English version – CoolPack

Programinformasjon #

CoolPack er en samling av simuleringsmodeller for kjølesystemer. Hver av modellene har en bestemt hensikt, f.eks. syklusanalyse, dimensjonering av hovedkomponenter, energianalyse og optimalisering.

Lisensinformasjon #

Gratis

Benyttes ved IV-fak (Institutt for energi- og prosessteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om CoolPack hos IPU

Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2702 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)