Digital vurdering...

Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering

Delprosjektet skal utarbeide og innføre en standardisert prosess for håndtering av begrunnelse og klage på sensurvedtak ved NTNU.

 
Delprosjektet ligger under Digital vurdering i NTNUs Digitaliseringsprogram

Status #

Status pr. september 2020:

Prosjektet har startet overleveringsfasen som går parallelt med 3. innføringsfase. 

 • Plan for høstens innføring (fase 3) av digital løsning for begrunnelse og klage utarbeides og forankres
 • Informasjon til alle brukertyper oppdateres kontinuerlig
 • Oppfølging via NTNU Hjelp, bistår i overleveringsfasen
 • Automatisk arkivering av klagesaker er i produksjon og arkivering av tidligere klagesaker er i sluttfasen
 • Overlevering av prosjektet til organisasjonen er påbegynt

Bruk NTNU Hjelp for henvendelser som gjelder ny løsning av begrunnelse og klage på sensur.

Innføring av digital begrunnelse og klage på sensur ved NTNU #

Fra høsten 2019 er det startet frivillig innføring av digital, standardisert og automatisert løsning for begrunnelse og klage på sensur ved NTNU. Løsningen gir studenten mulighet til å be om begrunnelse for og klage på sin karakter i Studentweb når sensur er kunngjort der.

Sensor skriver og sender begrunnelsen direkte til kandidaten fra Inspera. Klagekommisjon sensurer på nytt i Inspera. Når hovedansvarlig for prøven verifiserer ny karakter i Inspera, vil klagesaker oppdateres og ny karakter protokollføres automatisk i FS.

Informasjon til brukere av digital begrunnelse og klage i Inspera #

Plan for innføring av digital begrunnelse og klage på sensur våren 2020, fase 2 (PDF)

Plan for innføring av digital begrunnelse og klage på sensur høsten 2019, fase 1 (PDF)

Emner som innfører digital begrunnelse og klage i Inspera høsten 2019 (PDF)

Rapport fra pilotering våren 2019 (PDF)

Hva gjør jeg som bruker? #

Student #

Studenter ber om begrunnelse og klager på sin karakter i StudentWeb. 

Vitenskapelig ansatte #

Temaside for begrunnelse og klage i Inspera

Administrativt ansatte #

Temaside for begrunnelse og klage i Inspera

Hvordan administrere klagesensur i Inspera (PDF)

Hvordan lage liste for verifisering av karakter i Inspera (PDF)

Hvordan får jeg oversikt i begrunnelse- og klagesaker i FS (PDF)

Informasjonsskriv til brukere  #

Informasjon til studenter  (Word)   / Information to students (Word)

Informasjon til administrativt ansatte (PDF)  / Information to administrative employees (PDF)

Informasjon til sensorer og faglærere (PDF) / Information to graders (PDF)

Informasjon til ekstern sensor (PDF) / Information to external graders (PDF)

Hva arbeider prosjektet videre med? #

 • Innføring av ny standardisert og heldigital prosess for begrunnelse og klage
  • StudentWeb for studenter
  • Inspera og inntil videre FS for administrativt ansatte
  • Inspera for vitenskapelige ansatte
 • Opplæringsmaterialer for vitenskapelig og administrativt ansatte
 • Automatisk arkivering av klagesaker i e-Phorte
 • Kontinuerlig samarbeid med UH-sektoren om ny funksjonalitet og testing av felles løsninger
 • Kontinuerlig oppfølging og testing av ny funksjonalitet fra systemleverandører (Unit og Inspera Assesment)
 • Kontinuerlig statusmøter og intervjurunder for kartlegging og innsikt på fakultet og institutt 
 • Kontinuerlig avklaring i styringsgruppen og fakultetsforum
 • Dokumentasjon og involvering for driftsoverlevering er påbegynt

Les mer om begrunnelse og klage #

Kontakt #

Rita Aursøy - Prosjektleder, Trondheim

Andreas Sylte - Rådgiver studieadministrative støttesystemer, Ålesund

Inger Åshild Paulsrud Hegstad - Førstekonsulent seksjon for utdanning, Gjøvik

Andreas Noteng - Studiekonsulent ved institutt for bygg- og miljøteknikk, Trondheim

24 Vedlegg
11523 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)