Tilbake

Datainnsamling

IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Utstyr Forskning
Tagger: datainnsamling

**UTKAST (UNDER ARBEID) - IKKE OFFENTLIGGJORT ** #

Plan for opprettelse av wiki:

 1. Wiki opprettet 27.06.2019
 2. Sendes til godkjenning IT-sikkerhet og avdeling for dokumentasjonsforvaltning xx.08.2019
  1. Ikke godkjent DOKU 
  2. Ikke godkjent IT Sikkerhet 
 3. Siden offentliggjøres xx.08.2019 på norsk
 4. Siden gjøres tilgjengelig på engelsk xx.09.2019

Oversikt over NTNUs verktøy for innsamling av data, med hovedfokus på innsamling av personinformasjon. Oversikten skal hjelpe til med valg av utstyr og innsamlingsmetode for det du skal gjøre.

Hvilke løsninger anbefaler NTNU at du bruker? Denne datainnsamlingsguiden skal hjelpe deg å velge riktig løsning. Datainnsamlingsguiden gir deg en oversikt over hvilke fysiske og elektroniske verktøy for innsamling som er vurdert av NTNU, til hvilke formål du kan bruke verktøyene og gir deg informasjon til hvordan du kan ta i bruk verktøyene. I tillegg gir datainnsamlingsguiden og lagringsguiden deg utfyllende informasjon til bruk i arbeid med datahåndteringsplaner.

Informasjonssikkerhet og klassifisering #

Ved NTNU er det innført retningslinjer for klassifisering av informasjon. All informasjon du behandler og deler har ulike behov for sikring og skjerming, ut fra hvor verdifull den er. For å identifisere verdinivå og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige, må informasjonen klassifiseres.

Les mer om:

Hvilke fysiske datainnsamlingsmedier kan jeg bruke?  #

Med fysiske datainnsamlingsmedier mener vi bruk av fysiske verktøy for innsamling av informasjon, som lyd, video, bilder og tekst. Datainnsamlingsguiden fokuserer foreløpig på innsamling av personopplysninger, direkte og indirekte, men vil på sikt inkludere andre typer data. Datainnsamlingen kan inkludere lokal mellomlagring av informasjon, feks på minnekort. Les mer om de ulike datainnsamlingsmediene ved å klikke på dem.

Informasjonsklassifisering:ÅpenInternFortroligStrengt fortrolig
Lydopptaker / diktafon (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Privat mobiltelefon (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
NTNU-mobiltelefon / tjenestetelefon (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Kamera (bilde og video) (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)

(1) Ikke vurdert informasjonsklassifiseringsnivå

Andre fysiske datainnsamlingsmedier som bør avklares:

 • Sensorer (feks kroppsbårne aktivitetsmålere eller bevegelsesmålere fastmontert i hus)
 • Spørreskjema på papir (lenke mangler)

Spørreskjemaverktøy og elektroniske tjenester for datainnsamling #

Med spørreskjemaverktøy og elektroniske tjenester for datainnsamling mener vi i denne guiden ulike verktøy for automatisk (passiv) eller aktiv innhenting/innsamling av informasjon. Datainnsamlingen kan inkludere lokal mellomlagring av informasjon, feks i et nettbasert spørreskjemaverktøy. Les mer om de ulike tjenestene og plattformene ved å klikke på dem.

Informasjonsklassifisering:ÅpenInternFortroligStrengt fortrolig
MachFormOKOKNEINEI
SelectSurvey (lenke må oppdateres)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Questback (lenke må oppdateres)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
LimeSurvey (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Google forms (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Forms (O365) (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
Survey Monkey (lenke mangler)OKNEI (1)NEI (1)NEI (1)
UiO Nettskjema (kontakt Orakel)OK (x)OK (x)OK (x)OK (x)

(1) Ikke vurdert informasjonsklassifiseringsnivå

(x) UiOs nettskjema må benyttes sammen med TSDs lagringsløsning 

Andre skjemaverktøy som må avklares:

 • KIWEST (?) 
 • Wufoo (?) (NTNU har ikke lenger databehandleravtale med Wufoo) 
 • Ducky.eco (?)

Se også #

Kontakt #

Kontakt orakel@ntnu.no hvis du har spørsmål om datainnsamlingsguiden eller innspill til hvordan vi kan gjøre denne siden bedre. Siden finnes i dag kun på norsk og vil bli oversatt til engelsk. 

0 Vedlegg
2020 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)