Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

Delprosjektet skal i 2019 utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. februar 2020:

  • Innføring av ny standardisert og heldigital prosess for begrunnelse og klage for mer enn 600 emner
  • Automatisk arkivering klagesaker testes nå og blir satt i produksjonsmiljøet før eksamensperioden våren 2020
  • Kontinuerlig samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
  • Kontinuerlig oppfølging og testing av ny funksjonalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assessment)
  • Kontinuerlig statusmøter og intervjurunder for kartlegging og innsikt på fakultet og institutt
  • Dokumentasjon og involvering for driftsoverlevering er påbegynt

Informasjon ved innføring av digital begrunnelse og klage i Inspera #

Bruk NTNU Hjelp for henvendelser rundt innføringen

Plan for innføring av begrunnelse og klage på sensur (PDF)

Informasjon til brukere av digital begrunnelse og klage i Inspera #

Emner som innfører digital begrunnelse og klage i Inspera høsten 2019 (PDF)

Lag din egen liste for verifisering av karakter i Inspera (PDF)

Informasjon til studenter - (Word)   / Information to students (Word)

Informasjon til administrativt ansatte (PDF)  / Information to administrative employees (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF) / Information to graders (PDF)

Informasjon til ekstern sensor (PDF) / Information to external graders (PDF)

Tips for oversikt begrunnelse- og klagesaker i FS (PDF)

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

Anette Lindi - Rådgiver ved Avdeling for studieadministrasjon, Trondheim

20 Vedlegg
7136 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)