Tilbake

Datahåndteringsplan

Her får du informasjon om hva en datahåndteringsplan er, hvorfor den er nyttig og hva den bør inneholde for å oppfylle relevante krav.

Temaside om forskningsprosessen | Temaside om forskningsdata

English version - Data Management Plan

Hva er en datahåndteringsplan? #

En datahåndteringsplan (Data Management Plan; DMP) er et dokument som beskriver hvordan data i et forskningsprosjekt skal håndteres helt fra oppstart av prosjektet, gjennom hele forskningsprosessen og i tiden etter avsluttet prosjekt.

En DMP beskriver hvilke data som samles inn eller genereres. Planen tar for seg hvordan dataene skal lagres, beskrives med metadata, analyseres og eventuelt deles. Planen berører også problemstillinger knyttet til rettigheter, personvern og kostnader.

En datahåndteringsplan er et verktøy for planlegging og bevisstgjøring, og bør være et "levende dokument" som oppdateres underveis i forskningsprosjektet.

Hvorfor skrive en datahåndteringsplan? #

Å utarbeide en datahåndteringsplan i oppstartsfasen av et forskningsprosjekt kan bidra til å tidlig avdekke utfordringer og problemer. Disse kan være knyttet til både datasikkerhet, dokumentasjon, kostnader og ansvarsfordeling.

En god plan for hvordan data skal organiseres og beskrives kan lette arbeidet underveis og redusere tidsbruk ved at det er enklere å forstå og jobbe med dataene, særlig i større forskningsprosjekter. God dokumentasjon og datahåndtering bidrar til å øke kvalitet på dataene, og åpner opp for bedre etterprøvbarhet og gjenbruk.

Ifølge NTNUs nye politikk for åpne forskningsdata skal alle forskningsprosjekt ha en datahåndteringsplan. I Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata fra Kunnskapsdepartementet, forventes det at forskningsinstitusjonene har prosedyrer for godkjenning av datahåndteringsplaner.

Flere forskningsfinansiører stiller også krav til prosjekter som mottar midler:

Hvordan skrive en datahåndteringsplan? #

Innhold i en datahåndteringsplan #

Innholdet og omfanget av en DMP vil variere, men det er noen elementer som bør være med:

  • Datainnsamling og metoder
  • Beskrivelse av data, formater, organisering og metadata
  • Lagring, arkivering, backup og deling
  • Rettigheter, lisenser, personvern og etikk
  • Kostnader og ansvar

Artikkelen "Ten Simple Rules for Creating a Good Data Management Plan" går grundigere inn på hva du bør tenke gjennom når du skal lage en datahåndteringsplan.

Viktig: Hvis dine data inneholder personopplysninger kan det være nødvendig med særlige godkjenninger av prosjektet. Det er også nødvendig å oppfylle kravene i den nye personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft våren 2018. Mer informasjon:

Verktøy #

Det finnes flere nyttige verktøy på nett som kan hjelpe deg med å utarbeide en datahåndteringsplan. Her er to anbefalte alternativ: 

I tillegg kan dette verktøyet være nyttig hvis du samarbeider med forskere eller institusjoner i andre land:

Nyttige ressurser #

Her er lenker til ulike ressurser som kan være nyttige når du skal skrive en datahåndteringsplan, samt litt generelt om datahåndtering og andre relaterte emner.

Se også #

Kontakt #

0 Vedlegg
4133 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)