Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

Delprosjektet skal i 2019 utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. september 2019:

 • Planlegging av delvis innføring av begrunnelse og klage for høsten 2019
  • Standardisert og heldigital prosess og løsning
  • Ingen manuelle registreringer av begrunnelse- og klagesaker
  • Store tidsbesparelser spesielt for administrativt ansatte
  • Frivillig å delta høsten 2019
  • Gjelder kun individuelle skoleeksamener og innleveringer
  • Opplæring blir tilbudt administrativt ansatte og sensor/faglærer
 • Bestilling av automatisk arkivering klagesaker
 • Samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
 • Kontinuerlig intervjurunder for kartlegging og innsikt på fakultet og institutt
 • Kontinuerlig  oppfølging og testing av ny funksjonalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assessment)

Informasjon for deltagere i pilotering av begrunnelse på sensur 2019 #

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Plan for pilotering våren 2019 (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF) — Information to Graders (English version)

Informasjon til administrative (PDF) — Information to administrative (English version)

Informasjon til studenter - mal (PDF) — Information to students (English version)

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Anette Lindi - Rådgiver ved Avdeling for studieadministrasjon, Trondheim

8 Vedlegg
3755 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)