


   
 4. Hjemmeeksamen i Inspera Assessment kan inneholde både oppgaver hvor man svarer direkte i eksamensverktøyet, og som filopplastinger. De fleste hjemmeeksamener vil ha funksjon for automatisk levering aktivert. Det betyr at det du har gjort og/eller lastet opp automatisk leveres når tiden går ut. Dette skiller seg ut fra skoleeksamen og bachelor/master, hvor du manuelt må levere.
  Som ved skoleeksamen vil det du gjør i verktøyet lagres automatisk fortløpende.


  Filopplastingsoppgaver skal gi tydelig bekreftelse på at fil er lastet opp. Man kan fjerne eller erstatte eksisterende filer. Kun siste versjon vil bli tilgjengelig for sensor.


   
 5. Din eksamen vil bli synlig i Inspera Assessment under "Mine prøver" noen dager før eksamensdagen.

2. Under eksamen

 1. Logg inn i Inspera Assessment og finn din eksamen under «Mine prøver».

 2. Les alltid oppgaveteksten nøye og besvar etter beste evne.

 3. Hvis innleveringen skal være anonym må du huske å fjerne forfatterinformasjon fra dokumentet ditt.
   
 4. Gjenstående tid på din eksamen vil til enhver tid vises oppe i venstre hjørne i form av en nedtelling.

 5. Sørg for å laste opp eventuelle filer før eksamenstiden går ut. Ikke vent til siste mulige sekund. Besvarelsen din låses når eksamenstiden er ute. Se informasjon lenger ned for hva du gjør om du kommer i en situasjon der besvarelsen er låst og du ikke fikk levert alt.

3. Etter eksamen

Du forventes å verifise hva du har levert, og at det stemmer. Om du leverer før tiden er ute går du inn i oppgavesettet og ser over oppgaver. Last ned eventuelle filer du har lastet opp og se gjennom innholdet.

Om du ønsker å se på eller laste ned besvarelsen din etter eksamen, kan du logge inn i Inspera Assessment og navigere deg til "Arkiv"-fanen.

Vi anbefaler at du lagrer kopier av besvarelsene dine, da du ved endt studie vil miste tilgangen.

4. Ofte stilte spørsmål om digitale innleveringer

 1. Skal man bruke Safe Exam Browser ved hjemmeeksamen?
  Løsning:
  Nei, ved hjemmeeksamen foregår eksamen direkte i din normale nettleser. Det er ikke noen nedlåsing av nettverk eller tilgang til programmer på maskinene deres ved hjemmeeksamen.
   
 2. Er det noen tekniske krav til utstyret man skal ta hjemmeeksamen på?
  Løsning:
  Inspera Assessment støtter ikke Internet Explorer nettleseren. Vi anbefaler også at man sitter på utstyr med skjerm større enn 10", mindre skjermer kan få problemer med å vise oppgavene riktig. Utover dette er det ikke noen begrensninger å bekymre seg over. Bruk demoprøvene for å teste utstyret ditt.
   
 3. Min eksamen vises ikke under "mine prøver".
  Løsning:
  Eksamenen din vil bli tilgjengelig under "mine prøver" senest 1-2 dager før eksamensdato. Vises ikke prøven, kan det skyldes en av to ting:
  1. Nettleser har cachet en tom versjon av siden - prøv i incognito/privat nettleservindu.
  2. Man er ikke vurderingsmeldt til eksamen. Dette kan du sjekke på studentweb. Kontakt instituttet ditt.

    
 4. Får ikke lastet opp besvarelsen
  Løsning: Kan skyldes at man prøver å laste opp en filtype som ikke er tillatt i oppgaven. Tillatte filtyper står oppgitt i opplastingsoppgaven.
   
 5. Problemer med levering før frist
  Løsning:
  Administrasjonen ved instituttet ditt administrerer innleveringer. Ta kontakt om du har problem med å levere. Orakeltjenesten kan også hjelpe med spørsmål, de har dog ikke tilganger til å administrere innleveringen i Inspera Assessment på vegne av instituttet.
  Merk: Eksamener våren 2020 som har endret vurderingsform fra skoleeksamen til hjemmeeksamen vil ha tilgang på IT-Støtte under hjemmeeksamen. Ta kontakt med IT-Støtten (73 59 16 00) dersom du opplever problemer i vår.
   
 6. Levere etter at fristen er utgått
  Løsning: Ved ordinære hjemmeeksamener/innleveringer, er det administrasjonen ved instituttet ditt som bestemmer om det skal åpnes for innlevering etter endt frist eller ikke. Kontakt administrasjonen ved instituttet ditt, legg ved en kopi av besvarelsen du ønsker å få levert.
  Merk: Eksamener våren 2020 som har endret vurderingsform fra skoleeksamen til hjemmeeksamen vil ha tilgang på IT-Støtte under hjemmeeksamen. Ta kontakt umiddelbart med IT-Støtten (73 59 16 00) dersom du ikke fikk levert innen fristen. Dersom du ikke tar umiddelbar kontakt, vil innleveringen som hovedregel ikke bli godtatt.

Relevante veiledninger

Hjemmeeksamen med Håndtegninger
Hjemmeeksamen med Programvare
Gruppeinnleveringer
Lagre dokument som PDF
Åpne og pakke zip-filer
NTNU Programfarm
PDF editor via programfarm
Dele internett via en mobil enhet
Fjerne forfatterinformasjon på dokumenter

Tilrettelegging

Studenter med dysleksi som ønsker at dysleksiattest skal legges ved til sensor(ene), kan løse dette ved å legge ved attesten i besvarelsen sin. Hvis du ikke har en digital versjon av attesten tilgjengelig, kan du isteden fylle ut dette skjemaet. Attesten vil da bli lastet opp som vedlegg til besvarelsen din av eksamensadministrasjonen i etterkant av eksamen. Dette vedlegget vil ikke vises for deg i "Arkiv" i Inspera.

For ytterligere informasjon, se artikkel om tilrettelegging ved eksamen.

Orientering om juks

Juks på eksamen kan medføre annullering av eksamen, samt at studenten kan bli utestengt fra institusjonen og fratatt retten til å gå opp til eksamen ved alle utdanningsinstitusjoner som er underlagt universitets- og høyskoleloven, i inntil ett år.

Se mer informasjon på NTNU sine sider om juks.

Kontakt & brukerstøtte

Orakeltjenesten
E-post: orakel@ntnu.no

Tlf: 735 91500

Se også Inspera sine hjelpesider

Utvidet brukerstøtte våren 2020

Siden en stor mengde skoleeksamen er omgjort til hjemmeeksamen uten endring i varighet vil det bli opprettet en egen IT-Støtte telefon dedikert kun til eksamen.
Denne er ment spesifikt for eksamener som ikke går over flere dager og vil kun være bemannet i tidsrommet det foregår slike eksamener. De som har hjemmeeksamen med varighet over flere dager kontakter Orakeltjenesten og institutt som normalt.

Tlf: 735 91600
35 Vedlegg
107989 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)