Tilbake

Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder veiledninger for deg som er administrativt ansvarlig, og skal opprette digital gruppeeksamen/innlevering i Inspera Assessment.

English version: - This article exists only in Norwegian.

Digital eksamen | Sider merket med eksamen | Inspera sin veiledning for gruppeinnleveringer

 Logg inn i Inspera

Gruppeoppgaver #

Pr i dag må eksamener i emner der vurderingen skal foregå gruppevis kobles fra FS etter oppretting i Inspera. Frakoblingen fra FS vil føre til at all informasjon som legges inn i FS i etterkant (f.eks sensurkommisjoner og individuelle frister) ikke vil bli med over til Inspera. Det er derfor viktig at mest mulig informasjonen er registrert i FS FØR frakobling.

Før frakobling kan det være lurt å klikke på "Oppdater nå", slik at man er sikker på at all informasjon er med. 

Frakoblingen gjøres ved å gå på tannhjulet ved "Oppdater nå" i prøveoppsettet:

Et vindu vil dukke opp, med synkroniseringsinnstillinger, huk av for "Koble denne prøven fra FS". og trykk "Lagre":

 Gruppelevering #

For å endre innleveringsmulighet fra individuell til gruppe, gå på "Se alle" under kandidatoversikten:

Du vil da komme inn på oversikten over alle kandidatene som er vurderingsmeldt i emnet. Øverst til høyre vil du nå få en nedtrekks-pil på knappen "Individuell levering", der "Gruppelevering vil være et alternativ:

 

Oppretting av grupper #

Når du velger "Gruppelevering" i bildet over, gir Inspera deg tre alternativer for administrering av grupper:

Alternativene er:

1. Bestem hvor mange grupper som skal opprettes, og dermed også hvor mange kandidater som skal være i hver gruppe, og la Inspera fordele kandidatene på gruppene automatisk. 

2. Opprett gruppene ved å definere hvor mange grupper Inspera skal opprette, og legg så inn studentene i de ulike gruppene manuelt. Dette gjøres ved å gå inn i kandidatlista og klikk på en kandidat. Man får da opp en meny nederst på skjermen, klikk på "Gruppetilhøringhet": 

 

Velg så hvilken gruppe studenten(e) skal tilhøre. Når du har definert gruppe for kandidaten(e), husk å avhuke kandidaten(e) før valg av ny gruppe. 

For begge disse alternativene kan du som administrativ velge å endre navn på gruppene, dette valget kommer opp når man har opprettet grupper.

3. Kandidatene lager gruppene selv - med eller uten passordbeskyttelse. I begge tilfeller må én kandidat oppretter ei gruppe og inviterer andre inn ved bruk av en gruppekode og evt. passord. De andre kandiatene kobler seg til gruppen i Inspera. 

Hvordan gruppeinnlevering arter seg for studentene er beskrevet i artikkelen Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter.

Kommisjonsfordeling #

Kommisjonene bør opprettes i FS før prøven kobles fra, for veiledning, se veiledning for hvordan opprette sensorkommisjoner i FS.

Eksterne sensorer må inn i PAGA før de kommer inn i FS, og derfra videre til Inspera. 

Dersom ikke alle sensorene er på plass før prøven skal gjøres tilgjengelig for kandidatene, vil det ikke være mulig å opprette kommisjon med disse sensorene i FS før prøven kobles fra FS. Det kan i slike tilfeller opprettes kommisjoner i Inspera manuelt. Prosessen er som følger. 

For at Inspera skal vite hvilke kommisjoner/sensorer skal ha hvilke oppgaver, må man fordele kandidatene/gruppene på sensorkommisjonene. For de fleste prøver skjer denne kommisjonsfordelingen i FS, men på gruppeoppgaver utfører man kommisjonsfordelingen i Inspera, etter at prøven er koblet fra FS.

Klikk deg inn på oversikten over kandidatene i emnet ("Se alle" under kandidater på eksamenens forside). For enkelhetsskyld kan det være lurt å legge inn ei kolonne til i tabellen over kandidatene, og for å gjøre dette, gå på menyen i høyre hjørne, og klikk på "boka":

Du vil da få opp ulike valg for kolonner, der "Kommisjon" er en av valgene:

Huk av for "Kommisjon", og den ekstra kolonnen blir synlig i tabellen. 

For å legge inn kommisjon på gruppene, klikk på en av studentene i gruppen, da dukker det opp en meny nederst på skjermen, med blant annet "Rediger kommisjon", trykk på denne:

Kommisjonene som er lagt til emnet (i FS) vil da dukke opp, og du vil kunne velge den kommisjonen som skal sensurere gruppas besvarelse. Klikk deretter på "oppdater". Dersom kandidaten er en del av ei gruppe med flere kandidater, vil også resten av kandidatene på gruppa bli koblet til den samme kommisjonen. 

Forsinket innlevering - åpne for ny innlevering #

Når innleveringstidspunktet passeres, stenger Inspera for innleveringer. Dersom studenten(e) ikke har fått til å levere innen fristen, f.eks grunnet opplastningsproblem, nettproblem eller andre tekniske/personlige problem, er det mulig å åpne for ny innlevering for studenten i verktøyet. 

Gå inn på oversikten over kandidatene, og finn riktig kandidat. Klikk på denne får å få opp menyen nederst på siden. Et av alternativene som da dukker opp er "Åpne for ny innlevering":

Du vil da få opp følgende melding: 

Klikk på "Åpen" - kandidaten kan nå laste opp besvarelsen. 

Etter at filen er lastet opp må du lukke for innlevering. Dette gjøres ved å klikke på "Lukk for ny innlevering" i den samme menyen:

MERK! Dersom det i innstillingene i prøven ikke er huket av for "Aktiver automatisk innlevering", så vil Inspera automatisk lukke for ny innlevering - i det tilfellet vil i så fall ikke alternativet "Lukk for ny innlevering" dukke opp i menyen.

Opplasting av fil på vegne av student #

NB! Dette punktet gjelder IKKE for bachelor-/masteroppgaver, hvor studenen MÅ levere inn selv - se punktet "Forsinket innlevering - åpne for ny innlevering".

Dersom det av en eller annen årsak er slik at det er du som administrativ som skal laste opp besvarelsen, klikk på kandidaten, og menyen nederst vil dukke opp. Klikk da på "Legg ved fil":

Du vil nå få noen meldinger for å bekrefte at du vil fortsette arbeidet:

Gå videre, og du vil få mulighet til å laste opp filen/besvarelsen fra kandidaten:

14 Vedlegg
4796 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)