Reiseregning

Dele reiseregning

Når reisekostnadene skal deles mellom flere.

English version - Dividing up expenses

Temaside reise | Sider merket reise | Reiseregning

Deling av reiseregning #

Selv om reisekostnadene skal deles mellom flere parter, anbefaler vi at kun én av partene betaler hele reiseoppgjøret til den som har vært på reise. Kostnadene deles mellom partene i etterkant. Dette gjelder både for deling av kostnader mellom enheter ved NTNU, og mellom NTNU og eksterne samarbeidspartnere. Se Kostnadsfordeling av reiseregning

Informer reisebyrået om at regningen skal deles #

Husk å informere reisebyrået om hvem som dekker reisen. Reisebyrået inkluderer da dette i fakturaen for å lette innkreving og viderefakturering for NTNU. Du er ansvarlig for å oppgi tilstrekkelig informasjon, eventuelt å føre opp relevant tilleggsinformasjon på fakturaen.

Kontakt #

Din bestillerkontakt

Relaterte dokumenter #

Reiseregninger-kostnadsfordeling.pdf (25.8k)

1 Vedlegg
17823 Visninger