Tilbake

Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS

Denne siden inneholder veiledning for deg som er administrativt ansvarlig for et emne med digital eksamen, og som skal opprette sensorkommisjon i FS. I tillegg finner du informasjon om hvordan denne informasjonen skal overføres til Inspera Assessment dersom prøven allerede er aktivert. 

English version: - This article exists only in Norwegian.

Temaside om digital eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera

NB! Inspera synkroniserer ikke automatisk med FS etter aktivering av prøven, da må hovedansvarlige inn og synkronisere prøven manuelt (se punkt 3).

NB! Alle emner som skal sensureres i Inspera må kommisjonsfordeles. Dette gjelder også emner med bare en kommisjon. Hvis ikke dette gjøres vil ikke prøven åpne for vurdering, og sensor får ikke sensurert. 

Opprette kommisjon i FS #

 1. Det første som må gjøres når sensorkommisjonene skal settes opp, er å sjekke at de aktuelle sensorene finnes i Fagperson samlebilde:
  Person > Personbilder > Fagperson samlebilde. Hvis personen ikke er registrert i Fagperson samlebilde, betyr det at vedkommende ikke er registrert av HR i PAGA. For at integrasjonen FS - Inspera skal fungere, er det dernest en forutsetning at det er registrert en e-postadresse i feltet "Epost".
 2. Det neste steget er å legge til fagpersonene til sensorkommisjonene: Stå i modul 
  Vurdering > Bilder > Sensor/Kommisjon > Kommisjon med sensor:
 3. Når man kommer i registreringsmodus vil bildet endre seg:
 4. Man vil da få opp en rad med felt som skal fylles inn. To felt er automatisk innfylt "Klagekommisjon" og "Automatisk fordeling":(Tips: legg opp bildet side om side med Vurdering samlebilde der all informasjon står mtp. vurd.komb.kode ol. Eller kopier hele nøkkelen fra vurdering samlebilde og lim inn.)
 5. Om det er ønskelig med flere kommisjoner, lag ny rad og legg inn kommisjon nr 2 osv. Man vil da få opp følgende bilder:
 6. For å legge til sensorer i kommisjonene, sørg for å stå på riktig kommisjon (hånden indikerer hvilken kommisjon som er markert).
  Klikk i den nederste gule ruten, og velg Ny rad:
 7. I nedtrekksmenyen merket «Navn» vil du kunne finne aktive fagpersonene ved NTNU. Dersom du ikke finner personen du leter etter, kan du trykke ctrl+T. I søkevinduet du da får opp, kan du søke på alle personer registrert i FS. Velg "Bruk" når du har funnet personen du leter etter. Du kan alternativt søke opp sensorer i Fagperson samlebilde og kopiere personnummer (høyreklikk og "kopier nøkkel"), og deretter lime inn (høyreklikk og "Lim inn nøkkel") i fødselsnummer-feltet.
 8. I nedtrekksmenyen «Sensorrolle» legger man inn om sensor er intern eller ekstern. Skal flere sensorer tilknyttes samme kommisjon, gå igjen opp til menyen og klikk på «Ny rad», og repeter prosedyren.Gjenta prosedyren til alle kommisjoner har fått sensorene tilknyttet til seg. Dersom besvarelsene IKKE skal fordeles jevnt på kommisjonene, kan dette føres inn i feltet der det står «Antall oppgaver»://Om man fyller i et antall i den ene kommisjonen, vil den andre kommisjonen få tildelt resten av besvarelsene.

Fordele studenter på kommisjoner #

NB! Alle emner som skal sensureres i Inspera må kommisjonsfordeles. Dette gjelder også emner med bare én kommisjon. Hvis ikke dette gjøres vil ikke prøven åpne for vurdering, og sensor får ikke sensurert. 

 1. Når kommisjonene er ferdige, må studentene fordeles på kommisjonene. Rutinen for dette finnes under modulen Vurdering:
  Rutiner > Sensur/kommisjon > kommisjonsfordeling:
 2. Husk å huk av for «Emne», default vil rutinen stå på «Sted».
 3. For å få inn rett informasjon her, kan det være lurt å ha opp bildet: «Vurderingsenhet samlebilde».
 4. Skriv inn riktig emnekode
  Fyll i riktig termin (06 eller 12)
  Skriv inn riktig kombinasjonskode – her kan nedtrekksmenyen hjelpe, men for å være sikker – sjekk med vurderingsenhet samlebilde.
  Hak av for «Fordel jevnt på alle kommisjoner» dersom studentene skal være jevnt fordelt på kommisjonene. Dersom de IKKE skal være jevnt fordelt, ikke hak av noen sted.
  Klikk på «Rapport»:
 5. Om fordelingen ser riktig ut i rapporten som kommer, huk av for «Oppdater database»

Kjør så rapporten igjen.

Nå er sensurkommisjonene opprettet og studentene er fordelt.

Oppretting av sensorkommisjon etter aktivering av prøve i Inspera Assessment #

Før aktivering av prøven, vil Inspera synkronisere med FS med jevne mellomrom, senest når prøven aktiveres. Etter aktivering, vil ikke denne automatiske synkroniseringen finne sted. Dersom sensorkommisjonene blir opprettet etter aktivering av prøven er det derfor viktig at du går inn og manuelt oppdaterer prøven, slik at sensurkommisjonene kommer med over i Inspera Assessment:

Oppretting av sensorkommisjon etter at en prøve er koblet fra FS #

Dersom en prøve må kobles fra FS før alle sensorene er på plass, for eksempel ved gruppeinnlevering, kan kommisjonene opprettes direkte i Inspera. Dette gjøres i to steg:

 1. Legg til sensorer som bidragsytere på prøven. Hvis du ikke finner sensor i Inspera, kontakt Eksamenskontoret.
 2. Opprett kommisjoner i vurderingsfanen, og knytt sensorene til kommisjoner

Registrering av eksterne sensorer i Inspera #

(dette vil ikke gjelde NTNU ansatte som allerede har brukerkonto og eksisterer i FS fagperson)

ALLE personer som ansettes ved NTNU skal registreres av HR. For å registrere eksterne sensorer/fagpersoner riktig i NTNU sine systemer, følg veiledning på siden Registrere ekstern fagperson.

Dette vil føre til at persondata flyter over til FS.Inspera henter utelukkende brukerdata fra FS. For at en person skal registreres som sensor og få bruker i Inspera kreves det at personen har følgende registrert i FS fagperson:

 • Fornavn og etternavn
 • E-postadresse (sjekk at riktig e-postadresse er registrert, NTNU har mange 'gamle' brukere med utdatert info).
 • Brukernavn 

Etter sensur sender institutt-administrasjonen inn timeliste/lønn til HR, som behandler dette. 

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

14 Vedlegg
10356 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)