Tilbake

Digital eksamen på NV-fakultetet

Denne wikisiden inneholder informasjon til ansatte om digital eksamen ved NV-fakultetet.

Ser du etter noe annet? Se temasiden Digital eksamen- for ansatte eller temasiden Digital eksamen - for studenter.

English version: Digital exam at the NV Faculty

Ofte stilte spørsmål.

 

Brukerstøtte ved NV #

Fakultetet har ansatt to postdoktor/stipendiat for å hjelpe til med opplæring og brukerstøtte ved fakultetet i 25 % stilling hver ut 2019. I tillegg er det tilsammen to ressurser på instituttnivå.

Microsoft Teams – lokal brukerstøtte

Brukerstøtteteamet har opprettet en FAQ i Microsoft Teams hvor du kan stille spørsmål. Under «Filer» finner du presentasjonen fra grunnkurset. Klikk for å komme inn: MS Teams (kode «nq01h72»)

Som emneansvarlig kan du ta kontakt med brukerstøtten om du har spørsmål/trenger hjelp ifm digital eksamen.

Skjemaer #

For å effektivisere kommunikasjon mellom faglærer og studiekonsulent har brukerstøtteteamet med Susanne L. Skjærvø i spissen laget det som kalles overleveringsskjema. Skjemaet dekker den informasjon studiekonsulent trenger å vite fra emnenansvarlig for å gjøre de nødvendige innstillingene før eksamen, det gjelder blant annet sensurprosess, behov for skanning og terskelverdier. På sikt håper vi emneansvarlig selv kan sette en del av disse innstillingene. 

Overleveringsskjema (PDF) - Norsk
Last ned PDFen før du fyller den ut og sender via epost til studiekonsuleten.

Delivery form (PDF) - English
Last ned PDFen før du fyller den ut og sender via epost til studiekonsuleten. 

Om digital eksamen ved NV-fakultetet #

Fakultet for naturvitenskap (NV) ønsker å være i førersetet på digitalisering av eksamen ved NTNU, og målsettingen våren 2019 er at 100 % av ordinære skriftlige eksamener ved NV-fakultetet gjennomføres digitalt. NV er det fakultetet på NTNU som har mest ambisiøs målsetting på digitalisering av eksamen sammenliknet med de andre fakultetene, tidsrammen tatt i betraktning.

HØST 2019

For høsten 2019 er det 109 av 146 (74 %) skriftlig eksamener som avlegges digital (eksamenssystem Inspera i FS). Dette inkluderer semesterprøver og skriftlig eksamener i kombinasjon med andre vurderingselementer. Det tilsvarer 3828 studenter. Det er 20 emnekoder med bachelor- og masteroppgaver som leveres i Inspera som tilsvarer 66 kandidater. Statistikk er per oktober 2019.

Start ordinær eksamensperiode er 25. november til 20. desember. 

Kurstilbud i regi av NV-fakultetet - høsten 2019 #

Det tilbys ulike kurs for emneansvarlig og for administrative. Sentralt holder kurs for institutt som har bestilt det. Brukerstøtteteamet ved fakultetet tilbyr følgende kurs:

Oppfriskningskurs i digital eksamen #

Selve kurset varer 2 timer, og etter dette blir det 1 ekstra time for de som vil stille flere spørsmål eller ha veiledning. Det blir fokus på arbeidsøkter hvor vi lager oppgaver og oppgavesett.

 • Hvordan fungerer systemet?
 • Hvordan kommer du i gang?
 • Hvordan lager du eksamen?
 • Hvordan fungerer sensur, og hvilke ressurser er tilgjengelige for å hjelpe med dette?

Tidspunkt

 • Torsdag 24. oktober (NO) kl. 12:00-15:00 Rom C1-126
 • Fredag 25. oktober (ENG) kl. 09:00-12:00 Rom C1-126

Kurs i mappevurdering #

Kurset vil ta for seg arbeidsflyten i Inspera for forskjellige vurderingsformer, med fokus på sensurporsessen. Viktige stikkord er mappevurdering, samt eksport/import av poeng.

 • Tirsdag 5. november kl. 09:00-10:30 Rom C1-126

Påmelding til kursene innen 21. oktober:

https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=201871

Arbeidsstuer #

Dette er øvingstime for emneansvarlig. Ta med deg utfordringene dine å få hjelp av brukerstøtteteamet. Det vil bli lagt opp til arbeidsstuer de siste ukene før eksamensperioden starter (4.-22. november).

Påmelding skjer ved at instituttet v/kontorsjef melder fra til Ida Ulseth: 1) Om instituttet er interessert i arbeidsstue og 2) Hvilket tidspunkt som passer og 3) Om instituttet har lokaler. Frist: 1. november.  

Opplæring administrative #

Fakultetet har etablert forum for instituttkonsulenter en gang i mnd der blant annet digital eksamen er tema. Samtlige studiekonsulenter deltok på kurs og arbeidsstuer høsten 2018 og våren 2019 i oppsett av digital eksamen. De blir publisert i læringsportalen. Eksamenskontoret i samarbeid med fakultetet holder kurs for administrative ved NV-fakultetet 23. oktober kl. 08:30-11:30.

 Det er også mulig å kontakte brukerstøtten på fakultetet: marie.d.stromsheim@ntnu.no

Har du utviklingsforslag?

Se NTNUs wiki om pågående endringsarbeid. Bruk fanen «utviklingsforslag» i Teams for å komme med innspill.

Tilganger i Inspera #

Inspera Assessment er NTNUs digitale eksamenssystem.

Erfaringsdeling fra vitenskapelige #

- Hva er en god eksamensoppgave? - Hvordan legger jeg opp tiden på digital eksamen? - Hvilke fallgruver bør jeg unngå?

