Tilbake

Digital eksamen - ofte stilte spørsmål

IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål i tilknytning til digital eksamen og bruken av Inspera Assessment. Spørsmålene er kategorisert etter roller og temaer.

English version: - This article exists only in Norwegian.
Digital eksamen | Sider merket med eksamen


 Logg inn i Inspera

Emneansvarlig (forfatter) #

 1. Hva kan jeg bruke Inspera til?
  Inspera er et digitalt eksamenssystem som kan benyttes til blant annet:
 2. Hvordan registrerer jeg emnet mitt for digital eksamen?
  Se artikkelen Generell informasjon om digital eksamen.
 3. Hvorfor kan jeg ikke bruke Blackboard til dette?
  Se artikkel om karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem.
 4. Kan jeg bruke programvare fra undervisningen også under eksamen?
  Ja, det er mulig, men det tas forbehold om kapasitet, da studentene i slike tilfeller må benytte NTNU-eide PC'er. For mer informasjon, se våre wiki-sider om eksamen med 3.parts programvareKontakt Eksamenskontoret ved spørsmål.
 5. Hva er forskjellen på åpen og låst eksamen?
  Eksamen i Inspera kan avlegges med eller uten SafeExamBrowser (SEB). Med SEB aktivert vil maskinen bli nedlåst og vil kun gi tilgang til selve eksamensoppsettet. Ved en åpen eksamen vil kandidaten ha fri tilgang på ressurser (inkludert internett) á la åpen bok eksamen. NTNU arrangerer ikke åpne skoleeksamener under tilsyn. Eksamener uten SEB må gjennomføres som hjemmeeksamener.
 6. Jeg logger inn i Inspera og får feilmelding 'Ingen adgang'
  Denne meldingen kommer når brukeren ikke er tildelt rolletilgang, bruk dette skjemaet for tildeling. Man kan oppleve tilsvarende feilmelding dersom man har logget inn i Inspera som student (ntnu.inspera.no). Lukk nettleseren og logg inn på nytt som admin (ntnu.inspera.no/admin).

Sensor #

 1. Hvordan fungerer plagiatkontroll i Inspera?
  Se artikkel om plagiatkontroll i Inspera.
 2. Jeg skal være sensor i Inspera, hva gjør jeg?
  Se artikkel om Digital eksamen for sensorer i Inspera   

Administrativ ressursperson (hovedansvarlig) #

 1. Jeg skal opprette prøve i Inspera, må jeg bruke mal?
  Det anbefales sterkt å bruke mal. Her ligger de innstillingene som er felles for alle eksamener av samme type inne, og man trenger kun å legge inn innstillinger som er spesifikke for emnet (arbeidsflyten for sensor, terskelverdier osv.)
 2. Jeg har opprettet prøve i Inspera uten å bruke mal, må jeg slette denne?
  Nei, du kan opprette prøver uten å bruke mal, disse bare forenkler prosessen. 
 3. Jeg skal registrere ekstern sensor i emne med Inspera, hva gjør jeg?
  Se artikkel om sensorkommisjoner i FS.
 4. Hva skjer om den skriftlige karakteren ikke er endelig og man skal vekte med muntlig høring. Altså at studenten ikke skal få karakteren rett etter skriftlig eksamen?
  • Dersom det skal vektes med muntlig i samme enhet, kan man vente med å godkjenne sensur, og dermed oppdatere totalkarakteren før det godkjennes og sendes til FS.
  • Dersom det er flere enheter som skal sensureres sammen (MAPPE) anbefales det å sensurere i Inspera, men ikke overføre sensuren til FS. Her vil sensorer være nødt til å «slå sammen» sensuren utenfor Inspera, og dermed føre en vanlig sensurprotokoll utenfor Inspera.
  • Gjøre som pkt. 2, men ha en sensurregistreringsprøve på TOPP-nivå (vurderingsenhet).
 5. Er det fakultetets rolle å gjøre høring på instituttene om hvilke emnekoder som skal ha digital eksamen?
  Det vil normalt være opp til studiekonsulentene i samråd med/etter ønske fra faglærer som skal melde dette inn på samme måte som ved alle andre emner. Dette gjøres enten via EpN eller machform. Om noen fakulteter aktivt har tatt på seg en større rolle, vil det kanskje være naturlig at fakultetet samler inn emnekodene; dette må vurderes lokalt.
 6. Annen type vurdering enn skriftlig skoleeksamen, hvordan melder man ønske om digital eksamen (Inspera) til disse ?
  Dette gjøres likt for alle emner. Dersom et emne har hatt digital eksamen i forrige semester, så vil denne innstillingen automatisk kopieres over på neste gjennomføring.
 7. Må man melde inn versjonskoder eller bare emnekoden, når man melder fra om digital eksamen?
  Melder inn emnekode, og eventuelt informasjon om at det er fra en spesifikk gjennomføring, dersom det ikke gjelder inneværende semester. Dersom det er flere enheter  (eks muntlig, innlevering og skriftlig) og det ikke gjelder for alle, må denne informasjonen inkluderes.
 8. Oppsatt prøve i Inspera mangler kandidater, men disse ligger i FS. Hva er galt?
  Kandidatene i FS mangler kandidatnummer, eller prøven i Inspera ble opprettet før kandidatnummerering i FS ble gjort. Sørg for at kandidatene har kandidatnummer i FS, trykk deretter på "oppdater nå" i Inspera. 
 9. Jeg får en feilmelding om e-post når jeg forsøker å opprette prøve i Inspera fra FS?
  Årsaken er sannsynligvis at en av sensorene som er satt opp i kommisjon mangler e-postadresse. Korrigeres i Fagperson samlebilde i FS på den aktuelle sensoren.

