English version – Cytoscape

Programinformasjon #

Cytoscape er en åpen kildekode programvareplattform for å visualisere komplekse nettverk og integrere disse med alle typer attributtdata. Mange apper er tilgjengelige for ulike typer problemdomener, inkludert bioinformatikk, sosial nettverksanalyse og semantisk web.

Lisensinformasjon #

Gratis

Benyttes ved NV-fak (Institutt for bioteknologi og matvitenskap)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: See more about Cytoscape at Cytoscape Consortium


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2476 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)