Dekanmøtet

Dekanmøtet er et rådgivende organ for rektor og rektors lederteam. På denne siden finner du referater fra møtene og medlemsliste.

Alt om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Dekanmøtets funksjon #

Dekanmøtet er rektors ledermøte der strategiske spørsmål tas opp og drøftes. Dekanmøtet skal gi rektor råd i sentrale spørsmål, bidra til å utvikle felles forståelse mellom ledelse og fakulteter og forankre NTNUs strategi og policy. Rektor setter opp dagsorden og oppfordrer dekanene til å melde inn aktuelle saker til dekanmøtet.

Dekanmøtet #

Fristen for saker til dekanmøtet er én uke. For å behandles i dekanmøtet, må saken være meldt inn innen tirsdag kl 15.45 uken før påfølgende dekanmøte. Bruk malen for innsending av saker.

Dekanmøtets medlemmer #

Arkiv #

Innkalling og referater 2016 #

Innkalling og referater 2015 #

Kontakt #

Adm. lederstøtte dekanmøter: Sissel Rogstad

59 Vedlegg
58420 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)