Flere vitenskapelige ved Fakultetet for naturvitenskap skal for første gang prøve det nye vurderingssystemet Inspera Assessment. En del har erfaring fra før. Vi er så heldige å ha fått med oss flere av våre egne vitenskapelige som har erfaringer fra å bruke Inspera høsten 2018. De vil dele sine erfaringer med deg!

Les erfaringsdeling av førstelektor Susanne L. Skjærvø ved Institutt for materialteknologi: "Erfaring med digital eksamen i Inspera for TMT4320 Nanomaterialer - en erfaringsoverføring" 7. juni 2019. 

Seminar V19: "Do’s and don’ts med digital eksamen" #

Video #

"Do's and don'ts med digital eksamen" seminar våren 2019

Presentasjoner #

Seminar H18: "Do’s and don’ts med digital eksamen" #

Video #

"Do's and don'ts med digital eksamen" seminar høsten 2018
- Inkluderer erfaringer fra Prof. Carl Henrik Gørbitz ved UiO
(YouTube)

Hva lærte vi fra høsten 2018? #

42 % av skriftlig skoleeksamener ved NV-fakultetet ble gjennomført digitalt høsten 2018. Oppsummering av evalueringen. Evalueringene viser det følgende:

 • 85 % av emneansvarlige var stort sett fornøyde med digital eksamen. Det mest positive med digital eksamen er å slippe papirbunker og å kunne lese besvarelser digitalt. 60 % brukte mindre tid enn analog eksamen i sensurprosessen.
 • Det mest utfordrende med digital eksamen var å lage de gode oppgavene.
  Oppfølging: påmelding til videregående kurs i regi av SEED.
 • 80 % brukte mer tid i forberedelsesfasen sammenliknet med analog eksamen.
  Oppfølging: emneansvarlig må starte med eksamensforberedelsene tidligere med digital eksamen.
 • Systemet krever at fakultetet legger om noen av de administrative prosessene, bl.a. gjelder dette innmelding av ekstern sensor og sensors tilgang til systemet.

VÅR 2019

Så langt er 83 % av det totale antallet skriftlige skoleeksamner ved fakultetet meldt til digital eksamen i vår.

Våren 2019 er det ved NV også 41 emnekoder med masteroppgaver og 356 kandidater som skal levere oppgaven i Inspera Assessment. Les mer på wiki-side om master- og bacheloroppgaver. Studiekonsulenter anbefales å melde seg på «Inspera-kurs: bachelor- og masterinnleveringer».

Frister, opplæringstilbud og brukerstøtte ved NV-fakultetet er basert på evalueringene av gjennomføring av digital eksamen høsten 2018.

Evaluering våren 2019 #

Oppsummering av evaluering våren 2019 (PDF)

Våren 2019 ble det avviklet 177 digitale skriftlig eksamener av totalt 213 skriftlig eksamener som fakultetet tilbyr (83 %). Det er omtrent 7200 studenter som har avlagt eksamen digitalt ved fakultetet våren 2019. Fakultetet har ila høsten 2018 og våren 2019 etablert et brukerstøtteapparat som har jobbet på fakultetsnivå og instituttnivå. Det ble etablert en wikiside med informasjon om digital eksamen ved NV-fakultetet. Totalt ila våren 2019 ble det gjennomført kursing av over 100 emneansvarlige og flere kurs for administrative ved fakultetet.

Fakultetet ønsker derfor å gjøre en evaluering av eksamensavviklingen for våren 2019.

Hovedmålgruppe for evalueringen (ulike skjema):

 • Faglærer (den som utformet oppgavesettet)
 • Administrative (hovedansvarlig for prøven)

Ressurser  #

Kursdeltagere skal ha vært inne på følgende nettsteder før de kommer på kurs i regi av fakultetet:

Kom i gang med digital eksamen for ansatte 
Abonner på innsida kanalen «digital vurdering»  
Se video om digital eksamen.Se video med faglærer ved IV som deler erfaringer fra digital eksamen 

Om digital eksamen - innsida #

Alt du trenger å vite, fra gjennomføring og forberedelse til sensur, enten du er faglærer eller instituttkonsulent finner du på temasiden om digital eksamen

Trenger du informasjon om opprettelse av digital skoleeksamen, se brukerveiledning for opprettelse av digital skoleeksamen 

Forskjellen på åpen og låst eksamen #

Eksamen i Inspera kan avlegges med eller uten SafeExamBrowser (SEB).

Låst eksamen: Med SEB aktivert vil maskinen bli nedlåst og vil kun gi tilgang til selve eksamensoppsettet.Åpen eksamen: Ved en åpen eksamen vil kandidaten ha fri tilgang på ressurser (inkludert internett), tilsvarende som ved en åpen bok eksamen.

Informasjon til studentene #

Det er viktig som faglærer å orientere studentene om at de skal gjennomføre eksamen digitalt. For eksempel med denne filmen.

Behov for bruk av papir på digital eksamen #

Skal studentene skrive reaksjonsligninger, tegne flytskjema, skrive koder, etc, vil de få utdelt spesielle ark til dette i eksamenssalen.
Les om scanning av de utfylte eksamensarkene 
OBS - studiekonsulenten/instituttkonsulenten må legge inn behovet for bruk av papir på eksamen når prøven regisreres i Inspera.

Plagieringskontroll  #

Se informasjon om plagieringskontroll på Innsida

PhD-emner #

Alle emner kan gjennomføres i Inspera. 

Kontakt #

Om spørsmål om digital eksamen: digitaleksamen@sa.ntnu.no.
Kontaktperson for digital eksamen ved NV: ida.ulseth@ntnu.no 

13 Vedlegg
6013 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)