Bachelor- og masterinnlevering #

 1. Må vi melde inn at vi vil bruke Inspera til innlevering av master- og bachelor?
  Ja, men dette trenger man bare å gjøre første gang emnet kjøres. Se wikisiden Generell informasjon om digital eksamen.
 2. Om studenter på tvers av fagretning (ulike masteremner) skriver sammen, hvordan løser vi dette?
  Det må opprettes en forekomst for begge emnekodene i Inspera, og studentene må levere på hver av emnekodene. Sensurkommisjon legges likt for studentene. Se wikisiden Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte.
 3. Hva om studenten trenger utsettelse? 
  Det er en endring for dette våren 2019, se wikisiden lenke til om to setninger. Utsettelse må i dag legges inn som insident ekstratid i Inspera. Se wikisiden Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte.
 4. Hvordan gjør vi det om studentene skal levere i grupper? 
  Se wikisiden Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte.
 5. Kan veileder få lesertilgang til studentoppgavene?
  Nei. Det finnes ingen rolle i Inspera som dekker behovet for lesertilgang. Behovet er meldt inn til Inspera som et forbedringsønske.
 6. Hvor finner studentene informasjon om løypene for bachelor og master?
  Studentene har to temasider å forholde seg til, Skrive og levere masteroppgave og Skrive og levere bacheloroppgave.
 7. Hva når studentene melder seg til masteremnet på ulikt tidspunkt? 
  Frist for oppmelding til masteremnet er lik oppmeldingsfristen for andre emner. Dersom en student mot formodning kommer til emnet etter at prøven er aktivert må man synkronisere FS - Inspera manuelt ("Oppdater nå").
 8. Ved gruppeinnlevering - må alle studentene levere inn oppgaven?
  Med flere studenter i gruppe på samme bachelor-/masteremne kan én av studentene i gruppa levere på vegne av alle.  
 9. Kan veileder gi utsettelse på en mastergradinnlevering? 
  Nei, dette er et vedtak som veileder i følge studieforskriften ikke har mulighet til å utføre.
 10. Hvordan fungerer plagiatkontrollen? 
  Se artikkelen Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera. Merk at båndlagte oppgaver ikke vil bli liggende i Urkund, slik at andre oppgaver ikke sjekkes opp mot disse (dette for å unngå synlighet av innholdet i disse).
 11. Vil automatikk for tilbakeføring av tittel til FS, arkivering og publisering fungere ved bachelor-/masteroppgaver som er gruppeoppgaver, og dermed kobles fra FS? 
  Ja. Se wikisiden Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte.
 12. Hvem lager forsiden på masteroppgaven?
  Dette lages automatisk, gjennom prosessen studenten går gjennom under ferdigstillelse.
 13. Hvor sent kan man endre tittel på oppgaven?
  Helt til oppgaven ferdigstilles. Den tittelen studenten skriver ved innlevering i Inspera er den som tilbakeføres til FS, og som kommer på vitnemålet. Denne skal være lik den som står i filen studenten leverer på samme tidspunkt.
 14. Hvordan håndteres kandidater som er oppmeldt på en vurderingsenhet, men som ikke leverer eller får utsatt til et tidspunkt etter det aktuelle semesteret?
  Kandidater som ender opp med å levere på et tidspunkt som fører til at sensurfristen havner etter protokollfristen (f.eks. 30. januar for høstsemesteret) skal trekke seg/fjernes fra den aktuelle vurderingsenheten (f.eks. 2018-12) og meldes opp til neste aktuelle vurderingsenhet (f.eks. 2019-06).
 15. Hva skjer med trekkfrist ifm. masteroppgave?
  Dette praktiseres ikke pr i dag.
 16. I DAIM fantes det et innleveringsskjema som masterstudenter skulle signere på ved avsluttet studium - finnes dette noe sted? 
  Nei, dette skjemaet ble vurdert til å være unødvendig eller bedre løst på andre måter, og det er derfor ikke gjenskapt noe sted..
 17. Hvor er DAIM? 
  DAIM ble vedtatt nedlagt av ulike årsaker. DAIM er (fra 3. desember 2018) stengt for innlevering. Tidligere (1. juli 2018) ble også DAIM lukket for muligheten til å starte nye prosesser. Sensorer skal laste ned oppgaver og vedlegg fra DAIM, og DAIM som sådan blir derfor ikke slått av fullstendig før ca. mars 2019. Overføring av båndlagte oppgaver som ikke skal være offentlig tilgjengelig, men som ligger i DAIM per i dag, blir utført før DAIM slås av. Alt som allerede er i DAIM vil ivaretas; et eget avviklingsprosjekt (kontaktperson: Jan Grønsberg) adresserer dette, og informasjon om dette vil komme fra dem. 
 18. Trykkes ikke bachelor- og masteroppgaver lengre?
  Nei, NTNU bekoster ikke lengre trykking av bachelor- og masteroppgaver, da dette er tilgjengelig og behandles digitalt. Flere har vært vant med automatisk trykking av et gitt antall eksemplarer for hver leverte masteroppgave; dette blir ikke gjort nå. En student kan velge å trykke sin oppgave, og kostnaden må bæres av studenten selv. En student vil betale der og da som i en annen nettbutikk. Merk at dersom studenten er lovet x antall eksemplarer av NTNU på et tidspunkt (f.eks. i en emnebeskrivelse), så skal NTNU dekke denne kostnaden. Les mer om dette på wikisiden Ferdigstille bachelor- og masteroppgave.

Kontakt #

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

4 Vedlegg
15416 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)