Studentdemokratiet

(Videresendt fra Delta i studentdemokratiet)

Gjennom studentdemokratiet kan studenter være med å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon og arbeide for å gjøre studentenes stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studiene, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og lignende.


Hovedside: Kvalitetssystem for utdanning

Se også: Studentorganisasjoner 


Hva gjør studentdemokratiet ved NTNU #

 • Gjennom studentdemokratiet er studentene representert på alle nivå i organisasjonen, fra emnenivå og opp til NTNU-styret.
 • Studentene kan fremme sine synspunkter gjennom studentrepresentantene.
 • Studentrepresentantene skal ivareta studentenes rettigheter. 
 • Studenttinget har den politiske ledelsen av studentdemokratiet.
 • Studenttinget bidrar til utviklingen av NTNU som utdanningsinstitusjon på sentralt nivå og bistår studentrepresentantene på alle nivå. På Studenttingets nettside kan du lese om hva Studenttinget mener og arbeider med.  

Slik finner du informasjon om studentdemokratiets virksomhet #

Hvilke oppgaver har studentrepresentantene?  #

Studieprogramrepresentanter #

 • sitter i studieprogramrådene.
 • ivaretar studentenes interesser på studieprogramnivå. 
 • velges normalt på allmøte for studieprogrammets studenter. 

Institutt-tillitsrepresentanter #

 • sitter i alle organer ved instituttet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • sitter i instituttstyret, -rådet eller utvidet ledermøte.
 • er tilknyttet studentrådet ved fakultetet. 
 • jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på instituttnivå.
 • velges normalt på allmøte for instituttets studenter.

Fakultetstillitsrepresentanter #

 • sitter i alle organer ved fakultetet som arbeider med studietilbud og læringsmiljø.
 • sitter i fakultetsstyret.
 • leder studentrådene ved fakultetene.
 • jobber med problemstillinger knyttet til virksomheten på fakultetet.
 • velges normalt på allmøte for fakultetets studenter.

Studenttingets medlemmer #

Styrerepresentantene #

To av elleve medlemmer i NTNU-styret er studentrepresentanter. De velges av NTNUs studenter gjennom NTNUs valgweb og jobber for Studenttinget samtidig som de representerer studentene i NTNU-styret hvor de er med på å ta de overordnede beslutningene ved NTNU.

Hvor mange studentrepresentanter det skal være i hvilke organer (NTNU-styret, fakultetsstyrene og lignende), står beskrevet i NTNUs styrereglement.

Vil du stille til valg for et verv? #

Kontakt Studenttinget eller Studentrådene for å høre om det er ledige verv, hva som kreves for å stille til valg og hvordan du stiller.

Studenttinget har ansvar for alle studentvalg. Hvordan studentrepresentantene velges står beskrevet i §10 i NTNUs valgreglement

Se oversikt over studentorganisasjoner ved NTNU

Se også #

0 Vedlegg
12600 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)