English version – Democracy 3

Programinformasjon #

Democracy 3 er et statlig simuleringsspill. Spilleren spiller som om han/hun er president eller statsminister for en demokratisk regjering. Spilleren må innføre og endre retningslinjer på syv områder - skatt, økonomi, velferd, utenrikspolitikk, transport, lov og orden og offentlige tjenester. Hver politikk har en innvirkning på lykke til ulike valggrupper, samt påvirker faktorer som kriminalitet og luftkvalitet. Spilleren må håndtere situasjoner av typisk problemer som bensinprotester eller hjemløshet, og må også ta beslutninger om dilemmaer som oppstår hver gang.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Windows, MacOS og Linux.

Benyttes ved SU-fak (Institutt for lærerutdanning)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Democracy 3 hos Positech Games

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2675 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)