Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

Delprosjektet skal i utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. april 2020:

 • Registering av emner for digital løsning våren 2020
 • Informasjon til alle brukere oppdateres fortløpende 
 • Oppfølging og opplæring
 • Planlegging av høstens innføring 
 • Automatisk arkivering av klagesaker er i produksjon og arkivering av tidligere klagesaker påbegynt

Innføring av digital begrunnelse og klage på sensur ved NTNU #

Fra høsten 2019 er det startet frivillig innføring av digital, standardisert og automatisert løsning for begrunnelse og klage på sensur ved NTNU. Løsningen gir studenten mulighet til å be om begrunnelse for og klage på sin karakter i Studentweb når sensur er kunngjort der.

Sensor vil kunne skrive og sende begrunnelsen direkte til kandidaten i Inspera. Klagekommisjon sensurer på nytt i Inspera. Når hovedansvarlig for prøven verifiserer ny karakter i Inspera, vil klagesaker oppdateres og ny karakter protokollføres automatisk i FS. Det er kun emner som er innmeldt via prosjektet "Digital vurdering" som tar i bruk digital løsning for begrunnelse og klage på sensur.

Bruk NTNU Hjelp for henvendelser rundt innføringen

Informasjon til brukere av digital begrunnelse og klage i Inspera #

Plan for innføring av digital begrunnelse og klage på sensur våren 2020, fase 2 (PDF)

Plan for innføring av digital begrunnelse og klage på sensur høsten 2019, fase 1 (PDF)

Emner som innfører digital begrunnelse og klage i Inspera høsten 2019 (PDF)

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Hva gjør jeg som bruker? #

Administrativt ansatte med ansvar for begrunnelse og klage #

Temaside for begrunnelse og klage i Inspera

Hvordan administere klagesensur i Inspera (PDF)

Hvordan lage liste for verifisering av karakter i Inspera (PDF)

Hvordan får jeg oversikt i begrunnelse- og klagesaker i FS (PDF)

Sensor #

Temaside for begrunnelse og klage i Inspera

Informasjonsskriv til brukere  #

Informasjon til studenter  (Word)   / Information to students (Word)

Informasjon til administrativt ansatte (PDF)  / Information to administrative employees (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF) / Information to graders (PDF)

Informasjon til ekstern sensor (PDF) / Information to external graders (PDF)

Hva arbeider prosjektet videre med? #

 • Innføring av ny standarisert og heldigital prosess for begrunnelse og klage
  • StudentWeb for studenter
  • Inspera og inntil videre FS for administrativt ansatte
  • Inspera for vitenskapelige ansatte
 • Opplæringsmaterialer for vitenskapelig og administrativt ansatte
 • Automatisk arkivering av klagesaker i e-Phorte
 • Kontinuerlig samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
 • Kontinuerlig oppfølging og testing av ny funksjonlalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assesment)
 • Kontinuerlig statusmøter og intervjurunder for klartlegging og innsikt på fakultet og institutt 
 • Kontinuerlig avklaring i styringsgruppen og fakultetsforum
 • Dokumentasjon og involvering for driftsoverlevering på påbegynt

Les mer om begrunnelse og klage #

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

24 Vedlegg
8257 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)