Deltidsstudier

På denne siden finner du informasjon om deltidsstudier og hvordan du kan søke.

English version - Part-time studies

Temaside om studier  |  Permisjon fra studiene

De fleste studier ved NTNU er heltidsstudier, men mange studier kan tilrettelegges som deltidsstudium for en kortere eller lengre periode.

Hvem kontakter du med spørsmål om deltidsstudier? #

Studiene ved NTNU kan gjennomføres som deltidsstudier etter avtale med fakultetet. Prosentvis andel av normert studieprogresjon skal angis i utdanningsplanen. Kontakt studieveileder ved ditt fakultet hvis du har spørsmål om eller behov for å studere på deltid.

Søknadsfrister #

Søknadsfristen for å søke om deltidsstudier kan variere, du søker normalt for ett semester eller et studieår av gangen.

Økonomi og deltidsstudier #

Deltidsstudier kan ha økonomiske konsekvenser. Se informasjon om deltidsstudier fra Lånekassen.

Reglement #

§4 i Forskrift om studier ved NTNU om deltidsstudier (gjelder hele NTNU), og utfyllende regler til studieforskriften.

0 Vedlegg
14213 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)