English version – DNV GL

Programinformasjon #

DNV GLs løsninger støtter en rekke forretningskritiske aktiviteter, inkludert design og engineering, risikovurdering, ressursintegritet og optimalisering, QHSE og skipsforvaltning.

Det er lisenser for følgende produkter:

Nauticus Hull 
Nauticus Machinery
SesamSesam DeepC - Sesam GeniE - Sesam HydroD Sesam Wind  - Sesam Pipeline
Synergi Plant  
Maros/Taro
Phast/Safeti

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver

Benyttes ved IV-fak (Institutt for marin teknikk (IMT)). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Brukerhjelp:

Produsent: Se mer om Software - Products hos DNV GL


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2271 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)