Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

Delprosjektet skal i 2019 utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. desember 2019:

 • Innføring av ny standardisert og heldigital prosess for begrunnelse og klage for for mer enn 530 emner
  • Ingen manuelle registreringer av begrunnelse- og klagesaker
  • Store tidsbesparelser for administrativt ansatte og sensorer
  • Gjelder kun individuelle skoleeksamener og innleveringer med anonymiserte kandidater
 • Automatisk arkivering klagesaker testes nå og blir satt i produksjonsmiljøet før eksamensperioden våren 2020
 • Kontinuerlig samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
 • Kontinuerlig oppfølging og testing av ny funksjonalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assessment)
 • Kontinuerlig statusmøter og intervjurunder for kartlegging og innsikt på fakultet og institutt
 • Dokumentasjon og involvering for driftsoverlevering er påbegynt

Informasjon ved innføring av ny prosess og løsning for begrunnelse og klage #

Bruk NTNU Hjelp for henvendelser rundt innføringen

Plan for innføring av begrunnelse og klage på sensur (PDF)

Emner som tar i bruk ny løsning høsten 2019 (PDF)

Informasjon til studenter - (Word)   / Information to students (Word)

Informasjon til administrativt ansatte (PDF)  / Information to administrative employees (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF) / Information to graders (PDF)

Informasjon til ekstern sensor (PDF) / Information to external graders (PDF)

Tips for oversikt begrunnelse- og klagesaker i FS (PDF)

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Anette Lindi - Rådgiver ved Avdeling for studieadministrasjon, Trondheim

20 Vedlegg
6797 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)