Database for høyere utdanning - DBH

DBH er en nasjonal DataBase for statistikk om høyere utdanning i Norge. Her kan du finne statistikk om studier, studenter, ansatte, publisering med mer. Du kan selv finne tall for din enhet, sammenligne med andre enheter eller sammenligne mellom ulike tidsperioder. In English: DBH

Statistikk om studier og studenter #

Samleside for studentdata, eller gå direkte til:

Annen statistikk #

Basen driftes av som driftes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste - NSD

0 Vedlegg
21331 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)